Rundveehouderij

Nieuws 33 reacties

'Melkveehouderij heeft sectorbreed plan nodig'

De melkveehouderij dreigt de glastuinbouw en de varkenssector achterna te gaan als niet snel wordt bijgestuurd. Dat schrijft Ruud Huirne, directeur agrarisch van Rabobank Nederland in een column voor Melkvee100Plus.

Hij ziet de melkveehouderij worstelen met diverse problemen, te weten een te hoge melkproductie bij een te lage opbrengst, een veel te hoge fosfaatproductie en geen beheersing van het totale mestprobleem, waardoor te hoge kosten worden gemaakt en de derogatie op het spel staat. En dan is er nog het wankelende maatschappelijk draagvlak. Deze zaken zijn allemaal met elkaar verbonden, maar effectieve maatregelen om er iets aan te doen, worden niet genomen.

Huirne roept op om dat nu wel te doen, en snel. Anders gaat het misschien net zoals in de twee eerdergenoemde sectoren en roepen mensen: hadden jullie dat niet vijf jaar eerder kunnen doen?

Sectorbreed toekomstplan

De melkveehouderij heeft behoefte aan een sectorbreed toekomstplan dat verder gaat en steviger is dan de Duurzame Zuivelketen, stelt de Rabobank-directeur. Hij wil verdergaan langs drie lijnen. Ten eerste moet het verdienmodel van de zuivelindustrie worden aangescherpt. Nog beter moet in beeld worden gebracht welke producten de consument in binnen- en buitenland wil, en welke markten nog meer kunnen worden aangeboord. Ook moet het Nederlandse product nog hoger in de markt worden gezet.

Daarnaast moet de melkveehouderij het mest- en fosfaatprobleem in de vingers zien te krijgen. Dat lukt tot nog toe niet, terwijl de schade van nog langer op zijn beloop laten enorm kan zijn. Het LEI heeft becijferd dat dit meer dan €100 miljoen per jaar dreigt te kosten. Bovendien veroorzaakt een uit de hand lopend mestprobleem enorme imagoschade voor de zuivel, terwijl de buitenlandse concurrentie daarbij garen spint.

Slimme oplossing

Ten slotte moeten de problemen op een zodanige wijze worden opgelost, dat de melkveehouderij niet gaat stilstaan. Huirne stelt voor om een 'slimme oplossing' te verzinnen. Daarmee zouden stoppers moeten worden geholpen om eerder te stoppen en blijvers ruimte te geven om zich verder te ontwikkelen. Mogelijk is er bij dit laatste een mooie rol weggelegd voor de Rabobank, maar daarover laat Huirne zich niet uit.

Lees ook het commentaar: 'Bank luidt noodklok melkveesector'

Laatste reacties

 • H.Grotenhuis1

  Eind 2013 was er een duidelijke sectorvisie voor de melkveehouderij: grondgebondenheid gekoppeld aan (waar mogelijk) weidegang.

  Door LTO-NL is deze visie ten tijde van de behandeling van de Melkveewet compleet onder het tapijt geveegd omdat ZLTO en LLTB reeds veel eerder hadden voorgesorteerd op grootschalige en intensieve melkveehouderij.
  De fosfaatproblematiek zou (via de gemakkelijk en verleidelijke tot fraude leidende) BEX en het Voerspoor worden aangepakt, een ieder kon aan de bouwhausse zien dat de overschrijding van het fosfaatplafond aanstaande was.

  Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald; inzet op grondgebondenheid, behoud van derogatie en niet afhankelijk worden van importen van eiwitrijk voer van verre met als resultante dat wij hier in NL blijven zitten met het milieu- en mestprobleem.

 • farmerbn

  (Landbouw)Scholen zouden extra aandacht moeten schenken aan emigratie van boeren. Nu leiden ze veel nieuwe boeren op die later geen plaats kunnen bemachtigen in Nederland. Leerlingen die bij Nederlandse emigranten stage lopen zien pas voor het eerst in hun leven dat je heel gunstig in het buitenland kunt boeren. Als scholen ze vooraf en na hun stage formeren over belangrijke zaken ten behoeve van emigratie dan zouden ze die toekomstige jonge boeren helpen alsmede de achterblijvende boeren in Nederland. Dus Van Weperen; begin met een emigratie-module op landbouwscholen.

 • deB.

  Geen grond, geen vee!! hoe makkelijk wil je het hebben.

  En rap wat... 200 mk op 25 hectare is zotheid!!

  Lekker met die transport mesttanken van hot naar her blijven rijden kan niet!! mest op eigen grond

 • f.degroot1

  Helemaal mee eens, grondgebonden maken die melkveehouderij.
  Altijd maar meer regeltjes en kosten en op de koop toe een lage melkprijs door al die industriemelkers.

