Rundveehouderij

Nieuws 8246 x bekeken 52 reactieslaatste update:23 aug 2015

Amerikaanse melkveehouders zien resultaat kelderen

Pigeon – Melkveehouders in het Middenwesten van de Verenigde Staten hebben hun bedrijfsresultaat in de eerste drie maanden met 90 procent zien dalen naar $75.109 (€65.943).

In het eerste kwartaal van 2014 harkten ze nog $813.727 (€714.422) binnen. Dat blijkt uit de winst- en verliesrekeningen van 47 grote melkveebedrijven opgesteld door accountantsbureau Nietzke & Faupel. Op 28 van de 47 bedrijven staan meer dan 1.500 koeien, gemiddeld stonden 2.159 koeien aan de melk.

Het grootste verlies zit 'm, net als in Europa, in de daling van de melkprijs. De gemiddelde melkomzet liep terug van $3.298.737 naar  $2.565.307 (€2.252.254) per bedrijf. Opvallend is verder dat de transportkosten, om de melk naar de zuivelfabriek te krijgen, meer dan verdriedubbeld zijn van $41.621 in 2014 naar $131.158 in 2015. De voerkosten lagen over de eerste drie maanden dit jaar met $1.358.070 een kleine 5 procent lager lager.  Verder liggen veel van de kosten op een nagenoeg zelfde niveau als vorig jaar.

Kritieke melkprijs

De kritieke melkprijs gedurende de eerste drie maanden lag omgerekend op €33,20 per 100 kilo. Gezien deze kritieke melkprijs kon er ook gedurende de eerste drie maanden van dit jaar, met een melkprijs van omgerekend €34,24 per 100 kilo, met een positief resultaat worden gemolken.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Schandalig dat deze cijfers op straat liggen en hier dus op de site komen. Het is wel bere interessant maar toch zou ik mijn boekhouder verbieden dit nog een keer te doen.

 • Mozes

  Interessant om te zien dat bij een bedrijf in de VS met meer dan 2000 koeien de kostprijs per liter niet veel verschilt met die van een gewoon gezinsbedrijf in Nederland. 
  Toch zie ik hier op de site regelmatig reacties van boeren die geloven dat groter altijd tot een lagere kostprijs leidt. Tot een bepaalde omvang  (volledige arbeidsbezetting van 1 persoon) leidt het inderdaad tot een lagere kostprijs. Daarna ligt het er maar net aan hoe de melk geproduceerd wordt. 

 • Zuperboer

  #Mozes; Die 2000 koeien en de winst zijn van 1 of 2 ondernemers. Het verlies natuurlijk ook. De verantwoordelijkheid van de ondernemer neemt toe, maar de bijbehorende beloning ook.

 • koekalf8

  Wat word er onder slachtkosten verstaan?

 • pinkeltje

  Farmerbn moet er blijkbaar nog aan wennen dat Amerikanen wat minder geheimzinnig zijn over hun financiële positie dan Nederlanders. Komt ook omdat er daar wat minder mensen zijn die het erg vinden dat iemand wat verdiend en ook minder snel van mening zijn te weten hoeveel iemand zou mogen verdienen en als dat meer is dan de norm dat de overheid dat dan moet confisqueren om het tot nut van de maatschappij te maken. Maar wat wordt hier  precies verstaan onder bedrijfresultaat? Als je jaren hebt met een ton of 7-8 per kwartaal aan winst dan moet er toch ook spek op de ribben zitten? Toont ook aan dat je dus geen 2.000 koeien hoeft te melken om de kost te verdienen. Of zie ik dat verkeerd?

 • abjongeneel

  Farmerbn zou een schup onder zijn achterste moeten hebben met zijn geheimzinnigheid.
  Wel schelden op alle soorten van directeuren die te veel verdienen.
   Maar wat boeren verdienen niet   willen bekend maken. 
   

 • BW

  Ik ken geen enkele ondernemer die zegt wat het kost om een product te maken. Alleen in de landbouw is het heel gewoon om tot achter de komma, bekent te maken wat het kost om een kilo melk/vlees/tomaten/aardappelen enz. te maken. En de grootwinkelbedrijven kijken grettig mee. Daar moeten we vanaf. Ik ben het helemaal eens met @farmerbn. @pinkeltje/ @adjongeneel, weet jij wat het kost (om maar eens iets te noemen) 1 liter Spa Blauw te produceren, of 1 paar Nice schoenen of een Audi Q5??? 

