Rundveehouderij

Nieuws 12534 x bekeken 33 reacties

Jongvee telt mee bij grondgebonden melkveehouderij

Den Haag – Jongvee wordt ook meegeteld in het nieuwe stelsel van grondgebonden melkveehouderij, dat als vervanger van het melkquotum wordt ingevoerd. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken heeft het wetsvoorstel voor verantwoorde groei van de melkveehouderij naar de Tweede Kamer gestuurd. De nieuwe wet gaat 1 januari 2015 in.

In het nieuwe stelsel kunnen melkveebedrijven groeien mits de extra mest die wordt geproduceerd geplaatst kan worden op eigen grond of wanneer de extra mest volledig wordt verwerkt. Grondgebondenheid biedt volgens Dijksma voordelen met het oog op duurzaamheid en maatschappelijke acceptatie. "Grondgebondenheid is echter niet voor iedere melkveehouderij passend, niet in de zin van management, maar ook niet in de zin van beschikbaarheid van grond in de omgeving van het eigen bedrijf."

De fosfaatproductie van het melkvee (inclusief jongvee) in 2013 is de referentiewaarde voor een eventueel bedrijfsoverschot. Deze melkveefosfaatreferentie wordt bepaald aan de hand van de forfaitaire fosfaatproductie door melkvee en de fosfaatruimte, gebaseerd op de fosfaatgebruiksnormen van de percelen. Ook bedrijfsspecifieke normen mogen gebruikt worden. Het aantal dieren op het bedrijf wordt gebaseerd op gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in combinatie met de I&R-gegevens.
De referentiewaarde is niet verhandelbaar en wordt verleend aan een landbouwer. De referentie kan ook niet worden meegenomen naar een ander bedrijf. Nieuw op te richten bedrijven krijgen referentiewaarde 0, waardoor het bedrijf grondgebonden moet zijn of alle mest moet verwerken. Overdracht van de referentiewaarde kan wel bij bedrijfsoverdracht naar een persoon waarmee bloed- of aanverwantschap in eerste graad bestaat.
Door het meetellen van de fosfaatproductie van jongvee gaat de begrenzing van omvang van bedrijven verder dan melkquotum, waarbij alleen melkkoeien meetellen. "Melkquotering is eerst en vooral een marktordeningsinstrument", aldus Dijksma. Het nieuwe stelsel is niet bedoeld voor marktordening, maar voor realisatie van de nitraatrichtlijn.
Mestproductie van andere diersoorten op gemengde melkveebedrijven telt niet mee voor deze regelgeving. Jongveeopfokbedrijven vallen ook onder de nieuwe regeling. Bedrijven met een fosfaatproductie onder de 250 kilo per jaar (6 koeien) worden vrijgesteld van de regels voor grondgebonden melkveehouderij. In 2013 waren er 1.300 bedrijven in deze categorie.

Bedrijven die niet voldoen aan de voorwaarden van grondgebonden melkveehouderij mogen geen fosfaat produceren met melkvee. Dit kan zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk gehandhaafd worden.

Laatste reacties

 • vogel

  Toch wel knap van die mensen in Den Haag om dit allemaal te bedenken

 • koestal

  Dijksma prijst de Nederlandse veehouder als ze in het buitenland is, maar op het ministerie in Den Haag probeert ze de boeren een koppie kleiner te maken,ze heeft een dubbele moraal !

 • Tiny1946

  Het is wel dat dit artikel goed gelezen moet worden dat is van levens belang.

 • jrboer

  Niks mis mee, als je grond hebt kun je melken en daar gaat het om

 • botervloot

  jrboer maar wat het voordeligst grond voor 50000euro kopen of de mest verwerken??? wie het weet mag het zeggen

 • kschouten

  Bij ons in de regio kost grasland 30000 euro per hectare dus dan is het rekensommetje weer anders.

 • dayo

  bij ons € 65000,- dan is het rekensommetje weer anders, of gewoon niet rekenen, de uitkomst wil je niet weten als je het wil kopen...

 • jrboer

  Mest verwerken is tot nu toe nog steeds een utopie gebleken omdat het te duur is. Grasland kopen voor 50.000,-- is ook te duur. Die prijs moet dus wel gaan zakken lijkt mij. Anders kom je idd op de kostprijzen van melk die de DDB noemt.

 • Arnens

  Grasland kopen voor 50.000 euro en meer gebeurt nu ook en daarnaast wordt/werd er quotum gekocht, dit laatste hoeft niet meer en dus is er meer geld beschikbaar voor de grond incl. mestplaatsing. Grondprijsdaling zit er dus voorlopig niet in.