 • farmerbn

  Als boer van boven de vijftig weet ik het nog goed. In 1986 kwam het eerste mestbeleid en mocht er maximaal 350 kg fosfaat per ha. De NCB was de baas van agrarisch Nederland en wist, gesteund door Campina, de grondgebondenheid van zich af te houden. Campina was bang dat door die grondgebondenheid er te weinig ledenmelk zou komen. Campina is vervolgens gefuseerd met Friesland dus ledenmelktekort speelt niet meer. Ook ZLTO is niet meer de baas. Achteraf gezien had je in 1986 moeten kiezen voor grondgebondenheid met een heel hoog ( bv 6) aantal koeien per ha. Elk jaar de lat wat lager leggen zodat je in 2016 ( dus in 30 jaar) op 2 gve per ha uit zou komen. Met de fosfaathoeveelheid per ha is dit wel gebeurd. Steeds een beetje minder. Dit had gekoppeld moeten worden met het aantal gve per ha. Was er geen mestoverschot geweest op melkveebedrijven. Had je door wetgeving de intensieve melkveehouder verboden om melkquotum te kopen dan was melkquotum niet zo duur geworden en was er minder geld uit de sector gegaan. Intensieve boeren hadden dan meer land gekocht en minder intensief geworden.

 • Peltjes

  farmerbn: Ik ben het helemaal met je eens.

 • MKRouveen1

  Wv01 en farmerbn: spijker op de kop! Grondgebondenheid is de enige sleutel tot een succesvolle en maatschappelijk gedragen sector.

  De intensieve bedrijven moeten hoognodig verantwoordelijkheid nemen voor wat ze doen: hun kop uit het zand trekken en koeien afstoten! Ze weten maar al te goed dat ze te veel koeien hebben maar blijven nagelbijtend afwachten tot er met de vuist op tafel geslagen wordt. In de tussentijd laten ze de hele sector worstelen met het probleem wat zij veroorzaakt hebben: een enorm fosfaatoverschot en mogelijk verlies van de derogatie. En bedankt mannen!

 • agro1

  achterhoedegevechten. koemelkerij is al een intensieve tak. gaat onherroepelijk de geiterij achterna.

 • Hoogeind

  Hoogeind

  Misschien biedt het artikel van Frits v.d. Schans (CLM) in het Melkvee nummer van april j.l. een oplossing.

 • Farmer4life2

  Nederland wordt Denemarken de tweede. maar dan op een postzegel

 • Fryslanboppe

  Grondgebonden dat is de kortste klap. Zal voor de snelle groeiers van 80 naar 280 koeien (zonder voldoende grond) binnen 1 jaar wel niet goed komen, maar met zulke grote stappen groeien is in de geschiedenis van de Nederlandse melkveehouderij nog nooit haalbaar geweest.
  Beter een kleinere gezonde grondgebonden melkveehouderij dan een grote onrendabel sector!!!!

 • deB.

  van 80 naar 280 is zottigheid!!

  Hoe dom kun je zijn, 80 tot 100 koeien is toch prima, compleet dolgedraaid om te verdubbelen, en met zogenaamd mooie reportages in de vakbladen, een lachertje is het

 • andre.jinke1

  Melkveehouders verplicht met akkerbouwers laten werken en akkerbouwers verplicht met melkveehouders laten werken.
  Zorg dat beide zo intensief mogelijk zijn, zodat deze super goed met hun dure produktie materiaal omgaan.
  Nederland is in ALLES intensief, dus kan het in de Landbouw niet anders zijn.

 • landboer

  andre nog meer verplichtingen? Blijkbaar weet nu iedereen hoe het had gemoeten...

 • Gerardone

  Graag tegen reactie van Ruud Huinre op wat ik zo schrijf

  Ten slotte moeten de problemen op een zodanige wijze worden opgelost, dat de melkveehouderij niet gaat stilstaan. Huirne stelt voor om een 'slimme oplossing' te verzinnen. Daarmee zouden stoppers moeten worden geholpen om eerder te stoppen en blijvers ruimte te geven om zich verder te ontwikkelen. Mogelijk is er bij dit laatste een mooie rol weggelegd voor de Rabobank, maar daarover laat Huirne zich niet uit.

