Rundveehouderij

Nieuws 7 reacties

CBb: geen fosfaatrechten voor zoogkoeien

Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van fosfaatrechten, tot dat oordeel komt het College van Beroep voor het bedrijfsleven in een uitspraak. Dat geldt ook voor stierkalveren waarvan niet kan worden aangetoond dat die in de melkveehouderij terecht zijn gekomen.

Voor vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar is de registratie in diercategorie 101 als melkvee op de peildatum (2 juli 2015) in beginsel doorslaggevend. Volgens het CBb is het niet relevant of die bestemming na de peildatum alsnog is gewijzigd en het jongvee niet in de categorie melkvee blijft.

Met deze uitspraak heeft het CBb opnieuw een verdere verduidelijking gegeven welke runderen onder het fosfaatrechtstelsel vallen. Op 16 april jl. had het CBb zich al in drie uitspraken uitgesproken over het jongvee ouder dan 1 jaar. Sinds die uitspraken geldt dat vrouwelijk jongvee ouder dan 1 jaar dat na de peildatum is geslacht zonder een kalf te hebben gekregen in de categorie melkvee valt.

Verschil zoog- en kalfkoeien van belang bij toekenning fosfaatrechten

In deze zaak gaat het om een boer die vleesvee fokt van het ras Blonde d’Aquitaine. Op de peildatum stonden 21 zoogkoeien, 19 stuks jongvee jonger dan 1 jaar en 17 stuks jongvee ouder dan 1 jaar. De veehouder wil voor al zijn koeien die op 2 juli 2015 op het bedrijf waren fosfaatrechten.

Volgens het CBb heeft de wetgever bewust een verschil willen aanbrengen tussen melk- en kalfkoeien enerzijds en zoogkoeien binnen de vleesveesector anderzijds. Het college oordeelt op basis van de wetsgeschiedenis dat zoogkoeien niet onder de definitie melkvee in artikel 1 lid 1 van de Meststoffenwet vallen. Zoogkoeien zijn volgens het CBb niet als kalfkoeien voor de fokkerij te kwalificeren. Daaronder vallen volgens het college alleen koeien die worden gehouden voor de fok van mannelijk en vrouwelijk jongvee ter verbetering van toekomstig melkvee.

Bestemming vrouwlijk jongvee op peildatum bepalend

Voor jongvee jonger dan 1 jaar dat is bestemd voor de fokkerij geldt niet dat het automatisch valt onder het begrip melkvee. Omdat de veehouderij niet heeft kunnen aantonen dat de stierkalveren werden gehouden voor de melkveehouderij, hoefde LNV geen fosfaatrechten toe te kennen.

Voor vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar acht het CBb de bestemming van het dier op de peildatum (2 juli 2015) bepalend voor het antwoord op de vraag of al dan niet sprake is van melkvee. Of die bestemming nadien wijzigt, is volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven niet relevant. In beginsel is de registratie van het dier op de peildatum uitgangspunt. CBb: “Een kalf dat op 2 juli 2015 nog bestemd was om te kalveren kan immers om verschillende redenen uiteindelijk een andere bestemming hebben gekregen, bijvoorbeeld als het vroegtijdig overlijdt. Voor een dergelijk kalf dient de houder wel over fosfaatrechten te beschikken.”

Laatste reacties

 • tinusje

  Mensen overlijden....dieren gaan dood.ipv andesom....laat boerderij niet meegaan in linkse kamp om dier gelijk of boven mens te stellen

 • el

  Dacht ik ook@ 13:38!

 • van der berg

  is toch een citaat van het cbb wat ze schrijven, dan moet je die op de vingers tikken en niet de boerderij

 • eszicht

  stierkalveren vallen er niet onder dus kan Van Drie vrolijk blijven importeren en wij maar boeten voor de mest die deze dieren produceren is toch van de zotte

 • Tuig

  Als we de import van kalveren en de export van melk zouden stoppen, zou het dan beter gaan?

 • Mbmb

  eszicht ontbeert inzicht; vleeskalveren hebben nooit onder het fosfaatstelsel gevallen en ook die bedrijven moeten gewoon hun mest eerlijk afzetten. Wijzen naar een ander in onze gezamenlijke sector helpt niet en werkt uiteindelijk averechts.

 • Bolder01

  EN NU OOK HEEL GAUW DE FOSFAAT RECHTEN TERUG DIE MET VOORKENNIS ZIJN VERKREGEN Daar hoor je maar weinig over , Dan is het probleem wat men noemt opgelost

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.