Rundveehouderij

Nieuws

Lager stikstofverlies vrijloopstal mogelijk

Wageningen - Met goed management in een vrijloopstal met houtsnipperbodem kan het stikstofverlies lager liggen dan bij een traditionele ligboxenstal. In vrijloopstallen is een verlies van 9 procent gemeten, tegen 11 procent in de ligboxenstal.

Maar zodra de compostering niet goed verloopt stijgt het stikstofverlies tot wel 40 procent. Dit blijkt uit onderzoek van het project Bodems voor vrijloopstallen.

Stikstof in bodem en melk

Gedurende acht maanden is op twee bedrijven elke drie weken de stikstofbalans opgesteld. De stikstof-input kwam van de dieren en het bodemmateriaal. De output is de vastlegging van stikstof in de bodem en de afvoer via de melk. Doel van de compostering is dat bacteriën in de bedding tijdens hun groei de stikstof opnemen en daarmee vervluchtiging uit de stal verlagen.

Soort houtsnippers en management bedding

Bij een hoge C/N-verhouding is er voldoende energie om de stikstof te binden. De C/N-verhouding daalt echter in de loop van de tijd doordat houtsnippers afbreken en er steeds meer stikstof via mest en urine bijkomt. Daardoor stijgt het stikstofverlies.

Hierop kan gestuurd worden door het soort houtsnippers dat gebruikt wordt en het management van de bedding. Een goede compostering bij 50 graden Celsius met voldoende verse snippers, dagelijks frezen en beluchten geeft de beste garantie op een laag stikstofverlies uit de bodem.

Bij uitrijden compost nauwelijks vervluchting

Het stikstofverlies doet zich voornamelijk voor in de stal. Bij het uitrijden van compost is er nauwelijks vervluchtiging, terwijl die er wel is bij het uitrijden van drijfmest.

Of registreer je om te kunnen reageren.