 • mtshilhorst

  Lekker slim van de Nederlandse melkveehouders, eerst heel hard lobbyen in Europa voor afschaffing van het melkquotum terwijl je op je vingers kon natellen dat er milieutechnisch geen groeiruimte is in Nederland. Nu kunnen al die andere landen dankzij onze lobby wel meer gaan melken en de melkprijs drukken terwijl onze kosten gelijk blijven cq. stijgen en er geen ruimte is om extra te gaan melken. Het is jammer dat we ons LTO lidmaatschap al hadden opgezegd. Anders zou ik het nu alsnog doen.

 • koeboertje

  Hadden dierrechten beter geweest dan ?

 • Mozes

  @mtshilhorst, waarom wil je het melkquotum in stand houden? We weten toch allang dat het geen invloed heeft op de melkprijs. Melkquotum in stand houden omwille van milieu is een oneigenlijk gebruik van het melkquotum. Dan is het beter om het quotum af te schaffen en vervolgens gepaste milieuregels in te voeren.

 • kleine boer

  En wat met de aangevoerde mest in 2013

 • koeboertje

  Met melkqoutum is de productie van melk de beperkende factor.
  Met grondgebonden veehouderij en mestverweking is er nog ruimte om binnen de gestelde millieunormen meer liters te produceren .
  Hiervoor heeft LTO in den Haag het vuur uit de sloffen gelopen, want daar zit nu een totaal andere regering dan 4 jaar geleden, en die willen ten alle tijden voorkomen dat er meer koeien bijkomen.

 • koeboertje

  Alleen jammer dat de nietleden hier gratis van profiteren , het zou eerlijk zijn als die dierrechten zouden krijgen!

 • juur

  Dus kalveropfok bedrijven voor Rose'vallen hier ook onder.

 • De Monnik

  In Nederland zitter er grenzen aan groei. Milieu belasting en arbeid.
  Als je dat niet wilt heb dan heb je hier dus niets te zoeken.

 • vandenbrandcv1

  Dit wetsvoorstel gaat uit van eerste graad familie of verwantschap. Dat kan betekenen dat bij wijziging (bijv overlijden) van samenwerkingsverbanden tussen bijvoorbeeld broers en zussen, dat zijn tweede graads verwanten fosfaatrechten verloren gaan!!!
  En wat te denken van een wijziging van een personenvennootschap naar een bv of zo. Dat lijkt evenmin niet meer mogelijk zonder verlies van rechten.
  Kortom de eerste graads rang is veel te laag naar de huidige situatie, waarbij niet alle bedrijven over opvolgers uit de eerste graad beschikken.
  Dit voorstel zorgt ervoor dat tzt bedrijven zonder grond en zonder opvolger uit de eerste lijn niet volledig gebruikt kunnen worden; het houden van dieren icm mestverwerken mag dan niet meer. Door deze ontwikkeling zal de financiering van de bedrijven verder onder druk komen staan; de waarde van bedrijven met onvoldoende grond zal dalen.
  Er zal best wat moeten gebeuren, maar dit voorstel om de bestaande rechten per bedrijf op termijn in te korten gaat te ver
  .

 • mtshilhorst

  ik had graag melkquotum behouden omdat dit een europabrede beperkende factor was. of je nu gaat investeren in melkquotum of mestafzet, in beide gevallen kost het geld. We hadden echter een situatie waarbij onze Europese 'concurrenten' onder dezelfde omstandigheden konden groeien als wij en de totale hoeveelheid melk in Europa beperkt bleef en de prijs relatief hoog. Nu hebben we het zo voor elkaar dat die concurrenten kosteloos kunnen groeien en de Europese melkplas toeneemt en de prijzen dalen. Ondertussen stoppen wij geen geld meer in quotum maar in mestafzet. Wat zijn we dan eigenlijk opgeschoten? We hebben alleen maar onze concurrenten een voorsprong gegeven.

 • koeboertje

  De meeste Europesche concurenten molken afgelopen jaren het qoutum bij lange na niet vol , in Nederland en enkele andere noord europesche landen is dit qoutum een beperking terwijl er ruimte is om te exporteren .

  juur, het is natuurlijk een ontzettende tegenvaller en niet te verdedigen dat andere sectoren wel met dierrechten blijven zitten, de overheid dreigte met dierrechten als er geen oplossing voor de mest kwam, nu is dit door de sectoren in de startblokken gezet, en blijkt dus dat onze linkse overheid zich niet aan de afspraken houdt.

  ik bedoel met mijn opmerking dat niet leden ook profiteren van resultaten die Lto behaald terwijl het hun niets kost!

