Rundveehouderij

Nieuws

Drogere mais zet aan tot hogere voersnelheid

Het drogestofgehalte van snijmais loopt langzaam maar zeker op. Dat blijkt uit cijfers van Eurofins Agro.

Werd tussen 2002 en 2005 nog rond 33% droge stof geoogst, in 2016 is dat al opgelopen tot 38,7%. Afgelopen jaar, toen de afrijping zeer snel verliep, is 35% van alle snijmaiskuilen geoogst bij een drogestofgehalte dat de 40% overstijgt. Vorig jaar kende september drie achtereenvolgende weken met temperaturen boven 25 graden. Mede daardoor liep het drogestofgehalte ook wel snel op.

Snijmais steeds droger ingekuild

Feit blijft dat de snijmais over de jaren heen steeds droger wordt ingekuild. Als gevolg van deze ontwikkeling moeten de maiskuilen langer zijn dan veehouders vanuit het verleden gewend zijn. Want het drogestofgehalte van de snijmais heeft invloed op de samendrukbaarheid van het materiaal, en daarmee ook op de broeigevoeligheid van het ingekuilde product.

Het Handboek Melkveehouderij geeft aan dat zeker 1,5 meter voersnelheid nodig is voor ruwvoer bewaard in sleufsilo’s en met een gronddek. Met het oplopende drogestofgehalte worden die adviezen in de praktijk verscherpt. Voor de wintervoedering wordt nu 1,75 meter voersnelheid geadviseerd en voor de zomerperiode meer dan twee meter. Voor rijkuilen of kuilen zonder gronddek kan daar rustig nog een halve meter bij. Dat betekent dat veehouders de hoeveelheid mais die ze verwachten nodig te hebben op jaarbasis, over een lengte van zeker 100 meter moeten verdelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.