Rundveehouderij

Nieuws 4 reactieslaatste update:10 jul 2015

Melkveehouders zijn voor groeibeperking

Doetinchem - Boerderij peilde ruim 700 melkveehouders over de vraag op welke manier staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) de groei van de melkveehouderij moet begrenzen. Daaruit blijkt dat het merendeel voor een systeem is van verhandelbare fosfaatrechten.

Met een online-enquête heeft Boerderij gepeild welke voorkeur melkveehouders hebben. Afgelopen week is de enquête 748 keer ingevuld; 509 deelnemers zeggen melkveehouder te zijn. 41 procent komt uit regio Overig (Noord-, West- en Midden-Nederland) de rest zegt het bedrijf gevestigd te hebben in een concentratiegebied (regio Zuid en Oost).

Voorkeur gaat uit naar fosfaatrecht

66 procent van de deelnemers vindt dat de groei van het aantal koeien in Nederland moet worden beperkt. 34 procent vindt van niet.

Iets meer dan de helft (54 procent) van de respondenten geeft de voorkeur aan fosfaatrechten, bijna een derde (32 procent) ziet de melkveehouderij liever beperkt worden door dierrechten en 14 procent prefereert een beperking van de melkproductie per hectare.

Bekijk de resultaten van de enquête in deze interactieve grafiek.

Positief over verhandelbaar fosfaatrecht

Bijna drie kwart (74 procent) van de respondenten vindt dat fosfaatrechten verhandelbaar moeten worden. Er is echter verdeeldheid over de mate van verhandelbaarheid; 33 procent geeft aan dat fosfaatrechten enkel verhandelbaar moeten zijn tussen de melkveehouders, 41 procent ziet liever een systeem van fosfaatrechten verhandelbaar tussen alle veehouderijsectoren. 26 procent wil geen stelsel van verhandelbare fosfaatrechten.

Omzetten dierrechten in fosfaatrechten

De deelnemers reageren verdeeld op de vraag of de dierrechten voor varkens- en pluimveerechten na 2017 omgezet moeten worden in fosfaatrechten. 49 procent van de respondenten vindt van wel, 51 procent meent van niet.

Op de vraag of de melkveehouderij de varkenshouderij warm moet saneren, antwoordt 62 procent dit niet wenselijk te vinden. 38 procent wil dit wel.
LTO, NZO, NMV en NAJK hebben Dijksma het voorstel gedaan om te kiezen voor een verhandelbaar systeem van fosfaatrechten.

Laatste reacties

 • boerrick

  Is dit de uitslag van de enquette met lichtelijk suggestief en totaal niet sturende vragen.?

 • alco1

  Als dit al een goed opgestelde enquete zou zijn, is het nog van generlei waarde.
  Geenquêteerden vullen het in naar eigen belang.
  Er is dus geen sprake van algeheel beleid.

 • massan

  Was een slechte enquete. Mijn inziens kan hieruit ook niet worden afgeleid dat melkveehouders voor of tegen groeibeperking zijn. Het enige wat misschien wel is te concluderen is het feit dat wanneer er toch iets zou komen, de meeste veehouders de fosfaatrechten kiezen t.o.v. de 2 andere alternatieven.
  De melkveehouderij wordt al begrensd door een omgevingsvergunning, PAS,melkveewet en mestwet. Het is mijn inziens behoorlijk overdreven om ook nog een fosfaatquotum op te leggen. De enige reden om nu een fosfaatquotum te hanteren is het feit dat we een onzinnig fosfaatplafond genoemd hebben om de derogatie binnen te halen in Brussel. Toen over derogatie werd onderhandeld in Brussel, hadden we nog geen PAS en geen melkveewet. Kan in Brussel niet gevraagd worden om het fosfaatplafond los te laten; dit omdat we inmiddels andere instrumenten hebben om de melkveehouderij te begrenzen (PAS en melkveewet). 

 • Peerke1


  En het buitenland breidt gewoon uit met stallen met duizenden koeien erin. Vroeg of laat en de supermarkt ligt vol buitenlandse melkprodukten tegen spotprijzen en de Hollandse boer is maar druk met regltjes nakomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.