Rundveehouderij

Nieuws 28 reacties

MOB: Remkes slaat plank mis bij beweiden en bemesten

Het Adviescollege Stikstofproblematiek, de commissie-Remkes, slaat de plank mis in het advies over beweiden en bemesten.

Dat vindt de milieugroepering Mobilisation for the Environment (MOB). Volgens MOB zal de redenering van de commissie-Remkes geen stand houden bij de rechter.

Het kabinet volgt de hoofdlijn van het advies van Remkes en oordeelt dat een individueel vergunningentraject voor beweiden en bemesten niet nodig is. De inzet van het kabinet is om beweiden en bemesten niet vergunningplichtig te maken.

Geen vergunning voor bemesten

De commissie-Remkes redeneert dat de ammoniakemissie als gevolg van bemesting in de loop der jaren is afgenomen door de strengere aanwendingsnormen (minder mestaanwending per hectare) en emissieverminderende technieken. In het algemeen, zegt de commissie-Remkes, kan een vergunningplicht dan achterwege blijven. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als bouwland is omgezet in weiland of als extensief bemest land is omgezet in intensief bemest land. Maar, aldus Remkes, de meeste bedrijven zullen niet met een vergunning voor bemesten te maken krijgen.

‘Redenering Remkes kan everechts effect hebben’

Als het gaat om beweiden, zegt Remkes dat een vergunning niet nodig is, omdat er geen sprake is van een hogere stikstofdepositie dan waarvan uitgegaan wordt in de stalvergunning. Johan Vollenbroek van MOB zegt dat de commissie Remkes niet de juiste redeneerlijn volgt. Hij zegt dat de redenering van Remkes een averechts effect kan hebben: dat een aparte vergunning voor bemesten of beweiden nodig is, terwijl beweiden en bemesten juist een integraal onderdeel is van het bedrijf waarvoor de Natuurbeschermingswet voor moet worden afgegeven.

Vollenbroek: redeneerlijn Remkes houdt geen stand

Vollenbroek redeneert dat geen aparte vergunningen voor beweiden en bemesten nodig zijn, maar dat beweiden en bemesten als activiteit wel moeten worden meegewogen bij de afgifte van een natuurvergunning – en dat is tot nog toe niet door de provincies gebeurd. Volgens Vollenbroek zal de redeneerlijn van Remkes geen stand houden bij de rechter.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • farmerbn

  De politiek maakt wetten en de rechters toetsen. Als de politiek een wet maakt waarin staat dat er geen vergunning nodig is is er geen vergunning nodig. Hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Persoonlijk zou ik wel vergunningsplichtig willen zijn om gepiel te voorkomen. Dus een wet maken dat iedereen een vergunning moet hebben voor beweiden en voor mest uitrijden en dat die morgen op te halen zijn op het gemeentehuis.

 • kleine boer

  massaal vee opstal houden en spandoek in de wei dankzij vollenbroek geen koe te zien....

 • jfvanbruchem1

  vollenbroek waant zich de keizer van nederland

 • farmerbn

  Is ook een goeie @kleine boer.

 • Je moet toch wel vroeger ongelofelijk gepest zijn als je als milieu fanaat in de laatste periode van je leven een heel land zo wilt traineren!

 • Waarom is dit figuur zo gefocust op de veehouderij, als het hem echt om de stikstof gaat ,zou ik me druk maken om al die industrieën groot en klein die stikstof uitstoten zonder NB vergunning,of speelt er nog wat anders ,de subsidiestroom van de overheid en laat ie daarom de industrieën zonder NB vergunning links liggen.

 • veldzicht

  Gisteren nog op het nieuws:Belangsteling onder boeren om te emigreren fors toe genomen.Zelf ben ik er te oud voor om nog te vertrekken maar van jongeren kan ik het mij goed voorstellen.Sjonge sjonge hoe is een land ooit zo diep kunnen zinken om zich met deze flauwekul bezig te houden.Het zal ook wel de bedoeling zijn van Johan Vollenbroek met zijn MOB en vele anderen een groot deel van de boeren op te ruimen,als ze daar maar geen spijt van krijgen.

 • eenvoudige boer

  Meneer Vollenbroek heb je vroeger niet geleerd om een beetje aardig tegen elkaar te zijn.

 • mts_kuijpers

  Als iedereen een nieuwe NB moet aan vragen waarin het bemesten en beweiden is opgenomen is dit meteen een mogelijkheid om latente ruimte in te trekken. Daar wil hij naar toe.

 • john***

  als iemand veel geld kost en 0 resultaat boekt is het meneer Vollenbroek wel.

 • Maas1

  @mts_kuijpers zou me niets verwonderen en dan ook nog met de specifieke bedrijfsgegevens van RVO erbij.

 • wilhelmus01

  Weiden zorgt juist voor een lagere uitstoot van stikstof. Dat zou Vollenbroek als scheikundige heel goed moeten weten....

