Rundveehouderij

Nieuws 8 reacties

'Fosforverlaging in krachtvoer is niet vrijblijvend'

Doetinchem - Brancheorganisatie Nevedi wil alleen een verlaging van het fosfaatgehalte in rundvoermengsel doorvoeren als de hele melkveehouderijsector efficiënter met mineralen omgaat. Dat zegt directeur Henk Flipsen.

Om de fosfaatproductie van de melkveehouderij binnen de perken te houden, wil de rundveehouderijsector dat het fosforgehalte in krachtvoer wordt verminderd. Het fosforgehalte in het krachtvoer wordt verminderd met 0,2 gram fosfor per kilo, als het aan LTO Nederland en de zuivelindustrie ligt. Het krachtvoer mag dan nog 4,3 gram fosfor per kilo bevatten. Nu is dat 4,5 gram per kilo. Deze maatregel gaat in per 1 juli.

Dit zogenoemde voerspoor moet bijdragen aan een vermindering van de fosfaatproductie van de veestapel. Neemt een koe minder fosfaat in, dan bevat de mest ook minder fosfaat. De zuivelsector wil de aanscherping omdat staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) eind april heeft gezegd dat de sector zijn verantwoordelijkheid moet nemen ten aanzien van het voerspoor en maatregelen ook echt moet uitvoeren.

Meer aandacht voor minerale kringloop

Henk Flipsen van de koepel van voerfabrikanten Nevedi zegt volgende week duidelijk wordt of de voerfabrikanten ook daadwerkelijk de fosfaatverlaging zien zitten. Flipsen verwacht dat de voerfabrikanten in zullen stemmen met dit voorstel maar als voorwaarde zullen stellen dat er meer aandacht komt voor de hele mineralenstroom op een melkveehouderijbedrijf. Flipsen: "Het kan niet zo zijn dat alleen de voerfabrikanten werken aan de fosfaatvermindering in mest door het fosforgehalte in rundervoerder te verlagen. Een melkveehouder zal zich in het algemeen meer bewust moeten worden van de minerale kringloop op het bedrijf en zelf ook maatregelen moeten nemen om efficiënter met fosfaat om te gaan."

 

Flipsen doelt hiermee op de verder uitwerking van de Kringloopwijzer en het verplicht stellen ervan voor alle melkveehouders. LTO Nederland, NZO en VLB hebben al aangekondigd de Kringloopwijzer verplicht te willen stellen voor alle melkveehouders maar alleen als blijkt dat de melkveehouderij in 2014 meer fosfaat produceerde dan 84,9 miljoen kilo. Nu neemt circa ruim 60 procent van de melkveehouderij verplicht deel aan de Kringloopwijzer.

Fosfaatproductie

Vrijwel alle sectororganisaties verwachten dat het fosfaatplafond dit jaar overschreden gaat worden. Statistiekbureau CBS komt naar verwachting eind mei met de voorlopig fosfaatproductiecijfers van 2014. Landelijk mag de veehouderij niet meer dan 173 miljoen kilo fosfaat produceren per jaar. De melkveehouderij heeft een limiet van bijna 85 miljoen kilo fosfaat per jaar.

Eind 2010 werden de eerste afspraken over het fosfaatgehalte in veevoer gemaakt tussen LTO Nederland en de koepel van voerfabrikanten, Nevedi. Via een verlaging van het fosforgehalte in krachtvoer werd een fosfortoets (P-toets) ontwikkeld. Het lagere fosforgehalte in rundveemengvoer is inmiddels onderdeel van nieuwe sector­afspraken in de melkveehouderij; de Kringloopwijzer is daarvan een belangrijk onderdeel.

Daling

Dat het voerspoor heeft bijgedragen aan een lagere fosfaatproductie wordt algemeen erkend. In 2012 daalde de fosfaatproductie  van 179 miljoen kilo in 2010 naar bijna 161 miljoen kilo. Daarna is weer een stijging te zien, naar 168 miljoen in 2014. De beoogde 20 miljoen kilo fosfaat heeft het niet opgeleverd. De daling kwam voor een groot deel door maatregelen bij het krachtvoer en voermaatregelen in de varkenshouderij.

Laatste reacties

 • wadevries

  Een koe neemt geen fosfaat in maar fosfor! In dit artikel worden de termen fosfaat en fosfor mijnsinsziens onjuist toegepast. Fosfor zit in voer, fosfaat zit in mest!

 • putten


  we kleden het voer helemaal uit en als er dan problemen komen voegen we via allerlei supplementen het weer toe. je kunt niet straffeloos allerlei bouwstenen uit het voer halen, heb hier ervaring mee bij de vleesvarkens.

 • peter 103

  De fosfaatkunstmest is sinds vorig jaarboek verboden, de fosforgehaltes in het ruwvoer gaan echt dalen!!!
  fosfor in de brok nu ook nog omlaag, nog minder fosfaat in de mest, en dan weer minder in het ruwvoer, de neer gaande spiraal gaat nu heel hard omlaag.
  Het wordt straks wel heel moeilijk om de koeien in leven te houden.
  als het zo doorgaat gaan we de koeien standaard monocalciumfosfaat bij voeren.

 • anker

  Volgens mij was de afspraak toen we met de mestwetgeving begonnen dat we naar evenwichtsbemesting zouden gaan ,dat punt zijnwe allang gepasseerd.Waar gaat dit ophouden je kan niet eindeloos blijven verlagen

 • veehouder10

  ´´LTO Nederland, NZO en VLB hebben al aangekondigd de Kringloopwijzer verplicht te willen stellen´´

  Jaja de VLB, wat hebben die ermee te maken. 

 • DJ-D

  Waarom moeten extensieve  boeren ook aan de kringloopwijzer? Zij zijn niet de veroorzaker van het probleem. Gewoon werkverschaffing voor de boekhouders. Waarom zit de nmv er niet bij maar de vlb? Heel vreemd.

 • simpel boerke

  Er wordt nogal wat van de kringloopwijzer verwacht. Als de verwachtingen maar niet tegenvallen als blijkt dat we toch minder fosfaat van het land afhalen dan we dachten. Kan een reden zijn om de normen nog eens extra te verlagen om evenwichtsbemesting te krijgen. Ik ben er nog niet gerust op.

 • joohoo


  De kringloop is niet wijzer dan de rest door bij elke bijeenkomst weer een deskundige uit de hoge hoed te toveren die een voordracht mag doen.

  Het waarheids gehalte valt flink tegen, alles wordt aan de BEX opgehangen.

  Melkvee houders die tot het 3 dubbele hoeveelheden mest per ha uitrijden dan een akkerbouwer voor de zelfde mais?.

  Tekorten in de mineralen ballans worden aangevuld met voedingssuppelementen in hoeveelheden waar je hoofd van duizelt.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.