Rundveehouderij

Nieuws 1182 x bekeken

Meer melk met schimmelbestrijding in mais

Mais behandelen tegen bladschimmelinfectie draagt bij in de gezondheid van de plant. Maar wat levert dat de veehouder nu op. BASF liet Schothorst Feed Research daar onderzoek naar doen. Die concludeert dat de voerefficiëntie van koeien toeneemt.

Dronten - Mais die kort voor de bloei behandeld is met Retengo Plus leidt tot een hogere voerefficiëntie. Dat blijkt uit onderzoek van Schothorst Feed Research, in opdracht van BASF Agro. De voerefficiëntie stijgt met 0,03 kilo melk per kilo droge stof. Dat vertaalt zich in 0,53 kilo melk per koe per dag extra ofwel €6.400 extra melkgeld per jaar bij 100 koeien en een melkprijs van 35 cent.

Het effect van een bespuiting met Retengo Plus is dat bladschimmels geen kans krijgen. De plant blijft langer groen en door dit behoud van bladgroen blijft ook de vorming van zetmeel en de vulling van kolf langer doorgaan, tot op moment van oogst.

Michiel Bosdijk, teelttechnisch voorlichter akkerbouw bij BASF zegt dat er vaak een vorm van bladaantasting is in de laatste weken van het groeiseizoen van mais. "Ook in de jaren als 2013 en 2014 blijkt dat een behandeling ondanks lage ziektedruk toch al snel 6 procent meer zetmeelopbrengst geeft." Bij hoge ziektedruk, zal het voordeel nog veel groter zijn. Maar daar wil Henco Bouma, cropmanager akkerbouw bij BASF niet van uit gaan. "Het onderzoek toont wat het minimale voordeel is van een toepassing onder de huidige omstandigheden. Want dat is in de praktijk nog niet goed bekend."

Een opbrengstderving onder 10 procent in mais is bijna niet met het oog te zien. En omdat veehouders volgens Bouma nog weinig bekend zijn met opbrengstmeting per hectare of per perceel, is het vaak lastig om aan te tonen wat het effect is van een preventieve bespuiting tegen bladvlekkenziekte.

In het onderzoek zijn 60 melkkoeien betrokken waarbij de helft behandelde mais kreeg en de andere helft onbehandelde mais. Van het ruwvoer in het rantsoen was twee derde mais. Het gemiddelde lactatiestadium van de koeien was 55 dagen bij begin van de proef die negen weken duurde. De proef liep in 2014 met mais die geoogst is in 2013.

Retengo Plus is in 2013 op de markt toegelaten als fungicide in mais. Het beschermt de plant tegen alle bladschimmelaantastingen. Het middel wordt 7 tot 10 dagen voor de bloei, het verschijnen van de pluim, gespoten. Een bespuiting met Retengo Plus kost gemiddeld iets meer dan €100 per hectare. Naast Retengo Plus van BASF heeft Quilt Xcel van Syngenta sinds 2014 ook een toelating als fungicide in mais.

Of registreer je om te kunnen reageren.