 • Alco

  Zo is het 15.05

 • melkveehouder .

  Zeer spijtig dat ik het schrijven moet, maar Vollenbroek heeft gewoon gelijk.

  En dat weet Remkes en het Ministerie ook verdomd goed. Er wordt de veehouderij een toezegging gedaan die juridisch niet kán om de sector te pleasen!! En straks heeft de rechter het weer gedaan en wassen ze in Den Haag hun handen in onschuld!

  Zijn jullie dan allemaal vergeten dat er al eens (2016 of 2017 dacht ik) een Wet is aangenomen die zou moeten regelen dat er voor beweiden géén vergunning nodig zou zijn? En juist dat is vorig jaar door de Raad van State (ook) vernietigd.

  @mtskuipers, jij snapt het. Dáár gaat het ook pijn doen!

 • Melkveehouder dat kan wel zo zijn ,maar het kan niet zo zijn dat dan die latente ruimte bij die industrieën terecht komt ,die (bewust) verzuimd hebben om een NB vergunningen aan te vragen.

 • Maas1

  Laat ze maar dag en nacht buiten lopen dan zijn het ook geen stal dieren meer, mocht dat nog een probleem zijn kunnen alle natuur gebieden ook leeg. En die wilde gans die een keutel laat vallen ( wat gelijk staat aan de stikstof depositie van 14 ha kunnen dan ook allemaal vertrekken.

 • melkkoeienboer

  Wat een soap zeg. Ik ben blij dat ik niet meer in dit idiote land woon en werk

 • melkveehouder .

  @17.59 Ik ben het helemaal met je eens, maar juridisch gezien is het jammer genoeg niet anders. Dat is ook het gevaarlijke aan dit ‘onderhandelingstraject’. Als je hier geen goede jurist bij hebt, dan wordt je besodemieterd waar je bij staat met ‘toezeggingen’ op basis van ‘adviezen’.

  Je kunt dit alleen voorkomen door duidelijk met de overheid af te spreken dat de latente ruimte voor de sector behouden moet blijven c.q. alleen tegen financiële compensatie beschikbaar kan komen voor andere sectoren.

  De overheid kan dan wel zeggen dat dit niet kan, maar hoe wil de overheid dan rechtvaardigen dat (industriële) bedrijven die nu zónder vergunning zitten gelegaliseerd gaan worden. Dit laatste kán en mag juridisch helemaal niet volgens de redeneerlijn van Van Vollenbroek.

 • Melkveehouder, dan is het een vies VVD spelletje (Remkes),om de industrie ,ten koste van de boeren te voorzien van de benodigde stikstof.

 • Je mag er toch op vertrouwen dat als er een natuurvergunning is afgegeven dat die dan ook voor beweiden en bemesten van toepassing is.
  Het is te zot voor woorden als voor weiden en bemesten nog apart een vergunning nodig is.

 • Maas1

  We mogen er uiteindelijk wel van uitgaan dat dit land niet wordt bestuurd door een meneer die op de stoel gaat zitten van de RvS of op de stoel van onze democratie. De mens is er niet voor het systeem maar het systeem is er voor de mens.
  Doet het systeem niet wat het moet doen, dan moet het systeem om,om te doen wat het moet doen.

 • jan hospers

  Raad van State is een politiek orgaan

 • kanaal

  lelystad gaat dus niet open.

 • gjh

  die Remkes heeft totaal geen visie op de landbouw

 • gjh,hoeft ook niet van dit rampenkabinet , want hij zit er voor om de stikstof van de boeren bij de industrie te krijgen.

 • agratax(1)

  @kanaal. Lelystad gaat open!! Jouw stal gaat zonder beweiding of stal vergunning niet open. Vollenbroek zijn bio groentetuin zal produceren als nooit te voeren er is geen bemestingslimiet gesteld en ook geen vergunning nodig. Vollenbroek kan dus net zoveel bio mest aanwenden als wil zonder bodemonderzoek, zonder dat er Nitraat vervuiling ontstaat, want die komt alleen van boeren en andere milieu"bewuste" proleten NIET gezinde activiteiten.

 • Maas1

  Mensen als je nu eens in dit land van Noord naar Zuid rijd en je neemt ook het Westland Rotterdam en de steden mee,wat valt dan op?....en dan heeft de koe het gedaan.....daar waar de lucht en de omgeving het schoonst is...geloof jij het, NATUURLIJK NIET!!

  <>

 • Mbmb

  Waarom wil Johan V zo graag dat beweiden en bemesten onderdeel uitmaakt van een verleende NB vergunning? Simpel : dan zijn ook alle verleende en onherroepelijke NB vergunningen achteraf bezien onjuist en dus aantastbaar. Dan zijn we allemaal compleet illegaal. Van Johan moeten we het NIET hebben.

Laad alle reacties (24)

Of registreer je om te kunnen reageren.