Rundveehouderij

Nieuws 18 reacties

Mogelijk fosfaatrechten voor deel vleesvee

Een deel van de vleesveestapel valt binnen de melkvee-diercategorieën waarvoor het ministerie van Economische Zaken (EZ) fosfaatrechten in wil voeren. De consequentie kan zijn dat voor die dieren die vallen binnen de definitie van melkvee ook fosfaatrechten gaan gelden.

Het is een van de belangrijkste punten waar nog over gesproken moet worden met het ministerie volgens de Limburgse Land- en Tuinbouwbond LLTB. Volgens LLTB heeft LTO afgelopen week een aantal keren formeel en informeel gesproken over fosfaatrechten.

Definitie melkvee zoals in meststoffenwet

Voormalig staatssecretaris Sharon Dijksma heeft de fosfaatrechten aangekondigd in haar brief van 2 juli 2015. De fosfaatrechten gaan gelden voor melkvee. Melkvee omvat de diercategorieën 100 (melk- en kalf koeien), 101 jongvee jonger dan een jaar en diercategorie 102 (jongvee van een jaar en ouder). Net als in de regels voor grondgebonden groei wordt nu voor melkvee uitgegaan van de definitie zoals opgenomen in de meststoffenwet.

Onder die wettelijke definitie van 101 vallen ook vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij tot 1 jaar. Onder 102 vallen in principe alle runderen van 1 jaar en ouder inclusief overig vleesvee, maar vallen roodvleesstieren en fokstieren daar niet onder. Voor startkalveren voor rosévlees en roodvlees en vleeskalveren ouder dan 14 dagen zijn er aparte categorieën, net als voor roodvleesstieren en weide- en zoogkoeien.

Details rond fosfaatrechten

LLTB wijst ook op de mogelijke korting als het landelijke fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo wordt overschreden als punt waar nog over gesproken moet worden. Volgens een LTO-woordvoerder is het laatste woord over de invoering van fosfaatrechten nog niet gesproken. Wel komen er nu steeds meer details aan de orde zoals ook de categorie-indeling van melkvee.

Verdeling fosfaat tussen sectoren

Volgens de woordvoerder staat binnen LTO de afspraak over de verdeling van fosfaat tussen sectoren nog steeds. Die is net als het totale fosfaatplafond gebaseerd op de fosfaatproductie per sector in 2002. Binnen die afspraak houdt elke sector zijn eigen opdracht, aldus de LTO-woordvoerder.


Alleen over het landelijke fosfaatplafond zijn door Nederland afspraken gemaakt met Brussel voor de derogatie.

Laatste reacties

 • hinne

  Waar vallen zoogkoeien onder?

 • Heindekort

  Zoogkoeien =code 120 = vleesvee

 • grolschzetor

  Sorry dat ik het zeg maar dat word echt de mes erin....

 • Vhouder

  maak van alle rundvee een groep net als bij varkens en kippen komen er meer mogelijkheden voor de melkveehouderij zonder dat er meer rundveemest komt.

 • wmeulemanjr1

  Het lijkt wel of fosfaatproductie zondig is

 • Farmer4life2

  Laat alle dieren maar fosfaat, ook de geiten, afmest kalveren, kalkoenen, eenden, nertsen ALLES!!

  Het is volstrekt onzin om enkele dieren om te zetten naar fosfaat rechten. Nota bene ook nog de sector met het meeste grond!

  Triëst Triest en nogmaals Triëst.

 • harrrie111

  Hoe zit het met die bedrijven die gestopt zijn in 2014 en daarna verder met zoogkoeien zijn gegaan ? Als ze nu met de helft van het aantal stuks vee zijn door gegaan krijgen ze dan dadelijk als er een korting komt een korting op wat ze in 2014 aan melkvee hadden of zegt LTO dan nee bedankt maar wij willen alleen de GROOTE bedrijven helpen. En nee ik heb niet nog gauw mijn melkqotum verkocht in 2014 .

