Rundveehouderij

Nieuws 8 reacties

Mestexcretienormen vleesvee fors hoger

Vleesveehouders krijgen bij de nieuwe voorgestelde mestnormen te maken met fors hogere normen voor vleesvee ouder dan 12 maanden dat nooit een kalf heeft gehad en niet bestemd is om een kalf te krijgen.

Een en ander blijkt uit de cijfers die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bekendgemaakt via een internetconsultatie. De normen in diercategorie 122, waarin zowel stieren als koeien en ossen ondergebracht kunnen worden, worden meer dan verdubbeld. In een stalsysteem met drijfmest produceert een dier volgens de huidige normen 4,2 kuub mest; volgens de nieuwe normen wordt dat 8,4 kuub. De stikstofproductie stijgt van 28,2 naar 53,0 kilo N per jaar, de hoeveelheid fosfaat gaat van 9,7 naar 21,7 kilo. Bij veehouderijbedrijven met vaste mest gaat de productie van 25,6 kilo stikstof naar 42,2 kilo, de fosfaatproductie van 9,7 naar 21,7 kilo. Wanneer wordt gekeken naar volumes gaat de productie van 2,2 naar 5,3 kuub mest.

Nieuwe norm is gemiddelde verschillende afmestmethodes

In de uitleg schrijft het ministerie dat voor deze categorie dezelfde rekenmethode is gebruikt als bij de oude categorie 102, die gold voor alle jongvee van 1 jaar en ouder, met uitzondering van fokstieren en roodvleesstieren. Deze normen waren aanzienlijk hoger dan de nu geldende normen voor roodvleesstieren. “De vleesstierenhouderij in Nederland is gedurende de laatste decennia veranderd en nu gebaseerd op de houderij van stieren voor luxe vleesproductie”, aldus het ministerie.

Omdat er verschillende mogelijkheden zijn om dieren af te mesten, is voor de nieuwe norm het gemiddelde genomen van het afmesten uitsluitend op weidegras en het gedeeltelijk op stal afmesten op een rantsoen met 80% ruwvoer.

Consultatie tot en met 14 augustus

De aanpassingen zijn volgens een woordvoerder van het ministerie een gevolg van de verandering in de vleesveehouderij, waarbij een ander soort runderen wordt gehouden. “De bedoeling van het advies is dat dit meer de werkelijke situatie en dus ook de werkelijke mestproductie en fosfaat- en stikstofexcretie benadert.” Er is een mogelijkheid dat de normen nog wijzigen. Het ministerie wijst erop dat de consultatie tot en met 14 augustus loopt. “Het is dus mogelijk dat de reacties leiden tot aanpassingen”, aldus de woordvoerder.

Grote gevolgen voor afmesten afgemolken koeien

Volgens vleesveehouder Anita Heijdra heeft de verhoging van de normen ook grote gevolgen voor afmestbedrijven die afgemolken koeien afmesten. Deze dieren worden nu ook in deze categorie ondergebracht. “Met deze normen kan een bedrijf veel minder dieren houden, moet extra grond worden aangekocht of moet op papier meer mest worden afgevoerd dan er in werkelijkheid is geproduceerd. Een dier gaat niet opeens twee keer zoveel mest produceren”, aldus Heijdra.

Geen gevolgen voor fosfaatrechten

Voor de fosfaatrechten heeft het voor de meeste afmestbedrijven geen gevolgen, omdat zij vrijgesteld zijn van het fosfaatrechtenstelsel. In het voorstel voor nieuwe mestnormen worden de categorieën aangepast. In de huidige omschrijving van categorie 122 vallen roodvleesstieren inclusief koeien en ossen die op deze wijze worden gemest. In de nieuwe categorie-omschrijving gaat het om ‘overig vleesvee van 12 maanden tot de slacht, die nooit een kalf hebben gekregen en ook niet bestemd zijn om een kalf te krijgen.

Laatste reacties

 • nutterseweg10

  Er moet een bedrijfs specifieke methode komen (bex) vooraf goedgekeurd net als bij melkvee!!

 • kanaal

  ronduit belachelijk , wie stopt deze waanzin.

 • hamminga

  het is toch zo simpel als het maar zijn kan! stop met het ontvangen van subsidie, stop met het invullen van de meitelling en ga gewoon je gang.

 • hansvanbergen

  Verschillende rassen. Intensief extensief langsaam groeien natuurinclusief. En dan heb je een groep, vaak ex melkveehouders die eerst hun melkquota verkocht hebben, toen via jongvee hun melkvee P verkochten en nu mestvee P willen cashen. Je zag het aan de vleesveehouders van LTO die VOOR melkvee P voor vleesvee jongvee waren , alleen maar om te cashen. Kortom wederom een chaos net als bij het melkvee P. Ik kan me voorstellen dat RVO horendol van die zeverende boeren wordt

 • moi !

  14 aug. is te kort dag. lang niet ieder kan aan de juiste gegevens komen.

 • nvanrooij1

  Het is toch ongelooflijk dat normen kunnen verdubbelen. Dat betekent dat het niet onderbouwd is. Of in het verleden was het fout of nu. Dit lijkt meer op gokken en daar worden boeren dan op afgerekend. Dit is geen beleid maar wanbeleid. Er zijn meerdere normen die niet kloppen.
  Wel reageren via de internetconsultatie. Hoe staat LTO vleesvervangers hierin.

 • boerke brabant

  @hans van bergen, ik kan deze reactie niet helemaal plaatsen bij dit artikel. Rancune ? Ik zou zeggen gooi het eruit , want met deze hoeveelheid azijn in je lijf lijkt het met niet fijn leven.

 • nvanrooij1

  LTO vleesvervangers moet zijn LTO vleesvee.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.