  Niet gaat stilstaan in uw pleidooi : waarom de economische groei boven de bevolkings groei in de landbouw er zijn geen extra monden om te voeden

  Waarom stoppers laten stoppen ? waarom moeten zij de blijvers subsidieeren dit is ook al gebeurt met het qouta systeem kun ze het niet alleen af?

  een mooie rol voor de Rabobank weg gelegd??? Gaat de rabobank willekeur toepassen ??? gaat hij dezelfde weg als Denemarken waarbij uiteindelijk de grondprijs is gehalveerd en de bank de boer van het bedrijf aftrapt nadat hij zijn eigenste geld binnen heeft met de anuiteiten lening

  Ik heb wel een slimme oplossing maar die vind u niet leuk en uw achterban

  en ben benieuwd op uw reactie

 • parnas

  Zo gemakkelijk als RVO nu wel de aantallen dieren per 2 juli uit kan rekenen zo gemakkelijk moeten ze ook aan de hand van de gecombineerde opgave kunnen zien hoeveel hectares men in gebruik heeft. Even een sommetje maken 3 gve en 1 jongvee per hectare. Moet fosfaatprobleem zijn opgelost hoeven we niet aan kringloop te doen en kan er niet gesjoemeld worden. Kind kan de was doen.
  Nogmaals je kunt aan de burgers niet uitleggen waarom 1 boer 3 koeien per hectare mag hebben en een ander soms wel 10.

 • deB.


  Zo is het, daar moet de sector op moeten staan.... al jaren terug!
  Was er niets aan de hand geweest.
  Als je koeien wilt houden moet je voer cq mestafzet, dus land hebben!!
  De rest is gedoemd te mislukken...vroeg of laat

 • agratax(1)

  Ik zou zeggen laat de heer Huirne als eerste met een Slimme oplossing komen. Hij geeft aan dat via die weg het probleem aan gepakt moet worden en wacht zoals bankiers / economen wel vaker doen op andere mensen bv. boeren met hun boerenslimheid.

 • moi !

  Het is niet de boer die fout heeft gehandeld maar de Politiek die niet juist heeft aangegeven.

 • 344412

  Zachte heelmeesters hebben stinkende wonden gemaakt, zelfs nu nog vinden veel boeren dat er niet teveel koeien zijn. We hebben overheid met visie en ballen nodig. Zelf lossen we niks op.

 • info519

  als over een jaar de melkprijs weer 40 cent is heeft niemand het ergens meer over...wat een gezwam.....we hebben sterke zuivelindustrie en daar moet alleen nog sterke mestverwerkingsindustrie bij komen zodat we kunstmestloos kunnen werken.....wat de Rabo moet doen; ondernemers faciliteren en lage rente doorberekenen ipv angsthazerij en niet rendeabale bedrijven in de benen houden.....vlgs mij zijn ze bang voor daling waarde agrarische bedrijven en grond zodat ze moeten afboeken.....vroeger deden ze te ruim...nu te krap financieren...is allebei mis....

 • Piet, Midden-Europa

  Meneer Huirne heeft gelijk als hij ontdekt heeft dat de Melkveehouderij nu met de zelfde problemen worstelt als de Varkenshouders en Glastuinders.
  Eerlijk gezegd heb ik die Onweersbui zien aankomen, maar hat niet gedacht dat het zo intensief en langdurig zou zijn ... !!!
  Het probleem is nog niet opgelost, daarom moeten over mogelijkheden worden nagedacht!
  Onder andere ; MINDER kann ook MEER zijn ...

 • hoving1

  stakkers ,wordt het eens en regel het zelf.

 • wmeulemanjr1

  Dat plan hadden de banken al eerder kunnen bedenken door het meer melken aan de grond te koppelen, maar nee, ze leenden voor grootschalige gebouwen met minimale hoeveelheid grond eronder

 • teunisenwilly1

  Helemaal met Parmas eens. Dat Fosfaat probleem hebben de intensieve veroorzaak die zijn als gekke koeien gaan kopen om maar veel te melken daar moet drasties gekort worden, zei zijn immers de veroorzaker van het probleem. Hen verbieden nog uit te breiden. En niet allemaal maar roepen dat er boeren moeten stoppen. die niet aan uitbreiding hebben gedaan.

 • teunisenwilly1

  En waar blijf dat geld uit Brussel dat was toch voor de boeren en niet voor Campina voor mestverwerking om de intensieve nog te bevoordelen het is toch te gek voor woorden, zulke geldsmijtenrij. Dan hebben ze het over zwartgoud het is ene zeepbel. Net als dat gebluf van maar melken door melken en als je het niet deed was je een watje. Laat nu die bluffer maar eens een goed toontje lager zingen en als bedrijf het mest over schot op lossen en niet de hele sector voor late boeten. Ander EU landen lachen zich rot om dat geknoei hier in Nederland. Met die stront daar is al zoveel mee gerotzooid. Daar stinkt het aan alle kanten .

