Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Voerbedrijven in problemen door ontbreken normen

Met pesticiden verontreinigde citruspulp heeft de veevoersector veel problemen bezorgd. Bij diverse deelnemers van SecureFeed en elders moesten partijen voer worden geblokkeerd. Bij enkele veehouders moest zelfs citruspulp met te hoge residuwaarden worden teruggehaald.

De problemen volgen op eerdere problemen met DDGS met hoge gehaltes aan nitriet. Meestal is de veevoerveiligheid niet in gevaar. Het gebrek aan duidelijkheid zorgt wel voor veel onzekerheid.

Het probleem is vooral dat de EU en ook nationale toezichthouders, zoals de NVWA, voor diverse residuen van bestrijdingsmiddelen en ook andere 'contaminanten', zoals nitriet, geen gebruiksnormen voor veevoer hebben vastgesteld, zo valt te horen in de veevoersector. Dit komt doordat bijvoorbeeld in Brazilië of de Verenigde Staten bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, die in de EU verboden zijn. In Brussel wordt er dan geen rekening mee gehouden dat residuen via handel toch in Europa terechtkomen en dat dan normen nodig zijn. Een andere oorzaak is dat overheden het simpelweg nalaten (veevoer)normen te stellen voor een stof als nitriet in DDGS.

Te laat actie ondernomen

Toezichthouders komen vaak pas in beweging als zich een concreet probleem aandient, klaagt de veevoersector. Zo was al maanden bekend dat er problemen waren met Braziliaanse en Amerikaanse citruspulp, maar bij de NVWA ontstond pas iets van duidelijkheid nadat pulp met hoge residuwaardes 14 dagen geblokkeerd lag bij veevoerbedrijven. Dit blijkt uit een persbericht van Securefeed. De meeste pulp is nu vrijgegeven, een deel moest worden teruggehaald bij de boer.

Eén reactie

  • farmerbn

    Tja, als je een kg grondstof hebt met te hoog gehalte contaminant dan kun je dat melden of vermengen met een schoon product. Tien keer vermengen geeft 90% minder contaminant.
    Je kunt ook verbieden om citruspulp te kopen die bespoten is met een Europees verboden middel. Wat eigenlijk ook erg logisch is.

Of registreer je om te kunnen reageren.