Varkenshouderij

Achtergrond 1 reactie

Deze boer houdt gezonde biggen in energieneutrale stal

Familie Grobbink bouwde een nieuwe biggenstal met warmteterugwinning via stalwarmte. Water van de luchtwasser topt de pieken van luchtinlaat af.

Net aan de Nederlandse kant van de grens met Duitsland heeft de familie Grobbink sinds januari van dit jaar een nieuwe energiezuinige- en duurzame biggenstal in gebruik genomen. Een stal waarin veel aandacht is geschonken aan het klimaat van de biggen.

Hoewel er nog geen betrouwbare resultaten zijn, voelt Grobbink dat het lekker loopt in de nieuwe stal. De gezondheid van de biggen staat voorop bij de zeugenhouder en daarom is gekozen voor een inventief klimaatsysteem met warmtewisselaar.

De biggenstal staat dan ook bewust los naast de zeugenstal die in 2008 op de huidige nieuwe locatie is gebouwd, waardoor er een knip tussen de diergroepen is.

Lees verder onder de foto‘s

De biggen, gelten en beren worden per toom opgelegd in het biggenhok en krijgen per 2 hokken droogvoer verstrekt. - Foto's: Ruud Ploeg
De biggen, gelten en beren worden per toom opgelegd in het biggenhok en krijgen per 2 hokken droogvoer verstrekt. - Foto's: Ruud Ploeg

De nieuwe biggenstal ligt op een kleine kilometer afstand van het oorspronkelijke zeugenbedrijf en woonhuis in het Drentse Barger Compascuum. De oude biggenstallen waren ‘versleten’ en niet meer berekend op de biggenproductie die rond de 30,5 gespeende biggen per zeug per jaar ligt.

De biggenstal is in aanzicht in dezelfde stijl gebouwd als de zeugenstal. De stal bestaat voor het grootste gedeelte uit prefab betonplaten, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant en geeft een net uiterlijk.

Ook de wanden tussen de afdelingen zijn van prefab-beton, geen eerste keuze van Grobbink vanwege hogere bouwkosten, maar dat was een van de vereisten van de gemeente Emmen. De gemeente, die strenge brandveiligheidseisen hanteert, stond ook geen kunststofroosters toe in de hokken. Hierdoor liggen achterin de hokken van de biggen roosters van composiet. Dat is duurder dan beton, maar dat was geen optie voor het welzijn van de biggen.
Lees verder onder de interactieve foto. Beweeg over de iconen voor meer beeld en informatie

Veel aandacht voor klimaat

Grobbink heeft veel aandacht besteed aan een goed klimaat in de biggenstal. Het klimaatsysteem met een warmteterugwinningssysteem en plafondventilatie heeft Grobbink in nauwe samenwerking met een klimaatspecialist vooraf bepaald. “We wilden geen verrassingen meer tijdens de bouw.”

Zo kreeg Grobbink de tip om een doek bovenin de voergang te hangen, zodat de koude luchtstroom in de voergang naar beneden komt en geen tocht veroorzaakt in de biggenhokken. Ook zijn de prefab-vloerdelen in de voergang met kit gedicht om geen valse lucht in de afdeling te krijgen. Voor een goede start in de nieuwe stal is de klimaatspecialist een dag ingehuurd om de ventilatie goed in te regelen.

Er is veel aandacht besteed aan het klimaat. Zo is bewust gekozen voor plafondventilatie waarbij een doek boven de voergang tocht op de biggen voorkomt.
Er is veel aandacht besteed aan het klimaat. Zo is bewust gekozen voor plafondventilatie waarbij een doek boven de voergang tocht op de biggen voorkomt.

Om tot een goed klimaat in de biggenstal te komen, wordt de warmte van de stallucht en het warme water van de gecombineerde biologische luchtwasser gebruikt in de warmtewisselaar. De frisse lucht die binnenkomt, warmt hierdoor op voordat deze via de plafondventilatie in de afdelingen komt.