 • boergert

  Grondgebonden lijkt wel een toverformule, De werkelijkheid is dat het de ontwikkeling en innovatie lam legt, want wie kan uitbreiden door tegelijkertijd grond te kopen en een stal te bouwen? We zijn in Nederland grondgebonden, ook al is het misschien de grond van de buurman, dichtbij of verder weg. Er is nog nooit veel ruwvoer geinporteerd in Nederland. Zeker nu er een verplichte mestverwerking is is er eigenlijk geen probleem met fosfaat, maar veel eerder met stikstof. Waar blijven nu de organische stikstofvervangers? Of het nodig is om per bedrijf meer dan 200 koeien te houden kun je je zeker afvragen, maar ook met wat minder grond moet een bedrijf zich kunnen ontwikkelen, kan dat niet dan lopen hele van oorsprong melkveehouderijgebieden leeg (is nu al aan de gang)

 • Peltjes

  Ja Boegert. De werkelijkheid is dat het totaal uit de klauwen is gelopen. Dat een extensieve boer jouw mest wel mag aanvoeren maar het zelf niet mag produceren zonder aankoop van fosfaatrechten (van een intensieve boer?) vind jij zeker ook normaal. Mestverwerking best maar zonder subsidie graag. Vertel mij maar eens waarom jij liever mestverwerkt dan grond aankoopt.

 • Schraar

  De enige oorzaak van de hele problematiek waar de melkveehouderij nu mee kampt is de afschaffing van de melkquotering. Zonder deze afschaffing was de melkprijs niet in elkaar gedonderd, was er geen overschrijding van het fosfaatplafond, waren de melkveewet, AmvB grondgebondenheid en invoering van fosfaatrechten helemaal niet aan de orde geweest en waren al die grote nieuwe stallen die de eigenaren zelf en alle collega's in de problemen brengen nooit gebouwd.
  Iedereen die mee gelobbyd heeft voor afschaffing, dus ook de Rabobank is schuldig aan huidige misère. En het ergste is dat dit alles te voorzien was.
  Ik heb als bestuurder van de NMV me jaren ingezet om de quotering te behouden en vooral te flexibiliseren. Huirne heeft het over het verdienmodel. Dit was in de voorstellen van de EMB al lang klaar: Door het aanbod af te stemmen op de vraag de melkprijs binnen een bepaalde bandbreedte op kostendekkend houden. Huirne heeft er zelf mede voor gezorgd dat dit verdienmodel naar de kloten is.
  Zonder de productie te beheersen gaat de melkveehouderij natuurlijk de tuinbouw en varkenshouderij achterna, allemaal te voorzien.
  Zeer frustrerend om te zien dat degene die zelf het kalf moedwillig verdronken hebben nu de put willen dempen.

 • boergert

  Het liefst zou ik grond aankopen, maar grond aankoop is voor 8 euro per m2 is een vorm van beleggen, waar je eigen middelen voor nodig hebt. Dat betekent dat je ze eerst moet verdienen, dus langere tijd boer moet zijn om dat te kunnen realiseren. De economische realiteit is dat je slechts 1000 euro per hectare aan saldo overhoud aan voordeel van voer en mestplaatsing. Grondgebondenheid is een rekbaar begrip , ongeveer 30 procent van het voer komt bij iedereen van buiten in de vorm van krachtvoer. Wat belangrijk is voor het draagvlak is dat we de koeien goed kunnen weiden, en dat kan bij een intensiteit van 5 koeien per ha ook prima. Natuurlijk gun ik extensieve boeren de mogelijkheid van uitbreiden (al vraag ik me echt af waarom ze dat niet eerder gedaan hebben) er wordt ook rekening mee gehouden bij de invoering van fosfaatrechten heb ik begrepen, maar alleen grondgebondenheid betekent dat je in allerlei rare constructies verzeild raakt met akkerbouwers aan de andere kant van het land Oftewel aan akkerbouwers hoeft toch niet de mogelijkheid geboden worden om melkvee te gaan houden (op papier).

 • agrieehollande

  Eens met #schraar

  Bovendien volgt de Rabobank het fosfaatprobleem zonder kritisch te zijn op de manier waarop de landbouw aandeel is in deze zaak. Er is nauwelijks verband tussen de veebezetting en fosfaat in de betreffende gebieden. Dit heeft meer te maken met creatief meten en berekenen,

 • daan1908

  info519 je hebt helemaal gelijk , men moet eens leren om niet achter elk rapport aan te hollen . Dat dit zou gebeuren is voorspeld . Komt nog bij dat de agrarische sector de boycot met Rusland alleen moet ophoesten . Langzaam maar zeker krijgt men toch de schurft van deze politici , mooi preken voor de buhne en de rekening bij de boer neerleggen .

 • japke33

  ineens een heel ander verhaal van de Rabo. Ze roepen al jaren dat het allemaal wel goed komt. Terwijl de nadenkende boer dit allang zag aankomen. De rabo is alleen bang voor haar eigen centjes.Want die krijgen ze nu niet meer elke maand netjes binnen van de boeren.
  Het plan om het tij te keren ligt allang klaar. Maar daar hebben Rabo, LTO en FF alleen maar tegen aangeschopt! Misschien tijd om nu eens naar dat andere clubje te luisteren......

Laad alle reacties (29)

Of registreer je om te kunnen reageren.