Rundveehouderij

Nieuws 31 reactieslaatste update:7 okt 2014

LTO hekelt dreigen met dierrechten

Den Haag – LTO Nederland is zwaar teleurgesteld dat staatssecretaris Sharon Dijksma nadrukkelijk dreigt met invoering van dierrechten. Volgens Kees Romijn, voorzitter van LTO Melkveehouderij is de sector hard bezig met een efficiëntieslag om de fosfaatuitstoot zo klein mogelijk te maken.

"We zijn blij dat in de nieuwe melkveewet geen dierrechten zijn opgenomen. Maar dan moet je niet het vergezicht geven dat er toch rechten worden ingevoerd. Dierrechten invoeren leidt tot opstallen en een veel hogere melkproductie per koe." Romijn zegt dat in reactie op een brief van de staatssecretaris van Economische Zaken over de melkveewet.
Voor Romijn is het van groot belang dat melkvee dat nu grondgebonden wordt gehouden ook in de toekomst op basis van grond wordt gehouden. "En dat bereik je niet met dierrechten", aldus Romijn, "Als je grondgebondenheid wilt behouden zou je hooguit over fosfaatrechten moeten praten."

Wat Romijn betreft zal er nog discussie moeten komen of de melkveewet in de huidige opzet niet te veel leunt op mestverwerking. "Voor LTO zijn drie pijlers belangrijk. Verbetering van de fosfaatefficiëntie, grondgebondenheid en mestverwerking. Mestverwerking moet daarbij onderdeel zijn van beleid om de groei op te vangen, en niet de hele groei van de melkveehouderij opvangen. Dat is de verkeerde richting." Romijn spreekt openlijk twijfel uit of in de huidige vorm de melkveewet wel leidt tot een meer grondgebonden melkveehouderij. Volgens hem is het regelen van mestverwerking via zogenoemde vervangende verwerkingsovereenkomsten wel een goede oplossing voor een individueel melkveebedrijf, maar is het een risico voor de sector als geheel.
Romijn gaat niet uitvoerig in op het fosfaatplafond van 85 miljoen kilo fosfaat dat de sector zichzelf heeft opgelegd. Dijksma verwijst er wel nadrukkelijk naar in de brief aan de Tweede Kamer. "We staan met zijn allen aan de bak voor een forse opgave", stelt Romijn vast, "individuele bedrijven, de sector als geheel en de overheid."

Laatste reacties

 • Ishtar

  Raar dat ie niet begint over het fosfaat palfond?
  Belooft weinig goeds.

 • alco1

  Logisch dat hij niet ingaat op het fosfaatplafond, want daarmee hebben ze zichzelf immers vast gezet.

 • anton1937

  Dier rechten invoeren betekend dat de Nederlandse veehouderij weer meer op achterstand wordt gezet door de PvdA en de VVD. De Nederlandse veehouders verdienen een pluim inplaats steeds gestraft te worden door mensen die niets begrijpen ven de veehouderij en de economie, zoals Staatssecretaris Dijksma..

 • henver1

  Maar er zal iets moeten gebeuren om alles te reguleren , om overproductie te voorkomen of willen we ons financieel kapot werken en dan een schamele 25 cent per liter uitbetaald krijgen , ik hoor het wel!

 • Ik denk dat mevrouw Dijksma precies weet waar ze het over heeft. Je kunt het er natuurlijk niet mee eens zijn, maar het komt niet goed over wanneer je onjuiste vergelijkingen maakt. Ik zal een voorbeeld geven:
  'Bij 25% van de dodelijke ongevallen had de chauffeur een te hoog alcohol percentage in zijn bloed en bij 75% van de dodelijke ongevallen had de desbetreffende chauffeur koffie gedronken. Het is dus veiliger als de bestuurder alcohol drinkt in plaats van koffie.' Het is dus maar waar je naar kijkt, maar verwar niet de cijfers met elkaar.

 • tinus888

  Sharon is duidelijk:de stal vol zetten

 • Sjakkie

  Wie nu nog niet door heeft dat de groei eindig is heeft het echt niet begrepen.

