Varkenshouderij

Achtergrond

Frisse start met nieuw POV-bestuur

Het voltallige POV-bestuur is sinds vorige week bekend. Boerderij stelt de zeven regiobestuurders een voor een voor en peilt hun verwachtingen. 1Varkensgeluid begint in 2018.

Bestuurlijk is de POV-belangenbehartiging gereed. De leden van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) stemden tijdens de ledenvergadering vorige week in met de voordracht van zeven personen die vanaf 1 januari het dagelijks bestuur van de vereniging gaan vormen: Ingrid Jansen (voorzitter), Eric Douma (vicevoorzitter), Eric Holleman, Alfred van Lenthe, Paul Wouters, Bart Verhees en Mark Vossen. Tot die tijd heeft de POV een overgangsbestuur.

Het landelijk POV-bestuur bestaat uit zeven leden van het dagelijks bestuur plus zeven regionale bestuurders.

1Varkensgeluid

In de weken voorafgaand aan de verkiezing van het dagelijks bestuur zijn zeven regiobesturen gevormd. De regiovoorzitters vormen vanaf komend jaar samen met het dagelijks bestuur het landelijk bestuur van de vereniging. De fusie tussen NVV en LTO-varkenshouderij is bijna voltooid. 1Varkensgeluid, zoals het vaak wordt genoemd, heeft vijf jaar na de start van dit initiatief van zeven bezorgde varkenshouders akkoord van de boeren en kan volgend jaar van start.

Leden laatste woord

De POV draagt continu uit dat de leden het laatste woord hebben. De varkenshouders bepalen de kaders. In het landelijk bestuur is het zo geregeld dat de regiovoorzitters elk twee stemmen hebben in de besluitvorming en de leden van het dagelijks bestuur elk één stem.

‘Varkenshouders bepalen de koers’

Beslissen over de centen

De belangenbehartiging voor de varkenshouderij ziet er, door de vorming van de POV en het opheffen van de productschappen per 1 januari 2015, binnen een aantal jaren totaal anders uit. De zeven regiovoorzitters die hieronder aan het woord komen wijzen in meer of mindere mate op het feit dat de varkenshouders voortaan de koers bepalen en beslissen over de centen. Zij zijn in hun nopjes hoe de POV is georganiseerd. Democratischer kan het niet, in hun ogen.

‘Zelf de koers bepalen en beslissen over de uitgaven’

Zeven kersverse regiovoorzitters met hun eigen ideeën en speerpunten. Zij leggen uit waarom POV belangrijk is voor de varkenshouderij.


Eric Stiphout (47), voorzitter regio Zuidoost. Hij heeft in Sambeek (N.-Br.) een zeugen- en vleesvarkensbedrijf, met Beter Leven-keurmerk. - Foto: Van Assendelft fotografie
Eric Stiphout (47), voorzitter regio Zuidoost. Hij heeft in Sambeek (N.-Br.) een zeugen- en vleesvarkensbedrijf, met Beter Leven-keurmerk. - Foto: Van Assendelft fotografie

Eric Stiphout, regio Zuidoost – Stiphout heeft een LTO-achtergrond en vindt het ontstaan van de POV een goede ontwikkeling. “Ik omarm dit van harte. Door als één belangenbehartiger te werken, word je niet tegen elkaar uitgespeeld. Bij onderwerpen als dierenwelzijn of sectorpromotie is goed lobbywerk erg belangrijk. Voor regionale onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ordening bijvoorbeeld kunnen we nog steeds optrekken met plaatselijke LTO-afdelingen. Zij hebben lokaal een sterke positie. De POV kan zich concentreren op de echte varkensthema’s. Ik vind de structuur van de POV goed. De wijze waarop de besluitvorming tot stand komt, toont een hoog democratisch gehalte.”

Op 1 januari gaat de POV echt aan de slag. Stiphout verwacht dat de plannen voor de vitalisering van de varkenshouderij dan voor iedereen zichtbaar worden. Dan wordt iedere varkenshouder vanzelf enthousiast van de POV, is zijn overtuiging.

Hij vindt dat iedere varkenshouder die een mening heeft, zich moet aanmelden als POV-lid. Stiphout: “De tijd van achteroverleunen is voorbij. Iedereen streeft hetzelfde doel na: een vitale varkenshouderij in Nederland. Elk lid is broodnodig. Laat je horen, zou ik zeggen en bezoek de regionale ­bijeenkomsten. Dat is heel belangrijk.”

Speerpunten Stiphout:

 • Afrekenen met mestprobleem binnen vier jaar. Kost sector meeste geld.
 • Imago, eigen verhaal vertellen.
 • Diergezondheid verder verbeteren.

