Rundveehouderij

Nieuws

Toekomst melkveehouders Schiermonnikoog ongewis

Volledige omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering en volledige zelfvoorzienendheid is voor meerdere melkveebedrijven op Schiermonnikoog financieel niet haalbaar.

Dat zegt Johan Hagen, voorzitter van belangenvereniging Boerenbelang. Het gaat om een van de scenario’s die het Louis Bolk Instituut vorig jaar ontwikkelde om op die manier de stikstofdepositie op het eiland fors terug te brengen zoals de provincie Friesland verlangt.

Al snel bleek deze optie voor 2 van de 7 bedrijven niet interessant, maar na individuele doorrekening is gebleken dat meer bedrijven in de problemen zouden komen. Dat betekent volgens Hagen niet dat omschakeling naar bio voor alle bedrijven een volledig gepasseerd station is. Duidelijk is dat de melkveehouders zoveel mogelijk opties willen openhouden om ondanks het inkrimpen van de veestapel op het eiland een goed verdienmodel overeind te houden.

Bekijk ook de fotoreportage: Het is samen of niet op Schiermonnikoog

Zelf verzuivelen op eiland

Voor een goed verdienmodel wordt met verschillende partijen gesproken zoals Natuurmonumenten, Rabobank en het Waddenfonds. Ook de optie van het zelf verzuivelen van de melk op het eiland staat nog steeds open. Daarover zijn de veehouders met hun zuivelcoöperatie FrieslandCampina in gesprek. Besluiten zijn er echter nog niet genomen. Wel geeft Hagen aan dat het niet zo is dat FrieslandCampina zelf plannen heeft voor een zuivelfabriek op het eiland. Mogelijk dat de zuivelonderneming het initiatief op een andere wijze kan ondersteunen.

Hagen geeft aan dat het zoeken naar een oplossing voor de melkveehouderij op Schier tijd vergt, maar dat hij nog steeds vertrouwen heeft in een goede afloop.

Johan Hagen, voorzitter van Boerenbelang. - Foto: Mark Pasveer
Johan Hagen, voorzitter van Boerenbelang. - Foto: Mark Pasveer

Of registreer je om te kunnen reageren.