 • flyinghollander

  Bw  ja die kosten zijn echt wel bekend bij concurrentie inkoop in grote lijnen

 • zon

  In Engeland was het jaren geleden zo dat wanneer je wou leveren aan de supermarkten,dat je ze inzage moest verlenen in je boekhouding.
  Onder het mom van waar kunnen we geld besparen op dubbele promotie van de produkten.
  Daar had het natuurlijk niet mee te maken,het had ermee te maken dat de supermarkten de producenten nog beter konden uitknijpen.

 • gvanlaar

  .....met een positief resultaat worden gemelkt......... worden gemolken!!!! wat een knullig taalgebruik!!! cursusje ABN? Algemeen Beschaafd Nederlands!?

 • Foxxy

  Mozes , waarom telt het gemiddelde bedrijf in Nederland nu 90 koeien, tegenover 50 in de jaren 80 ?

  in de vs is duidelijk dat de zwaarste lastenverhoging op het bouwblok zit !

  Dat komt hier ook! Schrap je bouwblok gerelateerde kosten uit je exploitatie, en / ha valt het best mee!

  regelgeving = kostprijsstijging van 1,5 ct/ liter/jaar , dus bij positieve marges is (grondgebonden) groei een must !

  arbeid in Californië (illegale Mexicanen ) zitten rond 10 dollar/uur, dus is te doen, en wordt getolereerd door de overheid

  daar moeten wij tegen concurreren !

 • Foxxy

  Ik ken er een paar (Nederlandse ) families !
  1 familie,schijnt vanaf jaren 50 gegroeid te zijn tot 250.000 koeien wereldwijd !
  een andere familie sinds jaren 50 , 5 zoons, 5 bedrijven met 2000 koeien gemiddeld !
  voor hun, waren wij in Nederland modelbedrijven op. Schaal!

  ik vroeg er 1,(10.000 koeien) wat lever je /dag?
  antwoord: ongeveer 17 vrachtauto's!
  (daar slechts 20.000 liter/auto)
  keiharde realiteit: wat de Zwitserse bergboeren voor ons zijn,zijn wij voor hun ! Daarom: respect voor de boeren met grupstallen,en grootte zegt mij niets!  Maar onze regelgeving blijft een crime!

 • Mozes

  @Foxxy #11, waarom een gemiddeld melkveebedrijf in de jaren tachtig 50 melkkoeien had en tegenwoordig 90? Heel eenvoudig: toenemende mechanisatie en automatisering waardoor er meer koeien per man gehouden kunnen worden. 
  Stel dat die mechanisatie en automatisering er niet was geweest en je zou voor die 40 koeien die je boven de 50 hebt vreemde arbeid moeten inhuren zou het gemiddelde bedrijf dan ook 90 koeien tellen? 

 • Mozes

  @Foxxy, je maakt je druk over de kosten van regelgeving. Je hebt zelfs uitgerekend dat dat anderhalve cent per liter zou kosten. Weet je ook wat mestverwerking per liter kost als je uitgaat van 35 euro per M3? Hoe concurrerend is grondloze melkveehouderij? 

 • alco1

  En dat hoort het criterium van selectie te wezen. De echte kosten ipv. bureaucratische kosten.

 • farmer4life1

  Kostprijs in de VS is zo hoog, omdat ze niks anders doen dan een varkenshouder. Voer kopen en mest afzetten, proberen zo veel mogelijk melk uit de koe persen en hup weg met de koe. Circa 45% vervangingspercentage. 

 • janenminie1

  te gek voor woorden dat ze daar 34 cent voor de BST melk krijgen terwijl wij bijna 10 cent minder krijgen voor onze gecertificeerde melk.hieruit blijkt toch duidelijk dat al die onzin die veel geld kost niets opbrengd.

 • flyinghollander

  Janenminie1 niet alles bedrijven gebruiken bst  meer. Beetje valse beschuldiging.
  Toch zelde dat jullie 'moeten' weiden omdat frieslandcampina hun klanten in China dat willen? Kan je uit eigen ervaring zeggen dat de Chinees het geen ruk uitmaakt.

 • Foxxy

  @13 , Mozes , eigenlijk zeg jij dus, dat dankzij de technische vooruitgang , wij naar 90 koeien gemiddeld gegroeid zijn, omdat het technisch mogelijk is !

