Rundveehouderij

Nieuws 23 reacties

RFC mengt zich niet in veestapeldiscussie

Topman Hein Schumacher van FrieslandCampina (RFC) ging in tv-programma Buitenhof in op het belang van de Nederlandse zuivel.

Topman Hein Schumacher van FrieslandCampina laat de discussie over stikstof en de omvang van de veestapel over aan de overheid en het Landbouw Collectief. “Het gesprek loopt tussen die partijen en daar ga ik me niet in mengen”, aldus Schumacher.

Tijdens het tv-programma Buitenhof ging hij in op het belang van zuivel en de belangrijke rol van Nederland. Hij erkende de onvrede die er heerst door de stikstofcrisis en de onzekerheid die dat oplevert. Of hij daarover zelf belt met premier Rutte liet hij in het midden met: ‘Ik zie hem af en toe’.

‘Goede balans vinden’

Dat boeren kritisch zijn omdat de inkomens en melkprijs achterblijven terwijl er steeds meer eisen worden gesteld, kan Schumacher zich voorstellen. “Een toonaangevende melkprijs, daar word ik op afgerekend. Tegelijkertijd willen we goede voeding maken die duurzaam wordt geproduceerd en daar horen ook kwaliteitssystemen bij. Daarin moeten we een goede balans vinden.”

Een toonaangevende melkprijs, daar word ik op afgerekend

De zuiveltopman benadrukte dat het verdienvermogen nu aan de lage kant is en omhoog moet. “Met te weinig inkomen kun je niet investeren in verduurzamen”, aldus Schumacher. “Tegelijkertijd opereert FrieslandCampina in een open markt en daarom moet er waarde toegevoegd worden om die toonaangevende melkprijs mogelijk te maken.”

‘Vraag naar zuivel neemt nog steeds toe’

Die route is nodig en vol te houden volgens Schumacher. De vraag naar zuivel neemt nog steeds toe en daarin speelt Nederland een belangrijke rol. Export is belangrijk, waarbij 70% in de EU blijft benadrukte Schumacher. FrieslandCampina zet daarbij in op voortzetting van de duurzame route en inzet van innovatie. “Als wij het niet doen, zijn elders drie keer zoveel koeien nodig’, sprak Schumacher.

Laatste reacties

 • kleine boer

  Hein deed het heel goed op tv.

 • torrarica

  Goed gedaan.

 • KROON-EKO

  Hein deed het helemaal niet goed op de tv hij was zenuwachtig, hij pakte steeds zijn glaasje water en zijn antwoorden op de vragen waren ook niet overtuigend.

 • agratax(1)

  Ik denk dat de directeur van een boeren co-op die we kunnen zien als verlengstuk van het boerenbedrijf, toch minstens zijn hulp aan zijn leden (boeren) kan aanbieden. Hij heeft een netwerk in kringen, waar de dienst wordt uitgemaakt.

 • Bennie Stevelink

  @agratax, dat waren ze ook van plan. RFC heeft goede contacten in de regering, Schumacher spreekt Rutte blijkbaar regelmatig. LTO heeft daarnaast met zijn lobby goede contacten in de Kamer. Samen hadden ze veel kunnen bereiken.

  FDF heeft echter het hoofdkantoor van RFC geblokkeerd en bestuursleden bedreigd. Ze mochten zich niet met de stikstof bemoeien. Daarna kwam het Landbouw Collectief. Ze hebben eind van de maand weer een gesprek met Schouten.
  Minister Schouten is ondertussen bezig haar eigen plan voor te bereiden.

 • Firma Vellenga

  Denk ik ook, Schumacher kan zijn positie gebruiken om mensen in de kringen er van te overtuigen dat er een betere betaal module moet komen voor de boeren. Hij kan duidelijk maken dat de boeren bij een goede betaling wel willen en of kunnen. Dan sta je er voor de leden in mijn ogen. Maak ieder weer trots op FC. Daar zouden alle partijen baat bij hebben.
  Deze reactie was nog op agraxtax 1

 • kleine boer

  Bennie en als straks blijkt dat de te veel aan stikstof er niet is? Of de oorzaak niet bij de landbouw zit is het maar goed dat rfc zich er niet mee bemoeid heeft!! Eerst meten dan weten!! Wat vellenga schrijft daar heeft ze gelijk in

 • Alco

  Verstandig van de RFC.

 • Breed

  mr Schumacher deed het top in deze uitzending
  verstandig om zich niet in deze stikstof discussie te mengen als FC

 • kanaal

  inkomens blijven niet achter ,ze zijn veel te laag daarom kan kostprijs niet verder omhoog.

 • René de jong

  Schumacher begin zijn verhaal goed; hij is in dienst van alle leden, ook bied hij heel goed weerstand tegen de opdringerige vragen m.b.t. eventuele krimp t.b.v. het stikstofspook & deserteur Tj. dG.

  Het beleid van Schumacher en zijn kornuiten is echter niet in dienst van de (alle) leden en opkomen voor de leden staat ook niet in de handleiding.
  De benodigde financiële injectie die nu nodig is, is het gevolg van het gevoerde beleid de afgelopen jaren, voor de vertrekkende leden is geld veel nodig maar ook voor verlies in het buitenland was de afgelopen jaren structureel geld (verkoop van onderdelen) nodig.

