Rundveehouderij

Nieuws 29 reacties

NMV voelt zich genegeerd door stikstofcommissie

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) voelt zich genegeerd door de commissie-Remkes (die moet helpen een oplossing te vinden voor de stikstofproblematiek). Ze heeft de commissie wel een brief geschreven, maar is niet uitgenodigd om vrijdag 13 september aan te schuiven in Ulvenhout, waar de commissie zitting houdt. Dit vertelt voorzitter Harm Wiegersma.

LTO Nederland is wel uitgenodigd. Die lijkt de enige melkvee-belangenbehartiger uit de primaire sector te zijn die mag meepraten. De commissie had ook het Mesdagfonds uitgenodigd, maar die heeft de uitnodiging afgeslagen, zegt voorzitter Jan Cees Vogelaar. Het Mesdagfonds wil ging ‘excuusdeelnemer’ zijn, is zijn argument. Naast de landbouworganisaties is een reeks terreinbeherende organisaties en natuur- en milieuclubs uitgenodigd.

Zorgen over ammoniakbeleid

De NMV maakt zich momenteel overigens de meeste zorgen over het ammoniakbeleid. Overheid en agrarische bestuurders zijn in overleg over een nieuw en mogelijk lager plafond. Daar zijn al piketpaaltjes over geslagen in de nieuwe duurzaamheidsdoelen van ZuivelNL (opgesteld door de NZO en LTO), al stelt ook ZuivelNL nu dat er hoognodig duidelijkheid moet komen over de ammoniakcijfers. Voor de NMV is helderheid over deze cijfers van zo’n groot belang dat ze eerst wil weten waar ze aan toe is, voordat ze een besluit kan nemen over verdere deelneming in ZuivelNL. De organisatie wil weten wat de uitgangspunten zijn voor verder beleid en wil helderheid over de doelen. De komende maanden worden de leden gehoord over dit onderwerp.

Laatste reacties

 • Firma Vellenga

  Dan maar zonder uitnodiging aanschuiven. De gereserveerde stoelen van het Mesdag fonds staan toch leeg. Het is toch van de zotte dat de NMV hier niet bij aanwezig zal zijn/zijn mening mag uiten.

 • Henk.visscher

  Het vuile politieke spel is al begonnen, hou mijn hart vast wat eruit komt, zal niet veel goeds zijn

 • ENDE902

  Bij mijn weten is 54% van Nederland nog agrarisch gebied. Dus ga ik er gemakshalve vanuit dat deze 54% ook 54% van de depositie ontvangt en de rest van Nederland de 46%.
  Dus 54% van de ontvangen depositie wordt door één organistie vertegenwoordigd en de rest door een hele reeks organisaties.
  Ik had de heer Remkes hoger ingeschat.

 • bekeken

  De roep om 50% krimp van de veehouderij van d66 kan door de commissie Remkes gebruikt worden om de bijdrage van de veehouderij in hun voorstellen nog wat op te hogen. Kunnen ze onder de 50% mooi zeggen dat het meevalt.

 • Henk.visscher

  goed bekeken, bekeken, zo werkt de politiek

 • Attie

  Niet netjes om de NMV te negeren!
  Of is het met LTO makkelijk zaken doen?

 • Alco

  Zo zal het zijn Attie. Het LTO komt straks met de mededeling: We hebben er 10 minder korting uitgesleept.
  O, wat moeten we hun daar dan dankbaar voor zijn.

 • Voor dat er een uitkomst stinkt het al.

 • jan1

  En Zuivel.NL is ook geen onafhankelijke organisatie. Die zijn er ook alleen maar voor zich zelf en om ons als melkveehouders uit te melken.

 • vandenbrandcv1

  Het lijkt erop dat men denkt dat de inspanningen van de landbouw bij de landbouw terug kunnen komen. Dat is juridisch alleen mogelijk met extern salderen, dus 1 op 1 met een stopper en een projectboer. Dat komt omdat stallen zonder hongerwinters geen groot openbaar belang zijn volgens EU jurisprudentie. Dat is compenseren niet toegestaan, dat is alleen bij de groot openbaar belang projecten zoals woningbouw en wegen etc. Bovendien moet de compensatie uit de buurt van het geraakte Natura 2000 gebied komen. Als men nu de veehouderij afslacht gaat NL echt op slot na deze tranche omdat er dan geen veehouder meer over blijft die kunnen offeren als compensatie. De systematiek is dat de productie niet verder mag stijgen in relatie tot een bepaald Natura 2000 gebied. Je kunt dus geen voorsprong nemen want dan krijg jehetzelfde probleem als de Randstad waar geen boeren meer over zijn.

 • bakhuis

  NMV heeft in Zuivel.nl samen met NAJK, NZO en LTO de nieuwe duurzaamheids doelen vastgesteld.

 • vandenbrandcv1

  Met alles wat landbouw generiek doet worden collega met gerealiseerd pas project niet geholpen. de mob en de peel vechten alles weer aan. Ze hebben vanaf 2015 tot 2019 alle verleende nb vergunningen bij prov en rvs aangevochten!

 • kanaal

  lto vertegenwoordigt de sector allang niet meer dat weet remkes ook

 • ria-harriekrabben1

  LTO doet zijn best goedkope kritiek geven zonder oplossingen aan te dragen is wel de gemakkelijkste weg.
  Nog beter was de terugkeer van het Landbouwschap dan konden wij met alle sectoren samen een grote vuist maken.