  Daarnaast zeg jij, bij een dure mest-afzet is groeien economisch niet verantwoord !

  vertel mij dan , heel nieuwsgierig naar :

  Hoe verdienen wij bij een inflatieloze melkprijs ,zonder groei, bij een stijgende kostprijs , over 15 jaar een inkomen ?

 • Foxxy

  Geschiedenis : jaren 80 2,5 miljoen koeien verdeeld over 50.000(?) bedrijven 

  en nu is er wegens grondtekort , en mestoverschot , geen plaats meer voor 1,7 miljoen koeien !?

  oorzaak onbekend !

 • schoenmakers1

  foxxy, oorzaak, onbetrouwbare politiek

 • alco1

  Foxxy. Niet dankzij, maar door.
  Je vergeet dat alle boeren individualisten zijn.
  Net als bij voetbal zullen er ook afvallers zijn bij de boeren en die een dikke boterham blijven verdienen. Dat is niet te regelen. Dat zijn de wetten der natuur.

 • H.Grotenhuis1


  @Foxxy # 20    De mestproductie van de totale NL-veestapel is HET probleem, kijk ook eens hoeveel stuks varkens, pluimvee en geiten erbij zijn gekomen. De NL-politiek wil niet dat er hier meer mest komt, zij vindt LTO aan haar zijde?

  Melkvee: gemiddelde melkproductie in begin 80-er jaren was 5.300 kg melk, er zit een sterke correlatie tussen individuele melk- en mestproductie ofwel mestproductie van melkvee is ongeveer gelijk gebleven. Groei melkproductie zal uit de technische vooruitgang en efficiency moeten komen.

 • Oké dan

  H.Grotenhuis1 hoe kom je er bij dat er varkens en pluimvee zijn bij gekomen, kom eens met getallen!
  Wel eens van varkens- en pluimveerechten gehoord!

 • alco1

  En was de gemiddelde productie in '80 5300liter? Europees gezien misschien?
  Dat er correlatie is tussen hoogte van melkgift en mestproductie (voerbehoefte) is natuurlijk wel waar.
  Maar het mestprobleem is vooral de bureauctatische invulling.

 • Oké dan

  Het grootste aantal varkens was er in 1997 met 15 miljoen stuks en in 2014 waren er ruim 12 miljoen varkens.


  Van 2012 tot 2014 neemt het aantal melkkoeien met 6% toe tot 1,6 miljoen. Ook is er een toename van het jongvee voor de melkveehouderij. Het aantal stuks jongvee steeg van 2012 tot 2014 met 118 duizend naar 1,31 miljoen, een stijging van 10 procent. Hiermee speelden de melkveehouders in op de afschaffing van de melkquota op 1 april 2015.

  Mestproductie vooral door rundvee
  In 2014 produceerde de Nederlandse veestapel 74,1 miljard kilogram mest, waarvan 79% voor rekening van het rundvee kwam. De bijdrage van de melk- en kalfkoeien aan de totale mestproductie kwam uit op 55%. De bijdrage van de varkens was 16% en de bijdrage van het pluimvee was 2%.

  Bron:CBS, PBL, Wageningen UR (2015). 


 • Foxxy

  @ Okedan 

  aantal varkens begin '80 = 10 miljoen
  aantal varkens nu.         = 12 miljoen +

  aantal koeien.            '83=2,5 miljoen
  aantal koeien nu.          = 1,7 miljoen

  Kippen begin 80.        =81 miljoen
  kippen nu.                  =103 miljoen

  geiten , 80.                 = paar duizend
  geiten nu.                   = 430.000

  (bron CBS)
 • Foxxy

  Met andere woorden, het fosfaatplafond wordt niet overschreden dankzij de groei in melkvee, het wordt overschreden omdat de (latente) ruimte in mest, na invoering van melkquota is opgesoupeerd door andere diertakken !
  en daarbij is het landbouw areaal gekrompen !

  daarmee zou uitwisseling van varkens-fosfaatrechten dus mijns inziens redelijk rechtvaardig zijn !

 • Foxxy

  @ Grotenhuis , 

  3* 5300 liter = 15900 liter

  fosfaat /dier = 31 kg *3 = 93 kg

  2*8500 liter = 17000 liter

  fosfaat/dier = 41 kg*2 = 82 kg

  en er is minder onderhoudsvoer voor nodig , dus voerefficientie ligt nu ook hoger !

 • Foxxy

  Uiteindelijke conclusie :

  dat Nederland voor afschaffing van melkquota pleitte, kan nu, Nederland vastgeknoopt wordt, nog wel eens een mindere variant worden dan melkquota was !

