Varkenshouderij

Achtergrond 1 reactie

POV inventariseert ‘POR-schade’

Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) roept varkenshouders op gegevens te verstrekken over de in gebruik zijnde POR-rechten.

POV wil met deze gegevens inventariseren hoeveel POR-rechten nu werkelijk in gebruik zijn bij varkenshouders en wat de individuele consequenties zijn. Met deze gegevens wil POV de juridische procedure tegen de staat meer inhoud geven.

Voor de POR-regeling, die in 2015 opnieuw is opengesteld, zijn 121.622 varkensrechten beschikbaar gesteld. Deze POR-rechten moeten in 2018 worden aangekocht of geleased.

Momenteel is in regio Oost en in regio Overig voldoende aanbod aan varkensrechten, maar in regio Zuid is het aanbod nijpender. De prijzen van kooprechten lopen op, momenteel tot € 130 in de regio Zuid, maar dat is zeker niet alleen een gevolg van de afschaffing van de POR-regeling. Ook de goede varkensprijs met een verwachte winst heeft invloed op de aankoopprijs. Daarnaast hebben politieke beslissingen, zoals de Brabantse regelgeving en de aangekondigde warme saneringsregeling, invloed op de prijzen van varkensrechten. Het seizoen van handel in varkensrechten begint zoals elk jaar pas vanaf november echt te lopen, voorspellingen van de prijs zijn niet te geven.

POV: niet verlengen POR-regeling onacceptabel

Varkenshouders hoefden in de POR-regeling voor 50% van de uitbreiding geen dierrechten aan te schaffen. Voorwaarde was wel dat de ondernemers het bedrijfsoverschot aan mest volledig gingen verwerken en exporteren. Het ministerie van Economische Zaken besloot vorige week de POR-regeling aan het einde van dit jaar te beëindigen. Het niet verlengen van deze POR-regeling is voor de POV onacceptabel, vooral omdat de varkens- en pluimveerechten in stand blijven.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.