Rundveehouderij

Nieuws 2 reacties

NVWA: slachterijen werken schoner

Utrecht - De invoering van een nieuwe toezichtsaanpak in de slachtketen heeft vorig jaar geresulteerd in een zichtbare verbetering van de hygiëne. Dit meldt inspectiedienst NVWA in de tweede voortgangsrapportage plan van aanpak.

De vier grote kalverslachtplaatsen voldeden eind 2014 alle aan de normen voor bezoedeling met mest, terwijl dat voordien bij geen van de bedrijven zo was. De norm is hooguit 5 procent bezoedeling bij de keuring na de slacht op het bordes en 0 procent aan het einde van de slachtlijn.

Op de grote roodvleesslachtplaatsen is vorig jaar zeventien keer de slachtlijn gestopt en negentien keer in een lagere versnelling gezet om het bedrijf te dwingen tot hygiënischer werken. Ook dit heeft effect gehad. Soms hebben bedrijven nu zelf de bandsnelheid verlaagd, terwijl ook 'schoner'wordt gewerkt.

De koel- en vrieshuizen en uitsnijderijen kregen vanaf begin dit jaar te maken met scherpere toezichtsregels. Daarover zijn nu nog geen gegevens beschikbaar.

Laatste reacties

  • joannes

    Is een NVWA wel geloofwaardig wanneer ze haar eigen werk beoordeelt? Wie controleert het NVWA? Is het toeval dat die kalverslachterijen nu als voorbeeld gesteld worden? Diegene die Politiek het best ligt, heeft altijd een wit voetje!  

  • schoenmakers1

    wat zouden de normen in bijvoorbeeld in argentine zijn, dat vlees komt toch ook naar hier, als dat goed genoeg is zouden we hier ook niet aan strengere normen te hoeven voldoen

Of registreer je om te kunnen reageren.