Rundveehouderij

Nieuws

Stikstof bepalend voor mestafvoer Koeien & Kansen

De bedrijfsspecifieke stikstofexcretie op Koeien & Kansen-bedrijven lag in 2019 1% lager dan de forfaitaire norm.

De fosfaatexcretie lag gemiddeld 23% lager dan de forfaitaire normen. Stikstof is op alle bedrijven bepalend voor de hoeveelheid mestafvoer, zo meldt Wageningen UR.

Op basis van de bedrijfsspecifieke berekening in de KringloopWijzer hoefden de ondernemers gemiddeld 110 ton minder mest af te voeren. In 2018 was sprake van een gemiddelde besparing van ruim 75 ton.

Verschillen

In 2017 was de stikstofexcretie op de Koeien & Kansen-bedrijven ongeveer 5% lager dan de forfaitaire norm. In 2018 was de excretie gemiddeld gelijk aan het forfait. In 2019 was de stikstofexcretie gemiddeld 1% lager dan het forfait. In 2019 hebben elf Koeien & Kansen-bedrijven in werkelijkheid een lagere stikstofexcretie dan de forfaitaire normen. Eén bedrijf heeft met 12% een veel lagere excretie dan het forfait. Voor vijf bedrijven was de forfaitaire excretieberekening lager dan de werkelijke excretie, berekend door de KringloopWijzer. Het grootste verschil op een van de bedrijven was een 8% hogere bedrijfspecifieke stikstofexcretie ten opzichte van het forfait.

Verder opgelopen

Het verschil van de werkelijke fosfaatexcretie met de forfaitaire fosfaatexcretie is in 2019 verder opgelopen. De productie van fosfaat, berekend met de Kringloopwijzer, lag in 2017 en 2018 respectievelijk 16% en 18% lager dan de forfaitaire excretie. In 2019 is het gemiddelde verschil op de Koeien & Kansen-bedrijven verder opgelopen naar 23%. Alle Koeien & Kansen-bedrijven hebben in 2019 voor het eerst een lagere fosfaatexcretie dan de forfaitaire normen.

Of registreer je om te kunnen reageren.