Rundveehouderij

Nieuws

Algemene reserve PZ naar ZuivelNL

Zoetermeer – De algemene reserve van €4,5 miljoen van het Productschap Zuivel (PZ) is overgedragen aan brancheorganisatie ZuivelNL. Dat meldt het PZ in haar laatste jaarverslag.

Als gevolg van de opheffing van de productschappen zijn de eind 2014 resterende financiële middelen als volgt besteed: het grootste bedrag van zo'n €29 miljoen, het fonds dierziektebestrijding, is overgedragen aan ZuivelNL (26 miljoen) en de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (3 miljoen). Hiermee kunnen deze nieuwe ketenorganisaties de sectorale verplichten aan de overheid afdekken bij een nog nieuw af te sluiten Convenant dierziektebestrijding.

De reserve gezondheidszorg rundvee, ongeveer €1,6 miljoen, gaat als subsidie naar het project ter voorbereiding van de landelijke bestrijding van IBR en BVD.  De reserve melkveehouderij, ongeveer €1,1 miljoen, gaat als subsidie naar het onderzoeksprogramma Duurzame Zuivelketen in 2015.

Door de verdere afbouw van de activiteiten van het PZ, in combinatie met de omvang van de reserves, besloot het bestuur de heffing voor de ontvangers van melk per 1 januari te verlagen van €0,04 naar €0,02 per 100 kilo melk. Vanaf de tweede helft van 2014  was deze administratieve heffing, gezien de aanwezige reserves, niet meer nodig.

Melkveehouders betaalden voor het PZ in 2013 voor het laatst een heffing van €0,05 per 100 kilo melk. Vanaf  2014 is daar een inhouding van €0,05 per 100 kilo ten bate van ZuivelNL voor in de plaats gekomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.