Rundveehouderij

Nieuws 21 reacties

CBb kent boer ruim 2.000 kilo fosfaatrecht meer toe

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft een melkveehouder deels in het gelijk gesteld. De boer heeft recht op 6.024 kilo fosfaatrechten in plaats van de aan hem toegekende 3.891 kilo. Door die situatie dreigt een gedwongen faillissement en dat gaat te ver, oordeelt het CBb.

Door de veehouder zo weinig fosfaatrechten toe te kennen ontstaat voor de boer een ‘individuele en buitensporige last’ en handelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in strijd met artikel 1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, stelt het CBb in een recente uitspraak.

LNV: extra fosfaatrechten onterechte staatssteun

De boer in kwestie had in de periode 2005 tot en met 2012 een melkveehouderij in Duitsland. In 2012 kocht hij een melkveebedrijf in Nederland met 40 hectare grond met een milieuvergunning voor 93 melkkoeien. De bestaande stallen bieden ruimte voor 169 melkkoeien, met nieuwbouw zou dat op 200 melkkoeien komen. In 2013 kreeg de melkveehouder een Natuurbeschermingswetvergunning (Nbw-vergunning) voor het houden van 200 melkkoeien. Op de peildatum had de melkveehouder 56 melkkoeien op het bedrijf.

In eerste instantie kreeg de boer in 2018 3.891 kilo fosfaatrechten toegekend, na bezwaar werd dat verhoogd naar 6.024 kilo. Een jaar later werd dat opnieuw – met terugwerkende kracht – verlaagd tot 3.891 kilo. Volgens LNV was er een fout gemaakt; het gaat in dit geval toch niet om een startend bedrijf, maar om een bedrijfsovername. De extra fosfaatrechten betekenen volgens LNV onterechte staatssteun.

Gedwongen faillissement dreigt

Ter zitting erkende LNV dat de financiële gevolgen voor de melkveehouder zo ingrijpend zijn dat een gedwongen faillissement dreigt. Volgens het CBb gaat dat te ver. Gelet op de hoogte van de investeringen van ruim € 2,7 miljoen, het moment van aankoop en andere omstandigheden wordt de boer te zwaar getroffen door het overheidsingrijpen. Zonder compensatie is de situatie waarin de melkveehouder is terechtgekomen in een strijd met Europese wetgeving.

Opnieuw toekenning van 6.024 kilo fosfaatrechten

Dat betekent volgens het CBb niet dat alle gevolgen van het fosfaatstelsel voor de melkveehouder ongedaan moeten worden gemaakt, zoals de boer had geëist. Een deel is ondernemersrisico stelt het CBb. Er is voldoende compensatie voor de melkveehouder als de startersregeling op hem van toepassing wordt verklaard, stelt het CBb. Dat betekent opnieuw een toekenning van 6.024 kilo fosfaatrecht.

CBb kritisch op handelen van LNV

Het CBb is in zijn uitspraak ook kritisch op het handelen van LNV. Door met terugwerkende kracht het fosfaatrecht te verlagen heeft de melkveehouder hoogstwaarschijnlijk meer mest geproduceerd dan volgens het aantal fosfaatrechten is toegestaan. Dat is een economisch delict. ‘Het met terugwerkende kracht verlagen van het fosfaatrecht leidt ertoe dat eveneens met terugwerkende kracht een deel van de bedrijfsvoering onder een economisch delict komt te vallen.’

Laatste reacties

 • R.Huisman

  Nou wees er maar trots op, 200 koeien op 40 ha... Collega's(!) betalen het wel

 • Henk.visscher

  Was dit dan.niet te voorzien, dit is ongelofelijk.meten.met 2 maten ., steeds lopen.leuren.dat alles was te voorzien

 • Gat

  Maar rechten afpakken van niet groeiers dat is wel geoorloofd? Gek vinden dat onderlinge samenhorigheid weg is bij boeren.

 • wmeulemanjr1

  ???

 • waar was LTO Noord en LTO NL in 2015, deze organisatie wist toch exact van het door Nederland voorgestelde en afgesproken (Brinkhorst) fosfaatplafond? Niet gewaarschuwd?
  Ik zou, indien ik daar lid van was, de rekening maar neerleggen. LTO verdiend lekker met Glaskracht/Tennet - ook EZK-, dus erop af beste mensen...…..

 • Attie

  Hoor ook van meerdere succesjes, b.v. een gekorte grondgebonden boer die in 15 geen derogatie had en 16 wel, was aannemelijk dat 15 niet anders was.

 • 344412

  Mooie uitkomst. Voor mensen die jaloers zijn: zou u willen ruilen?

 • Gat

  344412@ heeft niks mee jaloers te maken. Puur rechtvaardigheid, ten op zichtte van niet groeiers. Mja de bank zal wel mee gesmeekt hebben.

 • velskamp

  Even goed opletten of ie er nog een keer een dikke auto van gaat rijden

 • deB.


  En dat mag hij dan toch ook, zo'n dikke auto rijden.
  Als hij die kan betalen, prima toch. Puur boerse trekjes, afgunstig kijken naar de buurman

 • Vreemde reaktie velskamp0

 • deB.

  Dat krijg je vanzelf als ze zelf in een aftandse grijze bestelbak rond kachelen

 • Cvdo

  Wat er in feite afspeelt is een oppermachtige lobby achter de schermen van de grote kredietverstrekker(s)..….

 • janbajema

  Mooi voor deze boer maar een vreemde uitspraak! Een vriend van mij heeft een nieuwe stal laten bouwen net voor de peildatum maar nog geen koeien er in gehad is grond gebonden maar afgewezen ! zit nu in bijzonder beheer ! er zijn velen van zulke gevallen ! Met deze uitspraak komt straks heel wat achterweg ! een generieke korting voor intensieve bedrijven is onvermijdelijk

 • Kletskoe

  In dit geval ging het om een starter. 'Alleen' nieuwe stal en bijzonder beheer denk ik niet voldoende. Voor mij blijft het een raadsel waarom de minister een uitzondering heeft gemaakt voor 'een starter'. Ook voor 'starters' was het voozienbaar dat grenzen bereikt waren/zouden worden. CBb toetst of voldaan wordt aan 'starters'criterium zoals de wetgever heeft bepaald.

 • Gradje 1966

  Ze moeten niemand rechten geven zolang andere er voor moeten inleveren.
  Deze mensen kunnen ook in de problemen komen . En aan de gegeven rechten vind ik dat er ook voorwaarde gesteld moeten worden b.v dat je ze tien jaar niet mag verkopen of verhuren dan terug naar de pot

 • farmerbn

  De overheid heeft met Rabo , FC en LTO dit fosfaatplan gemaakt en zijn verantwoordelijk voor deze afgunst onder de boeren. Dat heeft niks met de boeren te maken. Komt er een auto-quotum en moeten burgers een auto-vergunning opkopen en vernietigen om een andere auto te kopen, dan krijg je dezelfde afgunst onder de burgers en komt er oorlog.

 • gjh

  mooi is dat over de rug van een ander.

 • Peerke1

  Gewoon om te gillen van wanhoop.

 • jaap69

  misschien moeten ze ook even vermelden dat een groot deel van de 40 ha verkocht is en wordt terug gepacht. maw een bijna grondloosbedrijf .

 • vrije veld

  ruimte voor 169 melkkoeien??????

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.