Rundveehouderij

Nieuws 4 reacties

'Veel veldleeuweriken dood door maaien'

Zeist – Tienduizenden veldleeuweriken vinden de dood omdat ze broeden in grasland. Veel legsels worden vernield als het gras gemaaid wordt. Uit nieuw onderzoek van Werkgroep Grauwe Kiekendief en Vogelbescherming Nederland blijkt dat jaarlijks in Groningen en Drenthe 30.000 jonge veldleeuweriken omkomen door maaien.

Volgens beide organisaties broeden in Groningen de laatste jaren rond de 6.300 paren veldleeuweriken, waarvan 4.750 paren in akkerland. Funest is de afname van het areaal bouwland ten gunste van het areaal grasland. "Niet van die prachtige bloemrijke weiden, maar monotoon turbograsland dat maandelijks wordt bemest en gemaaid. Door een gebrek aan geschikte alternatieven, trekken Veldleeuweriken in met name de tweede helft van het broedseizoen naar die turbograslanden toe om er te broeden. Zo is een ecologische val van formaat ontstaan", aldus de onderzoekers in een verklaring.

Veldleeuweriken verdwijnen in de maaier, mede door de aanwezigheid van faunaranden in de omgeving van grasland, stellen beide organisaties. In die randen mag de vogel graag op zoek gaan naar voedsel. Maar, omdat het dier de voorkeur heeft om te gaan broeden in grasland, is juist de aanwezigheid van zo'n faunarand funest voor de vogel.

Op basis van broedgegevens, schattingen van aantallen en digitale gewaskaarten hebben de organisaties berekend dat in Groningen per jaar zo'n 15.000 nestjonge veldleeuweriken de dood vinden door een grasmaaimachine. In Drenthe gaat het om een vergelijkbaar aantal.

In het komende broedseizoen zal Werkgroep Grauwe Kiekendief in zowel Groningen als Drenthe weer veldleeuweriken volgen met radiozenders. Doel is om de knelpunten nog nauwkeuriger in beeld brengen. Bij een aantal Drentse en Groningse graslandbedrijven zal het effect van uitgesteld maaibeheer worden onderzocht. Daarbij kijkt de werkgroep of het broedsucces van de veldleeuwerik kan worden verhoogd door grotere tussenpozen tussen de sneden aan te houden. Met de verzamelde kennis hoopt de werkgroep dat provincies gericht kunnen investeren in natuurmaatregelen voor bodembroedende soorten zoals de veldleeuwerik.

Laatste reacties

 • trijnie

  TRIEST!!!!
  Een gemis, hier zeker al 10 jaar fini en niks geen randen.
  Wel een voortdurend op het land zijn.

 • joannes

  Op het Industrie Terrein of in de Stad leren broeden zou ik zeggen. Waarom moet alléén een Boer die Natuur dulden en verzorgen?

 • zon

  ieder voordeel heeft zijn nadeel.
  Wanneer die vogeltjes blijven leven,gaan de koeien dood door voedselgebrek.

 • joohoo

  Ben benieuwd of dat zendertje de maaier wel overleefd?

Of registreer je om te kunnen reageren.