 • Schraar

  Helemaal mee eens Farmer4live2. Nederland kan alleen garanderen dat ze binnen het plafond blijft als alle dieren fosfaatrechten krijgen. Het is onrechtvaardig slechts éém sector fosfaatrechten te geven.
  Voor Brussel telt alleen het landelijke plafond van 173 mlj kg. Hoe dat tussen de sectoren verdeelt wordt is niet relevant. Dus alle dieren fosfaatrechten en de mogelijkheid van uitwisseling tussen de sectoren.
  Als dat een brug te ver is dat in ieder geval zoals ook Vhouder noemt één sectorplafond voor de hele rundveehouderij met volledige uitwisselbaarheid. Dit kan al veel problemen op lossen.

 • Peerke1

  Dan ook maar gelijk rechten voor hondjes en katten en alle andere huisdieren intrekken en verbieden. Eens kijken of er dan geen protesten zouden komen. In elk geval wel veel minder mest.

 • Krakehoeve

  Bwb kruislingen melken in de lege stallen onder code 120. Wel melkgeld geen fosfaatrechten.

 • grolschzetor

  Schaar en farmers4life2 vergeet niet dat er al Varkensrechten zijn en dit er voor zorgt dat de varkenssector niet boven de 40 komt! Jullie doen net of alleen de melkveesector aan rechten te voldoen hebben! De varkenssector speelt er alleen al langer op in! Heel makkelijk om andere sectoren de vinger toe te wijzen maar het is toch echt de rundveesector die extreem is uitgebreid zonder het gezonde verstand te gebruiken van de mogelijke gevaren .....beetje heeeeeeel kortzinnig denken als je het mij vraagt

 • alco1

  Weg met alle fosfaat en dierrecht gedrocht.
  Er is genoeg regulering door voer aanbod en mest afzet.

 • Vhouder

  beste alco zonder rechten wordt het een grote bende inderdaad zal mestafzet en voer een grens stellen maar dit zal lijden tot konstant tegen elkaar opbieden tot de laatste zijn portomonee leeg heeft. Ik weet dat jij er anders over denkt maar het melkquotum was zo gek nog niet 28 goeie jaren 1 slecht jaar en 1 matig jaar. ik wil wel terug.

 • alco1

  Beste Vhouder.
  Je zegt dat het zonder rechten een grote bende wordt.
  Daar ben ik het niet mee eens. Het wordt een open gevecht, waarbij de beste bestaansrecht houdt.
  Bij de regelingen wordt het juist een bende, waarbij iedereen een wet ambitieert die hem het beste past. Gevolg zal veel rancune zijn.
  Wat de lege portomonee betreft. Ik heb liever dat mijn portomonee leeg raakt aan akkerbouwers dan aan vutters.
  Melkquotum kon wel weg, daar waren we het allen over eens, maar als iedereen wist dat er fosfaatrechten voor in de plaats gingen komen zou het quotum nog zeer in trek zijn.

 • Nick1983

  Ik heb liever dat mn portemonnee helemaal niet leeg raakt :) maar als er dan toch geld uit gaat, interesseert het me eigenlijk geen barst waar het heen gaat. Als het naar een "vutter" gaat: ik leg dr niet wakker van. Misschien ben ik zelf ooit ook nog wel een "vutter"...

 • Peerke1

  Ik lees in "Stal en Akker"een artikel van de partij PvdA, wat neerkomt op het laten verdwijnen van alle koeien varkens en kippen uit Nederland. Denk hier maar eens goed over na. Waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Worden de boeren dan toch weggepest uit Nederland door diezelfde PvdA?

 • info104

  Er word veel fosfaat boven de 84,9 miljoen die de grens is geproduceerd waar de overheid nog niet een goede invulling aan weet te geven. Voor mij is er maar één oplossing mogelijk, wanneer we alle overtollig geproduceerde fosfaat (per bedrijf) daadwerkelijk voor 100% verwerken tot enerzijds loosbaar water en de vaste stof op export zetten en hiervoor geen VVO's verstrekken zoals nu de regelgeving is. De melk- en mestmarkt is nu geheel aan het ontsporen op financieel gebied wegens de groei gekte.

 • Farmer4life2

  @Grolschzetor

  Ik heb het juist over de nadelen van rechten van kippen, varkens en nu koeien tov geen rechten voor nertsen, paarden, vleesvee, kalveren, eenden en geiten.

  Uiteindelijk vreet ieder dier/mens fosfaat. Het zit in het voer. Hoe kun je dan een limiet stellen voor 3 diersoorten. Waarbij alle diersoorten meetellen voor het plafond van 174 miljoen kilo fosfaat.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.