  (niet dat ik voorstander van melkquota was!)

  andere conclusie : fosfaatrechten slaan nergens op! Puur een groeibelemmeraar vanuit de overheid! Immers , er is in Nederland geen fosfaat overschot ! (Wel ruim voldoende mest!)

 • geen boer

  een geleidelijke inwisseling van varkens naar melkvee lijkt de toekomst. Langzaamaan gaat immers de mestvarkens-stapel oostwaarts, een trend die al enige tijd gaande is. Het vermeerderingscircuit zou daar best achteraan kunnen gaan op de wat langere termijn.
  Voor inwisselen is natuurlijk wel iets van een eenheid nodig, vandaar dat fosfaatrechten helemaal zo gek nog niet zijn. Ales hangt af van een goed gekozen praktische implementatie, maar het kan zeker een aantal dreigende problemen oplossen op zowel korte als lange termijn.

 • Mozes

  @geen boer, op dit moment kunnen veel melkveehouders de mest niet kwijt die ze moeten afzetten. De afzetmarkt is vol. Varkensmest kan enigzins rendabel worden verwerkt tegen een prijs van 20 euro. Verwerking van rundveemest gaat zeker 35 euro per M3 kosten en is daarmee volstrekt onrendabel. Niet alleen de mest die verwerkt moet worden kost 35 euro, als de markt vol is gaat ook de mest die nog wel geplaatst kan worden 35 euro kosten. 
  We zitten dus niet te wachten op inwisseling van varkensrechten tegen rundveefosfaatrechten omdat er gewoon geen plaats is voor de rundveemest. 

 • Foxxy

  @Mozes, hier in onze contreien ,prefereren akkerbouwers juist rundveedrijfmest boven varkensmest door de interessantere gehaltes!
  daardoor blijven juist de varkenshouders  met volle mestkelders zitten !

   

 • landboer


  Zo is t foxxy rundveemest is veel gewilder dan varkensmest,dus is inwisseling zo gek nog niet Mozes, dan is er immers ook minder varkensmest?

 • alco1

  Probleem opgelost. Alle rundveemest plaatsen en varkensmest raffineren. 
  Grond tekort. Kan allemaal in het AMvB.
  Daarnaast kan varkensmest verwerkt worden in de buurt zonder daarbij hoge vervoerskosten hoeven te rekenen. En de zeer belangrijke organische stof in rundermest zal behouden blijven. 

 • Koen Franken

  @ Foxxy , ALLE sectoren hebben ieder hun eigen plafond , is naar mijn idee ingevoerd in 2003 . De melkveehouderij is door haar EIGEN plafond gegaan . Als de varkens en/of pluimveesector door hun plafond zou gaan,zouden  die zeer zeker gekort worden door een generieke korting van de dierrechten .

 • Oké dan

  Ter verduidelijking van Arie Manders kijk even hier.

  http://www.mestboete.nl/wp/?p=703

  Vijf vragen over het fosfaatplafond
  2 juli 2015 by toonvdputten • Foxxy

  @36 Waar lees ik het plafond van akkerbouwers, burgers , en geiten ?

  akkerbouwers produceren in gewassen fosfaat ,die ze afvoeren 

  1koe = 14 mensen qua fosfaat uitscheiding 

  dus bij 1 koe = 40 kg fosfaat

  17.000.000 inwoners : 14 = 1,2 miljoen

  1,2 miljoen x (fosfaat uitscheiding koe) = 48 miljoen kg fosfaat uitscheiding door onze Nederlandse inwoners

  Wat doet onze regelgeving daarmee?

 • Foxxy

  Of komt de fosfaat uitscheiding van mensen en geiten etc in een ander milieu terecht ?

  zal wel heel ander soort fosfaat zijn zeker ? Heeft ook niets met een plafond te maken !

  ik vindt : we moeten alle onnozele regelgeving maar gewoon accepteren , en ons erbij neerleggen ! Dat is immers wat we altijd gedaan hebben, dus zal dat wel het beste zijn !

 • Foxxy

  Idee : we gaan inwoners generiek met 50% korten , op naar 8,5 miljoen :

  creeert weer 24 miljoen kg fosfaatruimte !

 • Koen Franken

  Foxxy , je draaft door, en draait er omheen , drink een glas melk en kijk nogmaals goed naar het mailtjs wat okee dan stuurde , meer bewijs is er niet . Of wil je het niet zien zoals het overgrote deel .

