Rundveehouderij

Nieuws 16 reacties

Superheffing dik €1,1 miljard

Doetinchem - De Nederlandse melkveehouderij heeft sinds de invoering van de superheffing al ruim €965 miljoen aan superheffing betaald. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie.

Voor het laatste, nog lopende superheffingsjaar 2014/2015 wordt de te betalen superheffing geraamd op €135 miljoen. Daarmee komt de totale afdracht op ruim €1,1 miljard.

Laatste reacties

 • hansvanbergen


  Ik had vanmorgen een telefoongesprek met Jaco Geurts, 2e kamerlid voor CDA landbouw woordvoerder. Hij was niet enthousiast over mijn opmerkingen dat het CDA niets deed om de eorme superheffingskosten te beteugelen. In tegenstelling tot de VVD. Juist heel veel had hij gedaan om een zachte landing te bereiken. Nu was er echter geen kamermeerderheid voor het in 3 jaar betalen van de sh en Dijksma was sowiezo tegen.  Wat ik vaak merk in dergelijke gesprekken dat men de cijfers niet duidelijk voor zich heeft. Er zijn in NL 17267 bedrijven vanaf 20 koeien.  Die moieten dus 7818 sh betalen gemiddeld!

 • hansvanbergen


  De grote groep 60ers en 70ers onder de melkveehouders met nauwelijks schuld hebben allang geleasd of gekocht.  De 20ers en de 30ers die in maatschap boeren  met de 60ers en de 70ers hebben er ook weinig last van.  Het gaat meer om de duizenden die geinvesteerd hebben in nieuwe aan alle eisen voldoenende stallen.  Dan wordt de groep al kleiner en het sh bedrag al flink hoger. Dijksma valt over de extra kosten. en ziet het bedrag alleen maar oplopen.  Ik ben van mening dat het vreemd is om kosten in rekening te brengen over een heffing maar dat het nog steeds de intressantse optie is.

 • hansvanbergen


  Ik ben er van overtuigd dat in 3 jaar betalen interessanter is dan het hele vet verevenings verhaal.  Ik was overigens wel even van mijn  stuk gebracht over het feit dat er ook melkveehouders Geurts opbellen dat die sh betalen in 3 jaar er absoluut niet mag komen. Waarom? Waarom daar 25 cent en 5 minuten in investeren over een maatregel die Europa wijd wordt ingevoerd? Waarom zou dat in Nederland niet mogen?  Deze gigantische sh gaat enorme schade aanrichten aan de gehele zuivelsector. Investeringen worden uitgesteld en vooral facturen worden veel later betaald.  En dat in een land met 650.000 werkelozen.  En dat terwijl er een eindelijk een maatregel uit Europa komt die het allemaal veel dragelijk moet maken.

 • hansvanbergen


  Je ziet nu al dat er veel minder maiszaad betseld is. Er zijn veel minder tractoren verkocht. Daar zitten ook weer bedrijven en werknemers achter die gedupeerd zijn.  Net als er bij het invoeren van de sh er enorme schade is aangericht aan veevoerbedrijven loonbedrijven veehandelaren slachthuizen mechanisatie bedrijven onderhouds en bouwbedrijven etrc etc zullen ook bij het beeindigen van de sh deze bedrijven het flink voor de kiezen krijgen. Dankzij de 135 miljoen sh.  De 7818 euro sh per bedrijf is 28122 kg melk per bedrijf. Dat geeft wel aan dat er bij langste lange na niet genoeg quotum was voor iedereen om te kopen of te leasen.

  Ik hoop maar dat Jaco Geurts toch nog wat georganiseert kan krijgen.

 • dayo

  als je teveel melkt moet je betalen ja dat is al een aantal jaren zo, gewoon met een beetje plannen en geen groot heidswaanzin hoef je niets te betalen, ik in ieder geval niet... en zo zijn er vast nog meer

 • abtje


  Sprak vandaag een melkrijder, die had van een boer te horen gekregen dat hij onderschrijding had. Dus de melk moest zoveel mogelijk nog voor twaalf uur 's avonds voor 1 april opgehaald worden. Waarom vroeg de melkrijder? Na 12 uur is er toch helemaal geen quotum meer? Ja, maar dan gan ze van mijn onderschrijding boeren matsen. En dat is het hele probleem tegenwoordig in de melkveehouderij. Totaal geen collegialiteit meer. Een boer wil best ergens op verliezen, mag best 1000,- euro kosten, als het de buurman dan maar 2000,- euro kost.