 • tinus888

  misschien moet je eens afvragen waarom het quotum in frankrijk nooit vol kwam

 • Stammie

  Ben ik niet met je eens mtshilhorst want je kunt nu ook meer koeien melken als je een betere kringloop hebt wat betreft fosfaat, er zijn bedrijven bij die 20% lagere fosfaat productie realiseren dan de normen dat betekend dus 'gratis '20% kunnen groeien. Verder konden onze concurrenten in buitenland toen ook al voor veel minder groeien dan wij vergelijk de quotumkosten maar eens tussen Duitsland en Nederland.
  Wat echter wel een adder onder het gras is is het fosfaatplafond daar mogen we niet overheen en dat gaat binnenkort wel gebeuren en dan kan volgens mij niemand meer uitbreiden want het plafond gaat over de productie en die wordt niet minder als je mestverwerkt of meer grond onder je bedrijf hebt.

 • tinus888

  @koeboertje ,het is de zuivelindustrie die profiteert van de inspanningen van lto

 • Koen Franken

  @ koeboertje , ga eens vragen aan de varkens of pluimveehouders hoe het zit , zij moeten EN rechten kopen en ook nog eens verwerken bij uitbreiding , de melkveehouderij is hierin wel degelijk bevoordeeld , over eerlijk gesproken !!

 • gerjan slingenbergh

  @mtshilhorst Jullie zijn de enige op dit forum die de werkelijkheid onder de ogen (wil) zien.

 • Mozes

  @mtshilhorst #19, je gaat nog steeds uit van een verband tussen productiebeperking in Europa en de melkprijs. Dit verband is er niet!
  Als dit verband er wel was waarom hadden wij in 2009 dan zo'n slechte melkprijs? Al vanaf eind jaren negentig zien wij dat het melkquotum de melkprijs niet meer ondersteunt. Dit komt omdat vanaf die tijd de exportsubsidies en importbeperking werden afgebouwd. Zonder importbescherming heeft productiebeperking geen invloed op de melkprijs.
  Ter vergelijking: als de dijken om de Flevopolder worden weggehaald zal de waterstand net zo hoog worden als in het IJsselmeer, ongeacht hoe hard men het gemaal laat draaien.
  Als wij in Europa het quotum met 20% inkrimpen zal er een grote stroom kaas, melkpoeder en boter uit de VS, Canada, Argentinië en Nieuw Zeeland naar Europa komen waardoor de prijzen hier geen cent hoger worden.

 • anton1937

  Het mee berekenen van jongvee m b t de grondgebonden veehouderij,betekent dat de landbouwgrondprijs extra 20tot 30 procent extra stijgt of te hoog blijft. Dat is nadelig voor de landbouw,maar nog meer voor de woningbouw en de staatskassen,omdat dan de aankoopprijs voor gronden voor woningbouw en de industrie extra 20 tot 30 procent stijgt. Wat de Nederlandse staatsschuld met 2 tot 3 procent toeneemt. Maar ja en staatssecretaris,die niet slim is hoort niet op een dergelijke post. Dat de VVD niet doorheeft dat de Nederlandse economie op deze manier weer benadeeld wordt,geeft aan dat de VVD geen ondernemerspartij is.

 • koestal

  anton 1937,De staatssecretaris heeft zelfs geen landbouwschool,de VVD heeft de boeren overgeleverd aan zo,n onkundig persoon van een andere partij,die de hobby,s en lobby,s van haar eigen partij uitvoert,als je VVD gestemd hebt voel je je goed belazerd !

 • M. Sonsbeek

  Het word een harde concerensie blij in Denemarken grond prijs 20.000€ mestafzetkoste b.v 1500 m3 kosten kop koffie • koster

  ik voorzie problemen bij mijn collega's die nu met half volle nieuwe stallen zitten. Het was beter geweest om 10 jaar geleden dierrechten in te stellen of toen bv afgesproken te hebben dat we nu dierrechten krijgen. Het aantal rechten dan bv het melkquotum en dan delen door de gemiddelde melkproductie van 3 jaar of zo iets.

 • John*

  geen dierrechten, investeer dat geld toch gewoon in verwerking of grond en laat de economie zijn werk maar doen.

 • John*

  en de vervuiler betaald. nu alleen afspraken maken dat als je mais aankoopt het jaar erop ook de mest mag brengen. Op die manier ben je het snel grondgebonden.

 • minasblunders1

  Koeboertje: hou eens op met het verheerlijken van de LTO. Wat de LTO doet is opkomen voor de 15% intensieve tot zeer intensieve bedrijven. De kringloopwijzer is nl. gewoon weer MINAS, maar dan met een paar rookgordijnen. Dus: hoe intensiever, hoe meer voordeel door de enorme rekenkundige blunder in de mestwet. Dit zijn de bedrijven waar Stammie het over heeft. LTO pakt wèl de contributie aan van de bedrijven die de dupe zijn van dat lobbyen (akkerbouwers en extensieve veehouderijen). Tinus 888 heeft gelijk in reactie 23.

Laad alle reacties (29)

Of registreer je om te kunnen reageren.