Rundveehouderij

Nieuws

Danone en VCM pionieren met kringlooplandbouw

Zuivelbedrijf Danone werkt samen met het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) aan de productie van mineralenconcentraat uit rundermest.

Aan de fabriek van Danone in Rotselaar (Vlaams-Brabant) leveren ongeveer 100 veehouders melk. Gemiddeld houden zij 100 koeien. Zij zien mestafzet als een belangrijk knelpunt, blijkt uit een peiling. Net als in Nederland is voor de Vlaamse melkveehouderij het tekort aan eigen grond voor mestafzet een vrij nieuw probleem, dat in de hand werd gewerkt door strengere bemestingsnormen. Bedrijfsuitbreidingen na het verdwijnen van het melkquotum in 2014 zijn ook een factor.

Verschillende technieken mestverwerking onderzocht

“Danone België vond in VCM, het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking, een partner die dit probleem wil helpen aanpakken”, vertelt directeur External Affairs Nathalie Guillaume. Zo ontstond in 2016 het 3-jarige project ‘Wings’, waarmee beide partijen naar innovatieve oplossingen voor het mestoverschot zoeken. Samen met een pilotgroep van geïnteresseerde melkveehouders werden verschillende technieken voor mestverwerking onderzocht op hun financiële en praktische haalbaarheid. “De meeste installaties voor verwerking van varkensmest zijn van het type biologie”, weet VCM-voorzitter Dirk Denorme. Na scheiding wordt de dikke fractie, met vooral fosfaat, meestal geëxporteerd en wordt de stikstof aanwezig in de dunne fractie omgezet naar luchtstikstof. Die stikstof gaat dus verloren.

Mestverwerker bij een melkveehouder. België werkt sinds 2016 ook aan mogelijkheden voor mestverwerking van rundvee. - Foto: Ronald Hissink
Mestverwerker bij een melkveehouder. België werkt sinds 2016 ook aan mogelijkheden voor mestverwerking van rundvee. - Foto: Ronald Hissink

6 weken lang pilotinstallatie

Op een melkveebedrijf met 400 koeien in de Noorderkempen werd 6 weken een pilotinstallatie voor mestverwerking geplaatst. Eerst werd de mest met een centrifuge gescheiden in een dikke en dunne fractie. Vooral de fosfor en een klein deel van de stikstof zitten in de dikke fractie, waarvoor (ver) transport mogelijk is. Sommige melkveehouders gebruiken de dikke fractie als strooisel voor de ligboxen. Uit de dunne fractie wordt het merendeel van de stikstof gehaald met de techniek ‘stripping & scrubbing’. Van de stikstof zit ongeveer een kwart in de dikke fractie en driekwart in de dunne fractie. Guillame: “Uit die dunne fractie recupereren we tot 75% van de stikstof, de rest blijft in het dunne effluent.”

Je kan het best vergelijken met de vloeibare stikstof die akkerbouwers toepassen, enkel de concentratie is verschillend

VCM-voorzitter Dirk Denorme

Ammoniumnitraat

Denorme toont een flesje ammoniumnitraat. Het etiket vermeldt dat 15% van de inhoud voor de planten bruikbare stikstof is. “Je kan het best vergelijken met de vloeibare stikstof die akkerbouwers toepassen, enkel de concentratie (15 in plaats van 30%) is verschillend.”

Kostprijs nog te hoog

Het project leert dat de kostprijs van deze techniek nog te hoog is om met het ammoniumnitraat de markt te bestormen. Zonder rekening te houden met de waarde van de dikke fractie en de ammoniaknitraat zijn de werkingskosten van de pilotinstallatie drie keer hoger dan de verwerking van varkensmest door een biologisch systeem. Meer onderzoek is nodig.

Vergelijken met ‘echte’ kunstmest

Dit jaar willen Danone en het VCM de geproduceerde ammoniumnitraat in een veldproef vergelijken met ‘echte’ kunstmest. Stiekem hoopt de zuivelverwerker dat het sectorimago door dit project extra glans krijgt. Er valt immers veel uit te leggen aan de publieke opinie, onder meer dat dierlijke mest in tegenstelling tot kunstmest een hernieuwbare grondstof is waarmee je niet alleen de planten maar ook de bodem kan voeden.

Wim Fobelets (Vilt.be)

Of registreer je om te kunnen reageren.