HSK400906_18

Fosfaatrechten en prijs fosfaatrechten

Lees in het dossier alles over de veelbesproken onderwerpen fosfaat, fosfaatreductie, derogatie en fosfaatrechten.

Terug naar dossier
Rundveehouderij

Nieuws 8 reacties

Raad van State mist onderbouwing voor hogere afroming fosfaatrechten

De Raad van State vindt dat landbouwminister Carola Schouten haar voorstel om de afroming bij de handel in fosfaatrechten tijdelijk te verhogen van 10% naar 20% beter moet onderbouwen. In het advies over het wetsvoorstel schrijft de Raad dat de minister duidelijker moet motiveren waarom ze liever het afromingspercentage verhoogt in plaats van een generieke korting door te voeren.

De Raad van State ziet de noodzaak om in te grijpen in het fosfaatrechtenstelsel om ervoor te zorgen dat het aantal fosfaatrechten onder het plafond komt, om zo aan de voorwaarden voor derogatie te voldoen. Wel vindt de Raad dat het ministerie de verhouding tussen de gevolgen van een generieke korting en de gevolgen van het verhogen van het afromingspercentage beter moet toelichten.

Kosten bij veehouders die rechten moeten kopen

De Raad constateert dat met het huidige voorstel de kosten van de maatregel volledig terechtkomen bij melkveehouders die fosfaatrechten moeten kopen, terwijl de kosten van een generieke korting worden verdeeld over de hele sector. “Nu de groep die de lasten van de voorgestelde maatregel moet dragen kleiner zal zijn dan in het geval gekozen zou worden voor een generieke korting, kunnen de gevolgen voor deze groep ingrijpend zijn”, stelt de Raad. Omdat het ministerie in de toelichting geen inzicht geeft in de financiële gevolgen van beide maatregelen, zegt de Raad niet te kunnen beoordelen of de verhoging van het afromingspercentage een proportionele maatregel is.

“Nu de groep die de lasten van de voorgestelde maatregel moet dragen kleiner zal zijn dan in het geval gekozen zou worden voor een generieke korting, kunnen de gevolgen voor deze groep ingrijpend zijn”, stelt de Raad. - Foto: Bert Jansen
“Nu de groep die de lasten van de voorgestelde maatregel moet dragen kleiner zal zijn dan in het geval gekozen zou worden voor een generieke korting, kunnen de gevolgen voor deze groep ingrijpend zijn”, stelt de Raad. - Foto: Bert Jansen

Inmenging in eigendom van melkveebedrijven

Daarnaast vindt de Raad dat de minister de maatregel beter moet onderbouwen, omdat er sprake is van inmenging in het eigendom van melkveebedrijven. Dit is op zich toegestaan, mits er een behoorlijk evenwicht is tussen het nagestreefde algemeen belang en de bescherming van het individuele recht van de eigenaar. In de toelichting bij het wetsvoorstel schrijft de minister dat de maatregel geen ontneming is van eigendomsrechten van een bedrijf, maar regulering hiervan. Het ministerie benadrukt dat op fosfaatrechten geen zelfstandige eigendomsrechten rusten.

Handel iets minder aantrekkelijk

Het kabinet verwacht dat het verhogen van het afromingspercentage de handel in fosfaatrechten iets minder aantrekkelijk zal maken, maar dat het niet zal leiden tot significant minder handel. “Hoewel sommige landbouwers er wellicht voor zullen kiezen om geplande uitbreiding van de veestapel uit te stellen, zullen anderen naar verwachting juist eerder in het kalenderjaar 2019 overgaan tot de aanschaf van fosfaatrechten”, verwacht het ministerie. Het kabinet verwacht niet dat het effect van dit wetsvoorstel op de marktprijs van fosfaatrechten tot individuele en excessieve lasten voor de betrokken bedrijven zal leiden.

Minister Schouten heeft het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Ze hoopt de wel zo snel mogelijk in te kunnen voeren.

Laatste reacties

 • farmerbn

  De klucht is nog steeds niet afgelopen. Wat kunnen ze er toch een zooi van maken.

 • kanaal

  derogatie is de oorzaak van veel ellende.

 • Attie

  De fosfaatbank wat eigenlijk bedoeld is voor de jonge latente boer, beland bij de vleesveehouders op de barbecue..!!

 • Kelholt

  @farmerbn Dit is één van vele kluchten hoe onze 'leiders' het land besturen. Wees blij dat je in Frankrijk zit. Daar zal het er trouwens niet veel anders aan toe gaan maar in Frankrijk is er, net als in bijna alle andere landen ter wereld, nog een zekere mate van respect voor de landbouw.
  In Frankrijk kan dat respect trouwens ook afgedwongen zijn doordat de boeren daar wel weten hoe je met de trekker de snelweg op rijdt. :-p

 • wmeulemanjr1

 • melkveehouder .

  Vreemde opmerking van de Raad van State. Bij de generieke korting werden de ‘grondgebonden’ bedrijven uitgesloten van maatregelen, waardoor ook toen de lasten (van de korting) NIET over de hele sector verdeeld werden. Waarom zou plotseling nu wel moeten?

  Daarbovenop heb ik me trouwens altijd al afgevraagd welke (juridische) onderbouwing ten grondslag ligt aan het feit dat (niet-grondgebonden) bedrijven die niet aan derogatie meedoen wel gekort zijn terwijl grondgebonden bedrijven die wél aan derogatie meedoen niet generiek gekort zijn geworden.

  Onbegrijpelijk; bedrijven die de lusten (van derogatie) hebben worden vrijgesteld van de lasten, terwijl bedrijven die geen lusten hebben wél de lasten moeten dragen!! Laat de RvS dát nou eens inhoudelijk motiveren!

 • Attie

  Laat de RvS ook ff naar de uitbreidende grondgebonden boer kijken, die koopt in feite 2,2 keer fosfaat..

 • koestal

  Er moet een goed lulverhaal komen ,pas dan is het goed.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.