 • Foxxy

  Nog 1 rekensommetje voor de liefhebber

  aantal inwoners Europa : 742 miljoen
  Aantal koeien 2011 Europa: 24 miljoen
  fosfaatuitscheiding koe = 40 kg
  fosfaatuitscheiding mens=40:14= 2,9 kg

  742 miljoen * 2,9 = 2,152 miljard kg fosfaat

  24 miljoen * 40 = 960 miljard kg fosfaat!

  Dus wil Europa wat aan fosfaat overschotten doen? Pak eerst de inwoners eens aan !!

 • Foxxy

  Beste meneer Manders !

  fosfaatrechten zijn misschien niet eens nadelig voor mijn bedrijf !

  maar het lijkt mij mbt onze toekomst niet eerbaar dat alle organismen ( nagenoeg) fosfaten opnemen, en uitscheiden, en redelijkerwijs daarom niet haalbaar om door wet en regelgeving slechts varkens- kippen- en melkvee in een beperking te stellen !

  als de EU bevolking toe zou nemen, zou daardoor deze 3 sectoren moeten inkrimpen!!  

  Dat lijkt mij niet fair !!

  (glas melk knap je van op ! ;-)

 • alco1

  Stop maar foxxy. Je tegenstanders hebben zich neergelegd bij de fantasie normen en bureaucratie. En jij nog niet.
  Het is net als met het geloof. De ene groep zegt: 'Alles wat in de bijbel staat is pure fantasie' en de gelovige groep zegt: 'Staat er toch!'

 • Mozes

  @alco, niemand reageert meer op @Foxxy omdat hij de mestwetgeving beoordeelt op basis van een door hemzelf bedacht probleem wat voorbij gaat aan het werkelijke probleem. 
  @Foxxy redeneert alsof fosfaat een giftige stof is die nergens in het milieu mag voorkomen en dat de mestwetgeving bedoelt is om fosfaat in het milieu zo veel mogelijk te beperken. Die manier van redeneren raakt natuurlijk kant nog wal. 

 • Koen Franken

  @ Foxxy , schaamteloze reactie van u om de mensheid in te gaan perken . Einde reactie van mij !!

 • Koen Franken

  Beste Foxxi , sluit me volledig bij de vorige reactie aan , dit soort reacties slaan echt nergens op .

 • Foxxy

  @Francien en dhr Manders, mijn excuses! Je kunt het idd ook op die manier interpreteren! Niet zo bedoeld !!

  @ Mozes : De overheid ziet blijkbaar Fosfaat als gevaarlijke stof! Waarom anders regelgeving om Fosfaten in te perken ,terwijl we al meer fosfaten onttrekken aan gronden, dan forfaitair toe mogen dienen?

  de regelgever gaat geheel voorbij aan het feit dat de mens , binnen Europa , in z'n totaliteit het meeste qua fosfaatuitscheiding voor haar rekening neemt !

  wij maken ons slechts druk om derogatie te behouden! Door slechts de 3 landbouwsectoren uit het geheel te belichten, doen we het gecompliceerde achterhaalde mest-beleid tekort, en creëeren we zelf onnodige fosfaattekorten!

 • Foxxy

  Op het moment dat Brussel inziet ,dat de Europese inwoners de grootste fosfaat-uitscheiding heeft, is de discussie  over de fosfaat-kringloop en tevens derogatie een stuk eerlijker, en misschien dat er vanuit 1 Europa ook meer fosfaat-terugwinning kan komen bij Riool-zuiverings bedrijven (er draait in Nederland al 1!)
  dat is een leer- en ontwikkelings-proces, waar we allemaal baat bij kunnen hebben !

 • landboer


  Nee foxxy jij begrijpt het denk ik niet , het is gewoon een instrument om de dieraantallen te begrenzen, er is voor fosfaatrechten gekozen i p v dierrechten omdat dat de intensieve bedrijven beter past! (kunnen ze nog wat mee sturen of sjoemelen) Het fosfaatplafond mag niet overschreden worden omwille van de derogatie die over stikstof gaat en helemaal niet over fosfaat. Daarom telt mest verwerken of exporteren ook niet ,want dat begrenst de productie niet en dat is de enige bedoeling van de fosfaatrechten.

 • alco1

  Landboer. En daar lopen jullie als tamme schapen achteraan punt

 • landboer


  Juist alco lees de column van Pieter Schouten in boerderij!

Laad alle reacties (48)

Of registreer je om te kunnen reageren.