Rundveehouderij

Nieuws 7 reacties

Actualisatie melkveeforfaits per 2020 onzeker

De excretieforfaits voor melkvee worden per 2020 alleen geactualiseerd als het aantal fosfaatrechten aan het eind van het jaar onder het productieplafond zit.

Dat laat het ministerie van Landbouw weten. Of het aantal rechten onder het toegestane plafond zal komen, is maar zeer de vraag. Eerder dit jaar werd met spoed een wetswijziging doorgevoerd, waarmee het afromingspercentage bij de handel in fosfaatrechten werd verhoogd van 10% naar 20% om het aantal fosfaatrechten onder het plafond te krijgen. Dit verhogingspercentage wordt teruggedraaid als het aantal fosfaatrechten onder het plafond is. Volgens RVO.nl zal dit op zijn vroegst in 2020 het geval zijn.

Gesprek

Vrijdag 30 augustus vond een gesprek plaats met vertegenwoordigers van de veehouderijsector over de voorgenomen actualisatie van mestproductienormen, nadat er eerder veel kritiek kwam op de nieuwe forfaitaire normen.

Er wordt gezamenlijk ingezet op zo realistisch mogelijke forfaits

Woordvoerder ministerie van Landbouw

Reaties op internetconnsultatie

Op de internetconsultatie, die half augustus sloot, kwamen meer dan 300 reacties. Veehouders en sectororganisaties vrezen de gevolgen van de aanpassingen voor met name vleesveebedrijven, zelfzuivelaars en de effecten van de wijzigingen op het fosfaatrechtenstelsel. Het ministerie organiseerde mede daarom een besloten bijeenkomst waarin de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) en de sectorvertegenwoordigers de onderliggende berekeningen van de forfaitaire excretienormen hebben doorgenomen. “Er wordt gezamenlijk ingezet op zo realistisch mogelijke forfaits. Ook heeft de sector zich bereidwillig opgesteld met betrekking tot het aanleveren van aanvullende data”, laat het ministerie desgevraagd weten.

Reacties worden nog bekeken

Of de voorgestelde normen worden gewijzigd na de internetconsultatie, wil het ministerie nog niet zeggen. De reacties worden nog bekeken. Ook wil het ministerie nog niet zeggen of ze ingaat op het voorstel van de NZO om de aanpassing van de excretienormen voor de melkveehouderij deels uit te stellen. “De effecten op het fosfaatrechtenstelsel zijn een belangrijke factor bij de actualisering van de forfaits. Tegelijkertijd kan er, indien het aantal fosfaatrechten aan het eind van het jaar niet onder het productieplafond zit, geen sprake zijn van een actualisering van de forfaits voor melkvee”, aldus het ministerie.

Een wijzing van de regeling moet uiterlijk half september ter notificatie naar de Europese Commissie worden gestuurd. De Kamer zal voor die tijd worden geïnformeerd.

Roep om actualisatie groot

De roep om het actualiseren van de mestnormen was groot, omdat het ministerie de afgelopen jaren de normen voor de hoeveelheid mest die dieren produceren niet heeft geactualiseerd. Landbouwminister Carola Schouten wilde dat niet, omdat dit mogelijk tot gevolg zou hebben dat de fosfaatproductie van de melkveestapel nog eerder over de nationale plafonds zou gaan. Mede op aandringen van de Tweede Kamer worden de normen nu toch geactualiseerd.

Laatste reacties

 • Kelholt

  Chantage, onbehoorlijk bestuur en nog wat andere termen die ik hier niet zal noemen schieten door mijn hoofd als ik dit lees.
  Wat is dit voor minister?

 • vwv

  Kortom we moeten dus gas geven om de actualisatie tegen te houden ofwat? Want volgens mij worden de meeste er niet beter op of vinden ze nou echt dat ze ons tegemoet zijn gekomen??...verschil in belgie bijv is al bijna 10 kg bij hoogproductieve koeien hier doen ze er vrolijk gewoon weer een paar kg ipv ervan af

 • Gat

  Wat denkt carola dat boeren elk jaar hoop geld in lucht investeren zodat ze haar wanprestatie recht kan breien? Die snapt het ook echt niet. Door zulk zwalk beleid hebben er weinig zin investeren in rechten.
  Maar ik weet het wel vort, als je voor alles afgekeurd bent en je komt echt nergens aan de bak, dan is een baan bij ministerie van landbouw je laatste kans.

 • tinusje

  haastige spoed is zelden goed....dus ga svp eerst eens kijken naar onderbouwing en verander de rechte lijn van fosfaatuitscheiding in correlatie met stijgende produktie...dat kan nooit kloppen ivm onderhoudsvoer wat positieve invloed heeft op efficientie bij hogere produktie.....dat kan elke domme ezel bedenken toch?

 • kanaal

  normen te hoog is fraude van het ministerie .

 • Bolder01

  Carola moet toch vrienden blijven met links,,,,, zij houd zo toch heel veel lapzwanzen bezig (van de weg. ) met deze regelgeving kan men boetus. ( derogaties in trekken ) uitschrijven, op deze manier betaald de ondernemer het salaris

 • john***

  latente fosfaatrechten eten geen geld.. op veel bedrijven liggen ze nu op de plank om op een gunstig moment te verkopen..

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.