  Het beleid jaagt de leden op hoge kosten, kosten die NIET door de markt worden gedekt maar ondanks deze waarschuwingen (vertrekkende leden en kredietbeoordelaars) blijft het beleid DUURzaam.
  Dit beleid zet de leden op achterstand en dus ook de coöperatie zelf.

  Er wordt veel geëxporteerd zoals Schumacher ook aangeeft in Buitenhof, maar is het nu de hoge kwaliteit of de DUURzame labels die deze export mogelijk maken ? ik vermoed het eerste.
  Het meest duurzame label (Biologisch) is eigenlijk bij RFC geen speerpunt, het gat in de markt wordt door EKO Holland opgepakt, méér Biomelk is bij RFC niet welkom, maar waarom de huidige bioboeren dan wel in de wielen rijden met PP melk en waarom deze PP of weidemelk financieren uit gangbare melk.
  >>>

 • René de jong

  vervolg>>
  Je zou als directie, dus als werknemer van je leden ook kunnen pleiten dat jou bazen eigenlijk al de hoogste kwaliteit ter wereld leveren en zich al tot het uiterste inzetten voor alle reeds bestaande DUURzame eisen en wetten.
  Immers de huidige mestwet is reeds aan grond gebonden en dus één grote kringloop maar ook medicijngebruik, stalcomfort etc.etc.etc. is hier allemaal tip top voor mekaar.

  ZuivelNL zou hier de handdoek moeten oppakken zodat we elkaar de loef niet meer hoeven afsteken met alweer een nieuw label, die nog DUURzamer is dan de vorige terwijl het meest duurzame label (Bio) al weinig onderscheidend meer is behoudens de naam Bio.
  vr gr René

 • fietskip

  Sorry Bennie maar de lobby van lto heeft tot nu toe te weinig gebracht.

 • kleine boer

  Renè jou stukje mag zo melkweb op👍👍

 • RIEN65

  Deze uitspraak van Schumacher bij Buitenhof moeten we goed onthouden:
  " je kunt niet groen doen en rood staan"

  Dit wordt het probleem de komende jaren. De samenleving verwacht investeringen die niet door de opbrengstprijs van de melk betaald kunnen worden.

 • bluemink

  als de Hein Schumacher ,Rutte vaak spreekt wil ik wel eens weten waar die het dan over hebben in hun gesprek.

 • Bennie Stevelink

  @Rdj, je legt allerlei verbanden die er niet zijn.
  Er is inderdaad verlies geleden in Duitsland, maar dit werd opgevangen door winst elders. Er is dus geen verlies opgevangen ten koste van eigen vermogens, zoals jij suggereert.

  Krediet beoordelaars hebben zorg geuit over de winstgevendheid van RFC vanwege de te hoge melkprijs en NIET vanwege het duurzaamheidsbeleid wat jij stelt.

  Planet Proof is vooral bedoelt om onze merken (Campina) als A-merk te behouden. Door het initiatief van AH en A-ware dreigde dat een slecht renderend B-merk te worden. Op dit moment is het marketingbeleid tav Planet Proof gericht op vergroting van marktaandeel en niet op marge.

  Biologische boeren hebben een eigen verantwoordelijkheid om voldoende onderscheidend te zijn in de markt. Als biologische melk zich onvoldoende onderscheidt van gangbare melk moeten ze hun eigen normen hoger stellen voor de forse meerprijs die zij vragen. Het kan niet zo zijn dat gangbare boeren hun normen laag moeten houden om biologische boeren voldoende onderscheidend te laten zijn.

 • Koen Franken

  Is toch heel normaal dat ze zich daar eens keer niet mee gaan bemoeien , doet van Drie , Vion , van Rooij toch ook niet .

 • Attie

  Gaat die 31euro (gemiddeld inkomen) ook weer over tafel, je zou er toch rode oortjes van krijgen..

 • joep46

  Als oud werknemer heb ik in 40 jaar het management van entrepeneurs zien veranderen in op bonusbeluste figuren die gespeend zijn van zuivelkennis ( zowel van productie als markten )en de ervaren managers hebben geloosd c.q. op een zijspoor gezet.
  Daar plukt RFC nu de wrange vruchten van. De zeperd in Pakistan is slecht een voorbeeld.
  Hoog tijd dat de onderneming weer eens tegen het licht wordt gehouden zoals destijds ( helaas uit nood ) onder leiding van André Olieslager is gedaan.
  Die had gevoel en oog voor entrepeneurs en maar niet voor boekhouders.

 • Firma Vellenga

  Wat is het nu voor een belachelijke opmerking over de biologische prijzen. Omdat wij "normale" prijzen vragen voor de biologische producten zou de gangbare melk laag blijven ???? Nou als we van die bestuurders hebben met zo'n gedachte of te wel afschuiving op hun eigen falen dan hebben we nog een lange weg te gaan

 • Broer

  Ik vond zijn optreden niet erg sterk maar hij weet z'n plek in elk geval wel; 'meesterknecht'! Hij had moeten uitleggen dat het bedrijf FC in opdracht van de cooperatie een ophaal- en verwerkingsplicht heeft van de door de leden geproduceerde melk. Een wezenlijk verschil met als tegenhanger het particuliere bedrijfsleven. Omdat er gewerkt wordt in een aanbodgestuurde markt, met veel export en in open concurrentie, resulteerd er een melkprijs die is zoals die er nu is. Uiteraard wel voor verbetering vatbaar.

 • Mfb

  De biologische melkprijs is kunstmatig hoog doordat de productie wordt beperkt door wachtlijsten voor omschakelaars.

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.