De koude buitenlucht kan via de warmtewisselaar eenvoudig met 10 graden opgewarmd worden. De pieken van dag- en nachttemperatuur worden hierdoor afgevlakt en ook de luchtvochtigheid van de binnenkomende lucht is lager en hierdoor aangenamer. De warmtepomp en warmtewisselaar leidde tot een extra investering van zeker € 110.000. Grobbink verwacht dit binnen 8 jaar te hebben terugverdiend.


  • In het midden van de centrale gang bevindt zich de klimaatcomputer, elke afdeling werkt met een temperatuurcurve.

    In het midden van de centrale gang bevindt zich de klimaatcomputer, elke afdeling werkt met een temperatuurcurve.

  • De warmtewisselaar verwarmt de binnenkomende buitenlucht van 13 graden naar 18 graden door koeling van de uitgaande stallucht.

    De warmtewisselaar verwarmt de binnenkomende buitenlucht van 13 graden naar 18 graden door koeling van de uitgaande stallucht.

Energieneutrale stal

De biggen- en zeugenstal zijn binnenkort meer dan energieneutraal. De zonnepanelen op de daken produceren meer energie dan nodig is. Een derde van de opgewekte energie wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Een toekenning van SDE+-subsidie was een meevaller voor de varkenshouder.

Daarnaast is met de installatie van een warmtepomp in de biggenstal geen gasaansluiting meer nodig, ook niet in de zeugenstal. De warmtepomp vervangt de anders benodigde gaskachels met een vermogen van 200 kW en verwarmt de biggennesten in de zeugenstal en de biggenstal.

In de biggenstal ligt vloerverwarming in de bolle vloer en zijn twin-verwarmingsbuizen aanwezig voor de eerste dagen na opleg.

In een brandveilige ruimte bevindt zich de warmtepomp en het buffervat dat gebruikt wordt voor de verwarming van de stal.
In een brandveilige ruimte bevindt zich de warmtepomp en het buffervat dat gebruikt wordt voor de verwarming van de stal.

Bezig met 4e ronde biggen

Inmiddels ligt de 4e ronde met biggen in de stal. Naast 2 afdelingen waar de eigen aanfok ligt, zijn er 14 afdelingen met elk plaats voor 240 biggen. Ook al produceert Grobbink nu nog niet voor het Beter Leven-keurmerk, de stal is wel hierop ingericht qua afmeting van 12 biggen in een hok op 0,4 vierkante meter en met veel daglicht in de afdeling. Elke week worden ongeveer 500 biggen opgelegd. De tomen blijven bij elkaar en de beren blijven intact.

Ook al produceert Grobbink nu nog niet voor het Beter Leven-keurmerk, de stal is wel hierop ingericht.
Ook al produceert Grobbink nu nog niet voor het Beter Leven-keurmerk, de stal is wel hierop ingericht.

Door de kleinere hokken viel de nieuwbouw duurder uit, maar Grobbink wil hierin geen concessies doen; ook hier gaat de gezondheid van de biggen voor.

Twee derde van de biggen gaan rond de 25 kilo naar het vleesvarkensbedrijf van de broer van Grobbink en het resterende derde deel van de biggen gaat met een vaste koppeling naar een ander vleesvarkensbedrijf.

Lastige 1e ronde

De eerste gespeende biggen lagen in januari in de nieuwe stal. Niet de meest gunstige maand om kleine biggen in een nieuwe stal op te leggen zonder gasaansluiting en een stal die nog niet opgewarmd is. “Het was een lastige 1e ronde voor de biggen”, geeft Grobbink aan, die nu met een tevreden gezicht door de gang van de nieuwe biggenstal loopt.

Eén reactie

  • M. Taken

    Vierdecronde ligt nu in de stal en in januari 2018 de eerste???? Zijn 13 weken per ronde

Of registreer je om te kunnen reageren.