Rundveehouderij

Nieuws 4 reacties

Proefbedrijf De Marke komt in boerenhanden

Een coöperatie in oprichting wil de exploitatie van proefbedrijf De Marke in Hengelo (Gld.) overnemen en zich volledig richten op kennisvergaring rondom kringlooplandbouw.

De Marke komt in boerenhanden. Initiatiefnemers Carel de Vries en Jan Eggink willen zoveel mogelijk veehouders motiveren lid te worden van de coöperatie om mee te participeren. De Vries is onder meer projectmanager Vruchtbare Kringloop Achterhoek; melkveehouder Eggink heeft brede bestuurlijke ervaring en is actief met kringlooplandbouw. Volgens Eggink komt de overname precies op het goede moment.

Jan Eggink is één van de twee initiatiefnemers voor het vormen van een coöperatie om De Marke te gaan exploiteren ten behoeve van kringlooplandbouw.
Jan Eggink is één van de twee initiatiefnemers voor het vormen van een coöperatie om De Marke te gaan exploiteren ten behoeve van kringlooplandbouw.

Waarom willen jullie De Marke overnemen?

“Het is geen nieuws dat Wageningen University & Research het onderzoek concentreert op Dairy Campus en nieuwe bestemmingen zoekt voor de regiobedrijven. De Marke leunt nog sterk op Koeien & Kansen, maar het is nooit zeker hoe lang dat project doorgaat. Ook voor Vruchtbare Kringloop Achterhoek is De Marke een belangrijk instituut. De sector heeft er daarom belang bij dat De Marke blijft bestaan, zeker nu kringlooplandbouw belangrijk wordt. Maar ook Wageningen is zich bewust van het belang van een eigen kennisinstituut op dit gebied, zeker gezien de uitdagingen die er voor de zandgronden liggen. Wageningen vindt het ook belangrijk om nauwer samen te werken met de praktijk. Daarom werken ze graag mee aan dit initiatief.”

De exploitatie van het onderzoek en het melkveebedrijf komen in boerenhanden

De coöperatie wordt eigenaar van De Marke?

“We zijn nog in overleg over de vorm. Het kan zijn dat we het bedrijf in zijn geheel gaan pachten, maar mogelijk nemen we het erf met gebouwen en paar hectare daaromheen over en pachten we de overige gronden. De exploitatie van het onderzoek en het melkveebedrijf komen in boerenhanden. Beiden moeten zwarte cijfers kunnen realiseren. Het personeel wordt vanuit Wageningen gedetacheerd bij de coöperatie. Om de overname van de grond te krijgen, hebben we honderden participanten nodig. Dat kunnen melkveehouders zijn, maar ook bedrijven in de periferie.”

Hoeveel moeten veehouders betalen om lid te worden?

“Dat is nog niet bekend, maar in vooronderzoek zijn we uitgegaan van € 5.000. Het definitieve bedrag hangt af van afspraken, die we met Wageningen nog moeten afronden. Overigens krijgt iedereen een even zware stem in de besluitvorming, of je nu veel of weinig ledencertificaten hebt. Onze plannen gaan we de komende tijd ter bespreking voorleggen aan groepen geïnteresseerde melkveehouders.”

Met De Marke krijgen de boeren zelf grip op het onderzoek

Waarom zou een veehouder meedoen?

“Kringlooplandbouw is steeds belangrijker en dat komt in de hele bedrijfsvoering terug. Niet alleen in de wetgeving maar ook in de markt, kijk maar naar iets als PlanetProof. Met De Marke krijgen de boeren zelf grip op het onderzoek. Daarnaast bouwen deelnemers ledenkapitaal op en krijgen een rendement van 2% op het gestorte vermogen.”

Wanneer gaat het van start?

“Vanaf 1 januari 2020 moet de coöperatie er staan. Voorlopig zijn Carel de Vries en ik de enige bestuursleden, maar we willen snel uitbreiden. Tijdens informatieavonden op 27 en 29 augustus hier op De Marke vertellen we er graag meer over. Iedereen die serieus geïnteresseerd is om mee te doen, is van harte welkom.”

Laatste reacties

 • Vhouder

  als boer zijnde 80 uur werken mensen gaan sponseren die 36 uur werken en twee maanden vakantie hebben per jaar

 • .....

  Juist Vhouder de mensen die er nu werken moeten aandeelhouder worden niet meer in loondienst werken maar delen in verlies of winst van het bedrijf, dat schept vertrouwen

 • koestal

  Met 36 uur per week werken lukt het niet.

 • Gradje 1966

  Ga maar kijken of die drie uit de klankbordgroep niet kunnen sponsoren willen zijn
  Ik denk dat ze geen rooie cent hebben

Of registreer je om te kunnen reageren.