Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Uur van de waarheid voor vleesveehouderij

De vleesveehouderij moet bestuurlijk sterker gaan opereren. Veranderingen zijn in gang gezet; partijen willen voor de zomer duidelijkheid.

De vleesveehouderij staat voor twee belangrijke opgaven: een nieuwe voorzitter vinden voor de LTO-vakgroep vleesveehouderij en het oprichten van een brancheorganisatie. Een rondgang langs kritische vleesveehouders levert een eenduidig beeld op: wat met het fosfaatreductieplan is gebeurd, mag nooit meer. Daarom is een krachtig en eenduidig vleesveegeluid nodig.

Ketenoverleg Vleesveehouderij op laag pitje

Sinds het wegvallen van het Productschap Vee en Vlees (PVV) heeft LTO Nederland in 2014 het Ketenoverleg Vleesveehouderij opgezet. Het is een overlegplatform met onder andere Bief Select, Vleesvee Integratie Twente, stichting Keten Duurzaam Rundvlees (KDR) en Vleeshandel Patrick van den Berg. Binnen het overleg werd gesproken over zaken als afzetbevordering, belangenbehartiging en regelgeving. Het Ketenoverleg staat op een laag pitje en had geen officiële status.

‘Behoefte aan een eenduidig geluid richting beleidsmakers en consumenten’.

Radiostilte

Om krachtiger te kunnen zijn wil een aantal partijen een brancheorganisatie oprichten. Overleg hierover bevindt zich volgens betrokkenen in een cruciale fase, waardoor nu radiostilte heerst. Binnen een maand is er meer duidelijkheid, aldus Anita Heijdra, mede-initiatiefnemer namens KDR. Bedoeling is te starten met een eenvoudige organisatie, gericht op samenwerking, belangenbehartiging en kennisoverdracht.

Een formele status volgens EU-richtlijnen biedt meer mogelijkheden, maar gaat langer duren en vraagt een complexere organisatie. “Er is nu vooral behoefte aan een eenduidig geluid richting beleidsmakers en consumenten”, aldus Heijdra.

Zoektocht naar voorzitter

De slagvaardigheid van de vakgroep vleesvee is het andere speerpunt. De vakgroep heeft zichzelf gereorganiseerd, maar een voorzitter ontbreekt al 2,5 jaar. Volgens Henk Wiersma, lid van de LTO-vakgroep vleesvee, komt er nu schot in. Hij verwacht binnen een maand witte rook. Enige terughoudendheid is op zijn plaats; al vaker dacht LTO een voorzitter gevonden te hebben, maar bleek het anders. Wiersma: “Het is belangrijk dat er een eenduidig geluid komt. Het mag niet langs elkaar heen gaan.”

Veel vragen

Formeel zijn belangenbehartigers geen onderdeel van een brancheorganisatie, maar samenwerking en onderlinge afstemming is mogelijk en wenselijk.

Ondanks de hoge ambities liggen er nog vragen, zoals: hoe breed wordt de brancheorganisatie en hoe wordt de samenwerking met LTO? Wat is straks de positie van deze club, die zelf ook aan een reorganisatie werkt? En lukt het om genoeg leden van de verdeelde achterban mee te krijgen?

Eén reactie

  • moi !

    Ik kan mij er wel wat bij voorstellen . Men moet de rundvleesveehouderij wel serieus nemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.