 • mr


  Heel goed gezien Hans. En dan te bedenken dat het superheffingsgeld nodig was om de te veel geproduceerde melk te vermarkten. Nou dat hoeven ze al jaren niet meer te doen. Het is alleen maar ordinair geld heffen en er niks voor terugdoen en tegelijkertijd ons nieuwe markten door de neus boren. Ik hoop als trouw LTO lid dat zij toch sharon op andere gedachten gaan brengen anders hebben ze weer 1 lid minder

 • ...............

  Als iedereen die hier dreigt met het LTO lidmaatschap op te zeggen het ook zou doet dan had de LTO al lang geen leden meer, alleen bestuursleden.

 • hansvanbergen


  Dat is waar. Las dat hier in de regio 70% lid is. Op 8 maart is bekend geworden dat de regeling aangenomen zou worden. Het is nu 20 dagen later en LTO heeft nog NIETS van zich laten horen. Dus je kunt lastig volhouden dat ze er bovenop zitten.  Zie je ook op de site van Nieuwe Oogst. Terwijl hier vollop gediscussierd wordt lees je daar geen woord over het hele voorstel niets nada noppes.  En dat vind ik curieus. Immers het is het belangrijkste nieuws van dit moment!

 • Sjakkie


  Het meest doortrapte verweer is altijd: we willen de adminastrieve lastendruk niet vergroten. Hoeven ze lekker niets te doen.

  Als je ziet hoeveel flauwekul ze uithalen is het in 1 keer geen probleem dat er administratie bijkomt.

  Tja, politiek.

  Denk zelf dat de gespreide betaling erg welkom is of veel bedrijven.

 • landboer


  Ik denk dat de meesten die veel te veel hebben gemolken er gewoon op gegokt hebben dat er wel een regeling zou komen ,nu blijkt dat ze verkeerd gegokt hebben ligt het overal aan maar niet aan hun zelf! Terwijl men al 30 jaar weet dat er dan betaald moet worden. Net als die mensen die voor een paar jaar al hun quotum verkocht hebben en vervolgens er ook op gokten dat ze goedkoop konden leasen of geen sh hoefden te betalen . Dat noemt men dan ook nog ondernemers ,volgens mij zijn het gokkers... Ben het volkomen eens met #5!

 • peter63

  Kom op jongens. In een keer betalen heeft ook voordelen n.l. 75% is in 2014 gemolken en in 2014 was de melkprijs goed. Dus de inkomsten belasting kunnen we op deze manier drukken.
  Maar de nederlandse regering zijn eigenlijk een stelletje malloten bij elkaar, ze lopen inkomstenbelasting mis en moeten het superheffings bedrag aan Brussel afdragen.
  Maar ja daar hebben ze zelf nog niet aangedacht
  Kunnen wij toch mooi de Grieken aan de nodige miljarden helpen
  eind goed al goed.

 • koestal

  Er zijn nu al melkveehouders met bealingsproblemen,ze menen dat ze na 1 april in de zevend hemel terechtkomen,sommigen gaan 3 keer per dag melken ,maar dat zal ook niet alles oplossen

 • hansvanbergen


  22 dagen en lto heeft nog steeds niets van zich laten horen. 30 % van de melkveebedrijven heeft financiele problemen volgens mv magazine. Zijn toch ruim 5000 bedrijven. En dan moet de factuur superheffing van vele tienduizenden euro's vaak nog komen. Grappig dus dat reageerders hier referen aan 'op sommige bedrijven' .  Nee op praktisch ALLE bedrijven speelt deze kwestie.  In Ierland heeft men dit veel beter op het netvlies.  In Nederland is kennelijk de  afstand tussen bestuurders en de praktijk dermate groot.

 • Mozes

  @Hans van Bergen, is het probleem niet veel meer dat een deel van de melk in Nederland onrendabel geproduceerd wordt? Als je voor extra melkproductie eerst moet bouwen, voer moet aankopen, mest moet afzetten en arbeid moet inhuren kan dit toch nooit rendabel zijn. Zelfs bij een melkprijs van 40 cent is dit nog niet rendabel. Boeren moeten zich beperken tot melkproductie waar ze grond voor hebben. 

 • hansvanbergen


  Nee dat heeft er helemaal niets mee te maken. De quotum kosten/superheffingskosten a 25-27.8 cent per kg spelen een aanzienlijk grotere rol. Daarnaast is dat ook het onderwerp waar het hier over gaat!

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.