Rundveehouderij

Nieuws 2 reacties

Gmundner Milch remt melkaanvoer

De Oostenrijkse zuivelcoöperatie Gmundner Milch voert met ingang van 1 maart een stabiliseringsmodel voor de melkaanvoer in.

Dit hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen afgelopen woensdag unaniem besloten. Er is geen einddatum voor het systeem vastgesteld. Het eerste plan van begin februari is losgelaten na acht informatiebijeenkomsten waar ongeveer 2.300 melkveehouders aan meededen.

Als basis geldt, of de in 2015 maandelijks gemiddelde geleverde hoeveelheid melk, of het vroegere melkquotum. In 2015 verwerkte Gmundner Milch 330 miljoen kg melk van een kleine 3.000 melkveehouders. Melkveehouders kunnen kiezen welke basishoeveelheid voor hen het gunstigst uitpakt. Voor deze basishoeveelheid geldt vanaf maart een basisprijs van 27 cent per kg melk. Deze basisprijs wordt maandelijks vastgesteld aan de hand van de situatie op de zuivelmarkt.

Bonus/malussysteem

Veehouders die hun maandelijkse basishoeveelheid met minstens 5% onderschrijden krijgen voor de geleverde melk 1 cent per liter meer. Leveren ze meer dan 10% minder dan ontvangen veehouders een toeslag van 2 cent. Voor de overschrijders geldt een zwaardere heffing op de melkprijs. Veehouders die meer dan 5% boven hun basis leveren krijgen een korting van 2 cent per liter. Wordt de basishoeveelheid met 10% overschreden dan is de korting 4 cent.

Met dit systeem probeert Gmundner Milch de melkaanvoer beter te reguleren. De onderneming stelt dat het geen zin heeft extra melk te produceren als daar geen plaats voor is in de markt. Alle melk die de zuivelaar meer krijgt moet op de spotmarkt afgezet worden.

Laatste reacties

  • Schraar

    Goed initiatief, aan alle andere zuivelverwerkers nu de taak een soortgelijk systeem op te zetten.
    Aangezien er geen enkele zicht op een aantrekkende afzet is zal de melkproductie op welke manier dan ook moeten dalen om de melkprijs weer op een redelijk niveau te krijgen.

  • alco1

    Bij een zuivel fabriek heeft het alleen zin als zijzelf geen plek hebben voor hun melk en er mee naar de spotmarkt moeten.

Of registreer je om te kunnen reageren.