 • rmw

  LTO was ook zwaar teleurgesteld over de nieuwe derogatie eisen, ondanks regelmatig koffie en thee leuten met Sharon wisten ze hier ook niks van... Krijg niet de indruk dat LTO erg serieus genomen wordt. Jan van Weperen kwam laatst hier op de site met referentie datum 23 januari 2013 op de proppen in zijn column. Zou passen bij Sharon's opmerking dat anticiperend gedrag niet beloond mag worden... Geen zachte landing, geen harde landing maar massaal in de val lopen...

 • remi123

  @anton als je moet wachten op de pluim, die komt er toch niet. Hard aan het werk en met visie koers houden. Lange termijn denken en de rode lijn proberen te pakken.
  @huub Het belangrijkste voor een ondernemer is stabiliteit en weten waar je aan toe bent. Sharon moet niet afwijken van de norm die gesteld is in 2014, zonder toeters en bellen. Gewoon melk op een normale manier produceren, maar een forse stap naar rechts zou niet slecht zijn voor de melkveehouderij. Het gaat om de knikkers, niet om de koe en het welzijn. Uiteraard kan je een paar puntjes geven als een boer voldoet aan bepaade normen, maar dat mag niet het uitgangspunt zijn.

 • koestal

  Dijksma is alleen maar voor meer natuur,ze is anti-landbouw.Behalve als ze in het buitenland is ,prijst ze de Nederlandse land-en tuinbouw de hemel in,als ze weer in Den Haag is bedenkt ze weer allerlei regeltjes tegen de boeren !

 • maatje 1904

  als ze in het buitenland is stinkt ze s avonds niet naar de stront zoals in nederland maar dat schijnen wij als nederlandse boeren maar heel gewoon te vinden.

 • buitenok

  ik wil Bleker terug

 • kiepel

  De overdreven groeiers bevoordelen terwijl zij alles kapot maken. Dat gaat er bij mij niet in.

 • Ishtar

  En weer is de NL bevolking zwaar teleurgesteld in LTO.
  Wat is de huidige stand qua fosfaat plafond?
  Wat zijn de plannen om het te handhaven?
  Er zijn toch afspraken gemaakt?
  Wanneer denkt de sector het plafond te bereiken?
  Kom op, wat zijn de cijfers en plannen?
  Waarom nu klagen als niemand weet welke cijfers LTO nu paraat heeft?

 • Koen Franken

  Hebben jullie dit niet helemaal aan jezelf te wijten

 • wmeulemanjr1

  Wat moet je nu nog doen als LTO als je eerst vromer dan de paus was m.b.t. onderhandeling mestprobleem.

 • w v gemert

  Ishtar, een gek kan meer vragen stellen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden. Ga reageren in de story of iets dergelijks.

 • Schraar

  Het is heel eenvoudig; als de melkveewet op de huidige manier doorgaat, dus mét de mogelijkheid om onbeperkt te groeien bij 100% mestverwerking, dan zullen we als een pijl door het fosfaatplafond heen knallen. Aangezien dit een harde afspraak met Brussel is en voorwaarde voor de derogatie zal Dijksma gedwongen zijn om in te grijpen, oftewel met koerechten oftewel met fosfaatrechten.
  Als we dit niet willen zal er een beperking op de groei moeten komen, bijvoorbeeld boven 4 g.v.e./ha alleen nog grondgebonden groei en niet via mestverwerking.
  De keuze is de wet nu nog aanpassen of binnen de korste keren koerechten.

 • melkveehouder .

  Kan iemand mij uitleggen waarom LTO c.q. Brussel het heeft over een fosfaatplafond? Temeer dit een grondstof is die noodzakelijk is voor de (wereldwijde) bodemvruchtbaarheid en alleen middels dierhouderij geproduceerd kan worden. En de wereldvoorraad fosfaat is eindig volgens onze deskundigen. Voor delfstoffen die op deze wereld beperkt aanwezig, of eindig zijn, wordt vaak de hoofdprijs betaald. Hoe is het dan toch mogelijk dat de productie van fosfaat door de dierhouderij in dit kikkerlandje als een probleem wordt gezien. Kees, leg ons dat eens uit! En kun je dat niet uitleggen, leg ons dan eens uit waarom dit fosfaatplafond zo met onze staatssecretaris is afgesproken

 • Mozes

  @Schraar, de mogelijkheid die jij aandraagt is inderdaad de oplossing waar achter de schermen aan gedacht wordt.