 • GW

  Dat de NMV duidelijkheid wil hebben snap ik helemaal,want wanneer je die onzin van de ex voorzitter van de NZO de Groot D66 leest dan is toch het vertrouwen zoek.Als NZO en Lto zo samen optrekken, dan is het snel duidelijk.

 • Kletskoe

  NZO heeft maar 1 belang, het melkvolume zo hoog mogelijk houden, dat betekent dat op boerenbedrijven maatregelen zullen komen en dus de kosten. Want de politiek gaat de bal bij de veehouderij neerleggen. NZO zal nooit aansturen op warme sanering waarbij aantal dieren, en dus de melkplas, minder wordt. Dus kans reeel dat sector instemt met een lager sectorplafond en dat de melkfabrieken zich voor het karretje laten spannen om dit af te dwingen via de leveringsvoorwaarden. Overheid doet wat onderzoek en de boer is de sjaak. De NZO moet ver blijven van deze discussie. Als het minder moet dan via vrijwillige opkoop=warme sanering. Economische groei van Nederland bv hoeft niet over de ruggen van de veehouders. Die moet je zondanig tegemoet komen dat stoppen een vrijwillige keuze is en niet omdat je een strop om de nek krijgt en al helemaal niet door je eigen melkfabriek.

 • Mbmb

  Bekende tactiek toch. Alleen met LTO aan tafel en we hebben de boeren weer gehoord, daarna doen wat ze toch al wilden. Ik vind de vertegenwoordigers een grote schande, alle boeren belangenvertegenwoordigers moeten meepraten, zo'n beetje alles staat nu op het spel. Wat dat betreft snap ik het mesdagfonds niet, meepraten hoe dan ook!

 • gjh

  o ja wat doet het LTO niets NATUURLIJK. Als je het optreden van Calon zag bij nieuwsuur was het diep triest hij liet zich van de stoel af lullen door die dame van dat programma . Kwam totaal niet voor de boer op. Wat een onnozel en die wordt door de boeren betaald

 • Hoeveel % van de boeren is nog lid van de LTO ??? NZO vertegenwoordigt alleen de melkveehouderij, of dat behoren ze te doen . Absurde gang van zaken.

 • Hoeveel % van de boeren is nog lid van de LTO ??? NZO vertegenwoordigt alleen de melkveehouderij, of dat behoren ze te doen . Absurde gang van zaken.

 • Als de LTO hier weer de belangen van de landbouw verkwanseld wordt het tijd om het heft in eigen hand te nemen.De boeren zijn het zat om iedere keer voor 2e rangs inwoners van dit land te worden behandeld door de politiek, die net doet alsof de landbouw geen rechten heeft en alleen een speelbal van de politiek is.

 • afm

  ze weten presies wie ze uitgenodigd hebben de ja knikkers van nederland

 • 306lsa

  <>

 • duiding

  Al vaker mee gemaakt, LTO vertegenwoordigt zich zelf en niet de boeren.
  Frustreert bestuurswerk danig, maar dat zal net wel de bedoeling zijn.

 • BoudewijnK

  Zolang er stikstof is zal de bacterie dit blijven omzetten. Meer stikstof en dus meer voeding biedt meer kansen voor de bacterie en stikstofminnende planten. Mooi dit soort natuurlijke processen.
  Zoals de natuurlobby verwacht dat wij ons beschermen tegen hun overlast, moet ook de natuur mee werken als ze wat terug krijgen en dus wellicht een buffer maken met stikstofminnende planten in hun terreinen.

 • deB.


  Leden van LTO moeten zich ook kapot schamen, om door zo'n clubje mensen kapot gemaakt te worden. Zie afgelopen jaren, een grote misrekening van die zevers!!

  Lto staat niet volledig aan onze kant, als ze maar vroom aan tafel kunnen zitten, de pluche likkers

 • Bennie Stevelink

  LTO reageert uitstekend op de PAS en het plan van D’66.
  Eerst werd bij Nieuwsuur uitgelegd dat zelfs als de hele veehouderij wordt opgeheven het PAS-probleem voor de rest van de economie niet is opgelost. Daarmee wordt het probleem teruggekaatst naar andere sectoren.
  Ook heeft LTO al voorgesteld om die 160 natura2000 gebiedjes samen te voegen tot enkele grote.
  Daarna wordt door LTO gesteld dat er alleen een oplossing mogelijk is als in alle sectoren de stikstofuitstoot omlaag gaat. Daarmee wordt een verantwoordelijkheid bij andere sectoren neergelegd.

  Toevallig kwam afgelopen dagen een bericht in de pers over de schadelijkheid van stikstofoxiden, het zou veel longziektes veroorzaken in de Randstad. Dit maakt het ongewenst om ammoniak uit de veehouderij om te wisselen tegen nog meer NOx in stedelijk gebied.

  Mijn oordeel is dan ook dat LTO tot nu toe goed reageert en daarbij geholpen wordt door toevallig nieuwe feiten.

 • koestal

  De uitlaatgassen van het verkeer veroorzaken veel longziekten in de Randstad.

 • koestal

  Ze kunnen geen lastige bestuurders gebruiken bij dit,,overleg''.

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.