Varkenshouderij

Achtergrond

‘Vaccin tegen oedeemziekte werkt onverwacht door bij vleesvarkens’

Hipra presenteerde onlangs Vepured, een nieuw vaccin tegen oedeemziekte (slingerziekte). Dierenarts Annemarie Dirkzwager, technical en marketingmanager bij Hipra, geeft tekst en uitleg over het vaccin.

Tijdens een studiemiddag in Deventer heeft Hipra onlangs haar nieuwe vaccin tegen oedeemziekte gepresenteerd. De oedeemziekte – ook wel bekend als de slingerziekte – kan na het spenen voor veel problemen zorgen bij biggen. Annemarie Dirkzwager vertelt over de totstandkoming en werking van het vaccin Vepured, dat moet concurreren met het vaccin Ecoporc Shiga van het Duitse IDT. Op meerdere probleembedrijven – ook in Nederland – wordt Vepured inmiddels ingezet. Hipra doet geen uitspraken over de kosten van het vaccin. “Dat is informatie die we enkel en alleen met onze afnemende dierenartspraktijken delen”, aldus Dirkzwager.

Hoe werkt het vaccin Vepured?

“Het vaccin wordt vanaf twee dagen leeftijd bij biggen ingebracht in de hals. Dat gebeurt intramusculair, gelijk met de andere handelingen van dat moment. Het gaat om 1 milliliter per big. Na drie weken treedt immuniteit op. De duur van de immuniteit is 112 dagen. Het vaccin voorkomt sterfte van biggen door de oedeemziekte. Ook de klinische verschijnselen van de oedeemziekte verminderen. Het vaccin werkt niet tegen speendiarree.”

Hoe is het vaccin getest?

“We hebben het vaccin getest op vier West-Europese bedrijven. Uit de testresultaten bleek dat de sterfte na het gebruik van Vepured afnam van 4 naar 0,3 %. Ook werden minder klinische verschijnselen gezien: van 6,5 naar 0,6 %. Vaccinatie met Vepured had ook een positief effect op de groei van de dieren. Na 42 dagen waren gevaccineerde biggen gemiddeld 0,3 kilo zwaarder. Ook in de vleesvarkensfase zagen we nog een positief effect op de groei. Dat hadden we niet meteen verwacht.”

Annemarie Dirkzwager vertelt over de totstandkoming en werking van het vaccin Vepured tegen de oedeemziekte. Foto: Koos Groenewold
Annemarie Dirkzwager vertelt over de totstandkoming en werking van het vaccin Vepured tegen de oedeemziekte. Foto: Koos Groenewold

Hoe verklaart u dat?

Er spelen mogelijk twee dingen. De problemen van de oedeemziekte worden veroorzaakt door de bacterie E.coli F18. Die produceert de verotoxinen waar de dieren last van hebben. Mogelijk is deze bacterie ook nog in het darmstelsel van vleesvarkens aanwezig. Daarnaast lijken de schijnbaar kleine groeiverschillen van 3 tot 4% bij de biggen aan te houden tijdens de groei in de vleesvarkensfase. Dat vertaalt zich in 3 tot 4 kilo groeiverschil.”

Hoe wordt de oedeemziekte vastgesteld?

“Diagnostiek is de basis van elke managementbeslissing. Wat speelt er op het bedrijf, wat zijn de oplossingsmogelijkheden en wat pakken we op? ‘Diagnostiek, de route naar gezondheid’, stelt Hipra niet voor niets. We hebben de zogenoemde Vero-Check opgesteld om de oedeemziekte vast te kunnen stellen. Met behulp van kauwtouwen worden speekselmonsters afgenomen. Het speeksel van zieke biggen wordt met behulp van FTA-cards naar ons Spaanse laboratorium gestuurd. Daar zien we of er E.coli-bacteriën zijn die het gen voor het verotoxine (VT2e) bezitten. Het duurt zeven tot tien dagen voordat de uitslagen bij de praktiserend arts bekend zijn.”

Hoe uit de oedeemziekte zich en wat kunnen de gevolgen zijn?

“Net als speendiarree na het spenen wordt de oedeemziekte veroorzaakt door een E.colie-infectie. Op sommige bedrijven zorgt de oedeemziekte voor veel problemen. Dat kan zich uiten in acute uitval en heftige klinische verschijnselen, zoals opgezwollen oogleden en voorhoofd, een slingerende gang en ademnood. Door de sterfte en de verminderde uniformiteit zal er behoefte zijn de problemen aan te pakken.”

Of registreer je om te kunnen reageren.