 • overheid

  @melkveehouder.

  Fosfaat uit mest betreft slechts hergebruik en geen fosfaatproductie. Fosfaat wordt gewonnen uit fosfaatmijnen (China / Marokko) en wordt o.a. toegevoegd aan krachtvoer.

  Je geeft een koe fosfaat te eten en zij poept het vervolgens weer uit. De mest bevat dan fosfaat, wat goed bruikbaar is voor je land. Je hoeft dan geen kunstmest (fosfaatrijk) te gebruiken, want het is al toegevoegd aan je dierlijke mest.

 • farmer135

  het is veel belangrijker de derogatie te behouden...

 • joohoo

  De landbouw wil graag de aarde Gebruiken! De politiek wil liever Verbruiken!

 • Probe

  Mensen, onthoudt vanaf nu 1 ding: dit is geen dreigement van Dijksma maar een vooraankondiging. Dierrechten hebben we over ons zelf afgeroepen. Stallen van 500 koeien bouwen. Kijken wat maximaal kan en dat uitvoeren. Dat gaat politiek het verkeerde keelgat in. Zo naïef als Lto reageerde toen duidelijk werd dat varkens- en pluimveerechten bleven bestaan (ook na 2018!!!) zo zal hier ook naïef op gereageerd worden. Maar u kunt niet meer schermen dat de politiek onbetrouwbaar is of uw verrast, want ..... U hebt deze reactie gelezen!!!

 • Edje2

  direct dierrechten invoeren goede zaak. Die grote boeren maken alles kapot. Waarom niet gewoon gezinsbedrijf, kan je goerde boterham verdienen en je hebt geen mestoverschot!!

 • Edje2

  herstel goede boterham met dik beleg!!

 • Probe

  Edje snapt het. Maar lto knokt niet voor gezinsbedrijf maar voor de harde groeiers en zuivelindustrie. Dus ook de rundveesector moet haar heil in dit geval toch van Dijksma verwachten.

 • Tonnis

  Dierrechten ruilen voor fosfaatrechten zodat varkens, rundvee en pluimvee rechten door iedere sector zijn te gebruiken. Dan krijg je bijvoorbeeld dat de ene sector de sanering van de andere sector mogelijk maakt.

 • Tonnis

  En dat het kostprijs verhogend werkt kan geen belemmering zijn, want in het melkquotumtijdperk groeide de melkveehouderij gewoon door, en men bouwde stallen die niet eens 100% benut werden. Moet je in de andere sectoren eens om komen.

 • koestal

  zwaktebod van Dijksma,ze is alleen maar voor meer natuur,ze denkt dat natuur zaligmakend is

 • melkveehouder .

  @overheid. Je opmerking is an sich terecht. Maar het maakt voor de strekking van mijn betoog niet uit of je het produceren van fosfaat of hergebruik van fosfaat noemt. Waar het om gaat is dat het restproduct (mest) van het melkproductieproces van de koe fosfaat bevat wat voor de (noodzakelijke)voeding van de plantaardige productie (hergebruikt) kan worden. En natuurlijk haalt de koe haar fosfaat uit de voeding(stoffen). Mij is geen fabrikant bekend die, net zo als de koe, in staat is fosfaat te produceren op basis van hergebruik.van fosfaten uit plantaardige producten. Wel door het winnen van delfstoffen. Vandaar mijn opmerking produceren van fosfaat door de koe. En daarom snap ik ook niet waarom hergebruik van fosfaat door de koe zo opgeblazen wordt tot een probleem. Hergebruik kan toch geen probleem zijn? Er komt door hergebruik immers geen kilo fosfaat extra op deze aardbol, toch?,

Laad alle reacties (27)

Of registreer je om te kunnen reageren.