Rundveehouderij

Nieuws

Stimuleringsregeling BVD voor vleesveehouders

In tegenstelling tot de melkveehouderij, kan de vleesveehouderij niet via de goedkopere weg van melkonderzoek vrij worden van BVD. Dat kan voor vleesveehouders reden zijn om niet tot aanpak van BVD over te gaan, zolang er geen wettelijk kader is.

In de Europese Commissie staat BVD wel op de agenda, om eventueel op de lijst van bestrijdingsplichtige ziekten te worden geplaatst. Tot die tijd wil de stuurgroep Voorbereiding nationale aanpak IBR/BVD-bestrijding vleesveehouders tegemoetkomen met een stimuleringsregeling, waarin ze financieel worden gesteund in de kosten voor monitoring of het ziektevrij worden.

De regeling ligt momenteel bij de sectorpartijen ter beoordeling. Het geld voor de regeling moet van uit de gezamenlijke aanpak komen. “We zijn aan het bekijken hoe we een hiervoor een potje kunnen maken”, vertelt Toon van Hoof, voorzitter van de stuurgroep Voorbereiding nationale aanpak IBR/BVD-bestrijding.

Commentaar op stimuleringsregeling niet-melkleverende bedrijven

In het veld is commentaar vanuit de melkveehouderij op de stimuleringsregeling niet-melkleverende bedrijven. “De melkveehouderij kan goedkoper werken via tankmelkonderzoek. De sector loopt risico als de vleesveehouderij niet voldoende aanhaakt”, geeft van Hoof aan. “Daarnaast willen we kijken hoe we melkveehouders die terugvallen in status tegemoet kunnen komen, als ze het hele traject opnieuw moeten doorlopen. Maar dat gebeurt alleen als bedrijven vrij-gecertificeerd zijn en geen risico’s hebben opgelopen zoals aankoop van dieren zonder status.”

Of registreer je om te kunnen reageren.