Rein van As (52), voorzitter regio Zuidwest, heeft een vleesvarkensbedrijf in Nispen (N.-Br.). Van As is twee jaar NVV-regiovoorzitter. - Foto: Peter Roek
Rein van As (52), voorzitter regio Zuidwest, heeft een vleesvarkensbedrijf in Nispen (N.-Br.). Van As is twee jaar NVV-regiovoorzitter. - Foto: Peter Roek

Rein van As, voorzitter ­regio Zuidwest – Van As heeft hoge verwachtingen van de POV. “De POV is van, voor en door boeren. In het verleden werd in de productschappen besloten over de varkenssector. Nu zitten we als varkenshouders zelf aan het stuur en de periferie mag meerijden, om het zo maar te zeggen. De varkenshouders bepalen voortaan de koers. Ik hoop dat het zover komt dat varkenshouders respect krijgen vanuit de maatschappij voor wat zij doen. Dat is nu niet zo en dat doet pijn.”

Van As spoort collega’s aan naar de regiovergaderingen te komen: “Als een boer aan de zijkant blijft staan, kan het bestuur zijn belangen niet behartigen. Vertel ons wat er speelt! Bij de POV wordt iedereen gehoord. Ik vind dat de reinste vorm van democratie. Voor de belangenbehartiging in de varkenshouderij is er maar één partij, de POV.”

Speerpunten Van As:

 • Gelijk EU-speelveld.
 • Draagvlak voor sector, doordat POV zorgt voor goede berichtgeving.
 • Een fatsoenlijk inkomen voor de boer.

Gijsbert Meijers (56) is voorzitter regio West en vleesvarkenshouder in Leersum U.). Meijers heeft ervaring als LTO-bestuurder. - Foto: Koos Groenewold
Gijsbert Meijers (56) is voorzitter regio West en vleesvarkenshouder in Leersum U.). Meijers heeft ervaring als LTO-bestuurder. - Foto: Koos Groenewold

Gijsbert Meijers, voorzitter regio West – Meijers is uit gedrevenheid en gezonde nieuwsgierigheid in het POV-bestuur gestapt. “Ik vind het interessant om te doen, omdat je van dichtbij op de hoogte blijft van alle regelgeving. Uitgezonderd het oosten van de provincie Utrecht is deze regio een varkensarm gebied. Ik wil er niettemin aan bijdragen dat hier een levensvatbare varkenshouderij overblijft. Regionale overheden en handhavers in mijn werkgebied hebben soms weinig ervaring met de varkenshouderij. Ik wil graag met hen in gesprek gaan, teneinde ervoor te zorgen dat bedrijfsontwikkeling mogelijk blijft en om te voorkomen dat we provinciale wetgeving krijgen, zoals in Brabant.”

Meijers is van ‘samen de schouders eronder’: “De afname van het aantal varkenshouders zet door. Om toch een vitale varkenshouderij over te houden in Nederland wil ik iedere varkenshouder aansporen zich bij de POV aan te sluiten. Dan blijft het lidmaatschap betaalbaar. Het is zo belangrijk één geluid te laten horen als sector.

Speerpunten Meijers:

 • Mestverwerking op gang krijgen.
 • Goed verdienmodel krijgen door vitaliseringsplan.
 • Niet nog meer bovenwettelijke regelgeving, landelijk en provinciaal.

Pieter Bouw (47), regiovoorzitter Gelderland. Bouw heeft een gemengd bedrijf met vleesvarkens en pluimvee en is NVV-regiovoorzitter van de Veluwe. - Foto: Kees van Dooren
Pieter Bouw (47), regiovoorzitter Gelderland. Bouw heeft een gemengd bedrijf met vleesvarkens en pluimvee en is NVV-regiovoorzitter van de Veluwe. - Foto: Kees van Dooren

Pieter Bouw, regiovoorzitter Gelderland – Bouw is mede-oprichter van de POV. Hij zit in het POV-bestuur omdat hem dat voldoening geeft en hij vindt dat zijn klus nog niet af is. “Ik wil eraan bijdragen dat de POV operationeel wordt en een stabiele vereniging is. Dan is mijn bestuurlijke doel bereikt. Ik denk dat de POV veel kan bereiken als we samen optrekken. Er staat een goede, platte organisatie. Daar ben ik trots op. De leden hebben het laatste woord. Hebben zij grote ambities, dan kost dat meer geld. Zijn de wensen bescheiden, dan blijven POV-uitgaven beperkt. Zo simpel werkt het.”

Bouw kan zich nauwelijks voorstellen dat een varkenshouder geen POV-lid wordt. “We hebben ons hele leven tegen de productschappen geschopt. Nu is de kans om zelf de koers van de sector te bepalen. Dan beslissen wij hoe ons geld wordt besteed. Een sectorale belangenbehartiger met de boer aan het roer. Daar moet je bij zijn.”

