Rundveehouderij

Nieuws 2 reacties

LTO en BMF accepteren besluit proefstallen

LTO en de Brabantse Milieufederatie leggen zich neer bij het besluit van het ministerie van landbouw om voor proefstallen geen uitzondering te maken in het fosfaatrechtenstelsel.

Noord-Brabant wil van geval tot geval bekijken of ze ondernemers eventueel kunnen helpen.

Een aantal melkveehouders met proefstallen waarin nieuwe technieken voor de beperking van emissies worden getest, komt in de problemen omdat ze onvoldoende fosfaatrechten hebben gekregen om hun stallen vol te zetten. Deze bezetting is echter wel nodig om de nieuwe technieken te kunnen meten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eist hiervoor in sommige gevallen 100% bezetting van de stal.

Meetresultaten naar rato van het aantal dieren

“We snappen dat melkveehouders die fors geïnvesteerd hebben in nieuwe technieken om daar mee voor de hele sector kennis te genereren over emissiearme technologie, de korting op de fosfaatrechten nu als onrechtvaardig ervaren. Maar we hebben te dealen met de keuzes die door LNV zijn gemaakt. LNV meent dat de meetresultaten naar rato van het aantal dieren in de stal ook bruikbaar zullen zijn en geeft geen extra fosfaatrechten uit. Daar hebben we ons bij neer te leggen”, reageert LTO.

Innovatie is van groot belang

De provincie Noord-Brabant wil in algemene zin geen uitspraak doen over de afweging of proefstallen met te weinig fosfaatrechten geholpen moeten worden om de nieuwe technieken te onderzoeken “Wij vinden innovatie in de agrofoodsector van groot belang. Daarnaast hebben wij begrip voor de inzet van de minister om de derogatie voor Nederland overeind te houden”, reageert een woordvoerder van de provincie. Brabant sluit ondersteuning aan deze bedrijven niet uit. “Dat beoordelen wij in individuele gevallen. Tot nu toe zijn ons geen proefstallen bekend waar dit tot problemen leidt”, aldus de provincie.

Met elkaar proefstallen vol krijgen

De Brabantse Milieufederatie BMF vindt het volstrekt terecht dat minister Schouten geen extra fosfaatrechten uitdeelt. “Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat met het reduceren van de ammoniakuitstoot het totale mestoverschot omhoog gaat. Dat moet juist naar beneden, bijvoorbeeld door het aantal dieren te verminderen”, vindt de milieuorganisatie. Ze vinden dat melkveehouders samenwerking moeten zoeken met elkaar om de proefstallen vol te krijgen.

Laatste reacties

  • alphons1

    wanneer gaan ze proeven doen naar mest rijpen. krijg je minder emmissie en meteen goede mest voor de bodem. 2 vliegen in 1 klap. of is alleen de bedoeling boeren omzeep helpen

  • gradje1966@

    Deze boeren hebben al een hoop subsidie gekregen om de stal te zetten .Dus die rechten kan men zelf wel kopen

Of registreer je om te kunnen reageren.