Varkenshouderij

Achtergrond

Streven naar lagere voerkosten met CCM en wei

Danny en Carin de Graaf willen de goede resultaten behouden, maar voerkosten verlagen. Ze hopen dat met wei en CCM te bereiken.

Het bedrijf van Danny en Carin de Graaf is de afgelopen jaren flink veranderd. In 2012 is een nieuwe vleesvarkensstal gebouwd die vorig jaar met enkele afdelingen is verlengd.

Daarnaast hebben de ondernemers ingezet op verbetering van de technische resultaten. Zo is gekozen voor een sterke big van een vermeerderaar met veel focus op gezondheid. Het granenmengsel dat ze voerden is uit het rantsoen gehaald en vervangen door een luxe voerpakket met passend voerschema. Ook zijn stappen gezet om meer hygiënisch en gestructureerd te werken, onder meer door de afdelingen op volgorde van leeftijd op te leggen. Met de dierenarts, voeradviseur en handelaar zijn afspraken gemaakt om vier keer per jaar met elkaar om tafel te gaan zitten. “De partijen met wie we zaken doen zijn heel belangrijk”, benadrukt Carin.

De vleesvarkens worden gehouden in het Beter Leven-concept. Een afdeling biedt nu ruimte aan 134 varkens. - Foto's: Hans Banus
De vleesvarkens worden gehouden in het Beter Leven-concept. Een afdeling biedt nu ruimte aan 134 varkens. - Foto's: Hans Banus

Het beeld in de stal onderschrijft de cijfers die Danny en Carin eerder lieten zien: de varkens zijn zichtbaar gezond, mooi uniform en bevleesd. Door de openingen in de tussenwanden lopen ze volop van voor in de afdeling naar achteren en knabbelen van een pluk ruwvoer uit de korf die Carin net heeft bijgevuld.

Hoge voerkosten

Toch is er een punt waar de ondernemers niet tevreden over zijn: de voerkosten per kilo groei zijn aan de hoge kant. Ze weten ook waardoor dat komt. “We kiezen bewust voor een luxe en veilig voerpakket, maar het voer is wel wat duurder”, legt Danny uit. Tussen de echtlieden is er op dat vlak wel wat discussie; Carin houdt het liefste vast aan de zekerheden die het huidige voer biedt. Danny streeft er juist naar om resultaten verder te verbeteren en voerkosten te verlagen.

Bemoeienis van de bank

Vanwege de recente uitbreiding van de stal en aanstaande overname van het bedrijf bemoeit ook de bank zich met de resultaten. Het steekt enigszins, ook omdat de voerwinst al dik bovengemiddeld is. “Het krijgen van de financiering was geen probleem. Maar door strengere eisen waar de banken zelf mee te maken hebben gekregen, zijn onze resultaten nog niet goed genoeg.”

Wei via de nippel voeren

In samenspraak met de voeradviseur is overigens al een aanpassing in het voerpakket gedaan. Daardoor zijn de voerkosten dalende. Maar om grotere stappen te zetten, legt Danny de laatste hand aan een installatie om wei via de nippel te voeren. Een tank met 60 kuub inhoud is naast de bestaande voersilo’s geplaatst en een netwerk aan leidingen komt tot in elke voerbak. Van de 2 standaardnippels wordt er 1 vervangen door een brijbaknippel die niet dichtslibt van de dikkere wei. Danny schat de totale investering op € 15.000, mede dankzij de aankoop van een tweedehands tank.


 • Danny en Carin de Graaf vervangen nippels in de voerbakken om wei te voeren. Ze verwachten de voerkosten te drukken.

  Danny en Carin de Graaf vervangen nippels in de voerbakken om wei te voeren. Ze verwachten de voerkosten te drukken.

 • De wei-leiding in de centrale gang. Links twee doorzichtige buizen om direct de doorstroming en samenstelling te zien.

  De wei-leiding in de centrale gang. Links twee doorzichtige buizen om direct de doorstroming en samenstelling te zien.

Het is de bedoeling 5 liter wei per varken per dag te voeren. “Maar de praktijk zal uitwijzen wat de meest ideale hoeveelheid is.” Het voordeel bij die hoeveelheid is dat ze met standaard mengvoer uit de voeten kunnen. De varkens krijgen continu aanbod van wei. Carin: “We denken dat de varkens dan de wei rustiger opnemen, wat beter is voor de gezondheid en de vertering.”

Eigen teelt van CCM

Naast de wei investeren de varkenshouders nog een andere vorm van mengvoervervanging: een kegelmenger om CCM bij te voeren. De CDI-installatie kan maximaal 30% van deze grondstoffen mengen en in de voerbakken doseren. Danny schat de kosten voor aankoop van een tweedehands menger en aansluiting tussen € 10.000 en € 15.000. Dat is ook voor aanleg van een plaat voor de opslag van het product. Carin had haar bedenkingen, maar ging overstag. “Het is een gezond product, maar er zitten wel risico’s aan met bijvoorbeeld schimmels tijdens de opslag.” Door secuur te werken en regelmatig monsters te onderzoeken willen ze grip houden op de kwaliteit van het product.


 • De menger van de CDI-installatie staat buiten in een silo. Binnenkort wordt een leiding aangesloten voor voeren van CCM.

  De menger van de CDI-installatie staat buiten in een silo. Binnenkort wordt een leiding aangesloten voor voeren van CCM.

 • De opslagsilo voor de wei met een inhoud van 60 kuub. Danny en Carin de Graaf verwachten zo’n 5 liter per varken per dag ervan te voeren.

  De opslagsilo voor de wei met een inhoud van 60 kuub. Danny en Carin de Graaf verwachten zo’n 5 liter per varken per dag ervan te voeren.

In eerste instantie wordt CCM aangekocht, maar een volgende stap kan eigen teelt zijn. Op de 50 hectare akkerbouw is dat theoretisch prima in te passen. Toch is dat voor de ondernemers nog geen uitgemaakte zaak. Danny: “Het moet wel passen in het bouwplan. En financieel moet het iets opleveren.”

Zo veel mogelijk in kringloop produceren

Ondanks zijn aarzeling ziet hij wel een ideaalbeeld voor zich om zo veel mogelijk in een kringloop te produceren; iets wat aansluit bij de denkwijze van het ministerie. Dankzij de akkerbouwtak blijft al een deel van de mest op de eigen grond. Door mest te scheiden is de dunne fractie goed bruikbaar op de eigen grond en bespaart hij per saldo pakweg een euro per kilo fosfaat. Daar komt het voordeel van minder kunstmestaankoop nog bij.

Soms denk ik: het is doodeng. Maar ik besef ook dat we geld laten liggen als we het niet doen

In de loop van het voorjaar zal blijken of de investeringen het gewenste resultaat hebben. Mede dankzij de begeleiding van de voeradviseur heeft ook Carin er wel vertrouwen in. “Soms denk ik: het is doodeng. Maar ik besef ook dat we geld laten liggen als we het niet doen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.