Varkenshouderij

Achtergrond

‘Varkenshouder weet straks alles van elk varken’

Automatiseringsbedrijf Nedap heeft een aantal toepassingen rondom big data. De ontwikkeling komt nu pas goed los, ziet Arno van Brandenburg, business development manager Pig Division van Nedap. De praktijk volgt gestaag.

Varkenshouders leggen steeds meer data vast en het aantal toepassingen om deze data te gebruiken, neemt toe. Door opkomst van nieuwe sensoren groeit de hoeveelheid data de komende jaren. Deze grote stromen gegevens wordt ook wel ‘big data’ genoemd. Fabrikanten en organisaties rondom de ondernemer zien de waarde van de grote hoeveelheden data. Voor gebruik in systemen op en rondom het varkensbedrijf, maar ook om te analyseren en verbanden te leggen die eerst niet mogelijk waren.

Nedap is één van de automatiseringsbedrijven die ervaring heeft met data verzamelen en gebruiken op varkensbedrijven. Toepassingen liggen vooral op het gebied van voerstations, berigheidsdetectie, geautomatiseerde dosators, Varkens Prestatie Test, selecteren van vleesvarkens en recentelijk het automatisch zeugen wegen in de dracht. Het bedrijf krijgt dus steeds meer (big) data ter beschikking. Arno van Brandenburg, business development manager Pig Division, ziet dat de varkenshouderij een inhaalslag maakt op de melkveehouderij. Voor die sector maakt Nedap onder meer al ruim 20 jaar activiteitenmeters. Die geven naast een goede indicator of koeien tochtig zijn de laatste jaren ook informatie over de gezondheid en voedingstoestand.

Waarom gaan de ontwikkelingen in de varkenshouderij langzamer dan bij rundvee?

“Het heeft onder andere met de manier van data verzamelen te maken en het hebben van praktische toepassingen. Sensortechnologie gebruiken we al tientallen jaren bij koeien maar bij zeugen kunnen we er niks mee. Toen heette het trouwens nog gewoon ‘een systeem’. Onze eerste data-toepassing bij zeugen was de berigheidsdetectie. Het duurde wel even voordat zeugenhouders het vertrouwden. We zien nu dat zeugenhouders niet meer hoeven te scannen, zo betrouwbaar is het. Recentelijk zijn we automatisch zeugen gaan wegen bij uitloop van voerstations. Dat is een echte doorbraak voor de varkenshouderij, om in real-time informatie te hebben waarmee een zeugenhouder direct kan ingrijpen en niet meer achteraf.”

‘Vooruitgang staat of valt met toegankelijk maken van informatie’

Zeugen wegen klinkt eenvoudig.

“Toch heeft het ons 4 jaar gekost om het systeem werkend te krijgen. Het moet altijd werken onder alle omstandigheden en metingen moeten altijd betrouwbaar zijn. De weegunit hangt op elektronische weegstaven, die de data doorgeven aan een centrale computer. Zodra het systeem de zeug herkent, wordt de zeug 15 keer per seconde gewogen. Ik denk dat automatisch wegen de enige manier is om een goed beeld van de gewichtsontwikkeling te krijgen. Af en toe handmatig een zeug op de weegschaal blijft een momentopname met veel variatie.”

Bekijk de fotoreportage: Zeugen volautomatisch wegen en voeren

Wat is de bottleneck bij het werken met big data?

“Lange tijd was het probleem om de informatie te processen. We hebben sinds enkele jaren ons softwareplatform, dat is gekoppeld aan de iCloud. Dat vormt in alle sectoren de basis van de dataprocessing. De vooruitgang staat of valt met het toegankelijk maken van data en uitwisseling met andere systemen. In de rundveehouderij zijn daar al goede voorbeelden van, in de varkenshouderij moet dat nog beter. Dat blijft de grootste uitdaging.”

Camera’s zouden veel toepassingen mogelijk maken. Nedap doet daar echter niks mee.

“Dat klopt, in ieder geval niet in de varkenshouderij. In de melkveehouderij worden ze wel gebruikt voor het tellen van koeien in grote stallen. Voor de varkenshouderij zijn weegtechnieken met camera’s ontwikkeld. Maar deze hebben een aantal nadelen, vooral de grote rekencapaciteit die nodig is om de omrekening naar gewicht te maken. Een eenvoudige ‘loadcel’ in een weegunit is veel eenvoudiger, nauwkeuriger en vraagt veel minder verwerkingscapaciteit.”

Hoe ziet het big data-gebruik er in de varkenshouderij over 10 jaar uit?

“Er is dan dataverzameling van individuele dieren, zodat alles van een pasgeboren big tot vleesvarken in de slachterij bekend is. Ook van andere processen komen data, zoals weeg- en voergegevens. Van gelten wordt met de Varkens Prestatie Test een voerconversie berekend, wat een goede voorspeller is voor de prestaties van de nakomelingen. Ondernemers gebruiken de data in het dagelijkse werk voor het aansturen van de verschillende bedrijfsprocessen en analyseren van de resultaten. Hij kan met deze informatie bijvoorbeeld gerichter beslissingen nemen om zeugen op te ruimen. Ook worden de data gebruikt voor het optimaliseren van voerschema’s. Zeugenhouders kunnen dan écht sturen op bigkwaliteit.”

‘Het moet praktisch blijven en varkenshouders moeten echt iets met systemen kunnen’

Wat kan de ontwikkeling nog vertragen?

“Het moet praktisch blijven en varkenshouders moeten er echt iets mee kunnen. Technisch kan er enorm veel. De uitdaging is om de mensen mee te krijgen. Dat ze vertrouwen op data.”

Foto

  • Arno van Brandenburg (57), business bevelopment manager Pig Division van Nedap Livestock Management in Groenlo (Gld.): "Het heeft ons 4 jaar gekost om het weegsysteem voor zeugen werkend te krijgen. Het moet altijd werken onder alle omstandigheden en metingen moeten altijd betrouwbaar zijn." - Foto: Koos Groenewold

    Arno van Brandenburg (57), business bevelopment manager Pig Division van Nedap Livestock Management in Groenlo (Gld.): "Het heeft ons 4 jaar gekost om het weegsysteem voor zeugen werkend te krijgen. Het moet altijd werken onder alle omstandigheden en metingen moeten altijd betrouwbaar zijn." - Foto: Koos Groenewold

Rene Stevens

Of registreer je om te kunnen reageren.