Rundveehouderij

Nieuws 2 reacties

Wap: Meetmethode Convenant Weidegang misleidend

Den Haag - Het Convenant Weidegang, dat erop gericht is weidegang voor koeien in Nederland te bevorderen, baseert zich op een verkeerde meetmethode. Dat vindt dierwelzijnsorganisatie World Animal Protection (Wap).

Het aantal bedrijven met weidegang zegt volgens Wap weinig over het aantal koeien in de wei. Juist de grote bedrijven houden hun koeien vaak jaarrond binnen. Volgens cijfers van het CBS staat al 30 procent van de Nederlandse koeien het hele jaar op stal. De verwachting is volgens Wap dat het aantal koeien verder toeneemt als gevolg van het eind van de melkquotering eerder dit jaar, wat veel bedrijven heeft aangezet tot schaalvergroting.

Wap is van mening dat het Convenant Weidegang vanwege genoemde meetmethode niet aansluit op de doelstelling van staatssecretaris Dijksma om in 2020 weer 80 procent van de melkkoeien in de wei te krijgen. Pascal de Smit, WAP-directeur Nederland, noemt de trend van steeds meer koeien die nooit meer buiten komen uiterst zorgelijk. Hij roept de ondertekenaars van het convenant op om de meetmethode en doelstelling van het convenant in lijn te brengen met de doelstelling van de staatssecretaris. Dat wil zeggen 80 procent van de melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar 6 uur per dag in de wei.

Morgen komen de partijen die het convenant ondertekend hebben bij elkaar om de voortgang te bespreken.

Laatste reacties

  • frl

    gaat nooit lukken 80%,met fosfaatqoutum de extensieve boeren worden masaal opgeruimd,80% binnen komt eerder

  • veldzicht

    Als je nog even wacht zijn er meer dieren welzijnsorganisaties als boeren.

Of registreer je om te kunnen reageren.