Speerpunten Bouw:

 • Verdere uitvoering vitaliseringsplan.
 • Maximale synergie bereiken met 1Varkensgeluid.
 • Belangen in regio goed behartigen, gemeentelijk en vooral provinciaal. Een voorbeeld is Food Valley waar regionale overheden en sectoren samen aan oplossingen van vraagstukken werken.

John Marcellis (39), voorzitter regio Limburg, heeft een zeugen- en vleesvarkensbedrijf in Castenray (L.). - Foto: Van Assendelft fotografie
John Marcellis (39), voorzitter regio Limburg, heeft een zeugen- en vleesvarkensbedrijf in Castenray (L.). - Foto: Van Assendelft fotografie

John Marcellis, regiovoorzitter Limburg – Marcellis is blij dat LTO en NVV hun krachten bundelen in de POV. “Dat zorgt voor een krachtiger belangenbehartiging richting politiek en ngo’s. Er is veel te doen. Ik heb geen glazen bol. De tijd zal leren of de POV-aanpak een succes wordt.”

De Limburger vindt het doodzonde als collega’s zich niet aansluiten bij de POV. “Dat zet de belangenbehartiging op het spel. Dat kunnen we in Nederland niet hebben. In Limburg is draagvlak voor de varkenssector. Ik wil er hard aan werken om dat te behouden.”

Speerpunten Marcellis:

 • Mestverwerking, naleving en zorgen voor naleefbare regels.
 • Gelijk speelveld of een vergoeding voor bovenwettelijke regels.
 • Draagvlak sector.

Wiebe in ’t Hout (35), voorzitter regio Noord, heeft een gemengd bedrijf met Beter Leven-vleesvarkens in Veendam (Gr.). - Foto: Hans Banus
Wiebe in ’t Hout (35), voorzitter regio Noord, heeft een gemengd bedrijf met Beter Leven-vleesvarkens in Veendam (Gr.). - Foto: Hans Banus

Wiebe in ’t Hout, regiovoorzitter Noord – De noordelijkste regiovoorzitter is gevraagd in het POV-bestuur te gaan. Hij ziet als een belangrijke taak van de POV ervoor te zorgen dat de sector kostprijstechnisch niet verder achteropraakt en de regeldruk niet stijgt. “Het mestbeleid maakt afzet steeds lastiger en drijft de kosten op. Door ingewikkelde vergunningsprocedures komt verwerking niet van de grond.” In ’t Hout vindt het logisch dat iedere ­varkens­houder POV-lid wordt: “De sector moet één front vormen. Als een deel van de varkensboeren geen lid wordt, kan dat strategisch tegen ons worden ingezet door te zeggen dat niet iedereen het met de POV eens is.”

Speerpunten In ’t Hout:

 • Sectorpromotie.
 • Mestbeleid.
 • Economisch gezonde sector behouden.

Wouter Oude Voshaar (32), regiovoorzitter Overijssel. Oude Voshaar produceert Beter Leven-varkens in Geesteren (Ov.). - Foto: Frank Uijlenbroek
Wouter Oude Voshaar (32), regiovoorzitter Overijssel. Oude Voshaar produceert Beter Leven-varkens in Geesteren (Ov.). - Foto: Frank Uijlenbroek

Wouter Oude Voshaar, regio­voorzitter Overijssel – Wouter Oude Voshaar heeft de ambitie om bestuurlijk meer te doen. Hij is al actief bij de lokale VVD. Desondanks ziet hij kans tijd vrij te maken voor de POV. De jongste POV-voorzitter verwacht een en ander van zijn organisatie: “Ik hoop dat we landelijk een eensgezind verhaal gaan neerzetten richting politiek en maatschappij. Lokaal doen we dat met LTO. Organisatorisch zit het goed in elkaar. Het is nu zaak verder uit te voeren van hetgeen is ingezet door de POV. Ik hoop dat er ook een nette uitstap­regeling komt voor stoppers. De ROK-regeling is een goed begin.”

Oude Voshaar is ervan overtuigd dat het POV-lidmaatschap goed is voor iedere varkenshouder. “Iedereen wordt gehoord, ongeacht het bedrijfstype of bedrijfsomvang. We hebben een gezamenlijk doel, een levensvatbare sector.”

Speerpunten Oude Voshaar:

 • Mestproblematiek, dat verwerking Oost-Nederland van de grond komt.
 • Verlaging exporttarieven varkens.
 • Draagvlak houden en creëren. Meer en beter uitdragen dat veel is verbeterd in de wijze van varkens houden.

Of registreer je om te kunnen reageren.