Rundveehouderij

Foto & video 2 reacties

Veel licht in fraaie ligboxenstal

Schennink liet een stal voor 170 melkkoeien bouwen. Onder meer met 2x20-swingover, emissiearme W5-vloer en mestscheider. 5 september is er open dag.

Foto

 • André (50) en Carla (47) Schennink zitten in het Gelderse Zevenaar in vof. Ze hebben drie kinderen: Tom (22), opvolger Maarten (20) en Anne (17). De vof heeft een melkveebedrijf met 110 melkkoeien, 80 stuks jongvee, 960.000 kg quotum en 40 hectare land. De vof zette een nieuwe ligboxenstal voor 170 melkkoeien. 5 september is er open dag.

  André (50) en Carla (47) Schennink zitten in het Gelderse Zevenaar in vof. Ze hebben drie kinderen: Tom (22), opvolger Maarten (20) en Anne (17). De vof heeft een melkveebedrijf met 110 melkkoeien, 80 stuks jongvee, 960.000 kg quotum en 40 hectare land. De vof zette een nieuwe ligboxenstal voor 170 melkkoeien. 5 september is er open dag.

  Foto: Ronald Hissink
 • De ligboxenstal voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. Maar dat was geen doel op zich. Schennink wilde ruim bouwen voor de koeien en ook voldoende lucht, licht en een emissiearme vloer waren belangrijk. Daardoor werd de norm van de maatlat snel gehaald. Schennink hoefde zelfs niet meer te investeren in een geïsoleerd dak. Hij had al voldoende punten.

  De ligboxenstal voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. Maar dat was geen doel op zich. Schennink wilde ruim bouwen voor de koeien en ook voldoende lucht, licht en een emissiearme vloer waren belangrijk. Daardoor werd de norm van de maatlat snel gehaald. Schennink hoefde zelfs niet meer te investeren in een geïsoleerd dak. Hij had al voldoende punten.

  Foto: Ronald Hissink
 • Een fraai overzicht van de lichte stal die €4.500 per koeplaats heeft gekost. Schennink bespaarde kosten doordat de stal (bijna) niet onderkelderd is. Naast lucht en vooral licht stond arbeidsgemak tijdens de bouw centraal. Schennink wil vlot kunnen werken in deze 0+4+0-stal. Alle ligboxen bevinden zich achter de melkstal (achtergrond) en de koeien hoeven nergens de voergang over. Alle zorggroepen bevinden zich voorin de stal, rond de melkstal. Het geeft een overzichtelijk beeld.

  Een fraai overzicht van de lichte stal die €4.500 per koeplaats heeft gekost. Schennink bespaarde kosten doordat de stal (bijna) niet onderkelderd is. Naast lucht en vooral licht stond arbeidsgemak tijdens de bouw centraal. Schennink wil vlot kunnen werken in deze 0+4+0-stal. Alle ligboxen bevinden zich achter de melkstal (achtergrond) en de koeien hoeven nergens de voergang over. Alle zorggroepen bevinden zich voorin de stal, rond de melkstal. Het geeft een overzichtelijk beeld.

  Foto: Ronald Hissink
 • Licht is er ruim voldoende. Schennink wilde geen serrestal, maar wel de voordelen ervan. Hij koos daarom niet alleen voor een 3 meter brede lichtstraat, maar ook voor extra lichtplaten in het dak en grote glazen wanden in de voor- en achtergevel. Prettig voor de koeien én voor de boer.

  Licht is er ruim voldoende. Schennink wilde geen serrestal, maar wel de voordelen ervan. Hij koos daarom niet alleen voor een 3 meter brede lichtstraat, maar ook voor extra lichtplaten in het dak en grote glazen wanden in de voor- en achtergevel. Prettig voor de koeien én voor de boer.

  Foto: Ronald Hissink
 • De koeien lopen op een emissiearme W5-voer van HCI. het principe is een blokjesvloer met schuine gleuven en een goot in het midden. Vanaf beide zijkanten is er een afschot met een hellingsgraad van 1,5 procent. Zo loopt de urine naar het midden weg. De mest die overblijft, wordt door mestschuiven naar de achterkant van de stal geschoven.

  De koeien lopen op een emissiearme W5-voer van HCI. het principe is een blokjesvloer met schuine gleuven en een goot in het midden. Vanaf beide zijkanten is er een afschot met een hellingsgraad van 1,5 procent. Zo loopt de urine naar het midden weg. De mest die overblijft, wordt door mestschuiven naar de achterkant van de stal geschoven.

  Foto: Ronald Hissink
 • Een detail van de blokjesvloer. Schennink past weidegang toe en dan is de berekende ammoniakuitstoot 6,7 kg per dier.

  Een detail van de blokjesvloer. Schennink past weidegang toe en dan is de berekende ammoniakuitstoot 6,7 kg per dier.

  Foto: Ronald Hissink
 • Schennink koos voor een voerstoep die 5 centimeter hoger ligt dan de reguliere mestgang. Zo kunnen de koeien ongestoord vreten als de mestschuif zijn ronde maakt.

  Schennink koos voor een voerstoep die 5 centimeter hoger ligt dan de reguliere mestgang. Zo kunnen de koeien ongestoord vreten als de mestschuif zijn ronde maakt.

  Foto: Ronald Hissink
 • Dit is het enige gedeelte van de stal dat onderkelderd is. De doorsteek voor de melkstal is een W4-vloer. De gescheiden urine komt hier in een kelder terecht.

  Dit is het enige gedeelte van de stal dat onderkelderd is. De doorsteek voor de melkstal is een W4-vloer. De gescheiden urine komt hier in een kelder terecht.

  Foto: Ronald Hissink
 • De mest komt dan weer achter de stal in deze afstort terecht. Schennink wilde binnen geen afstort. Dat geeft alleen maar extra obstakels in de stal en bovendien kan de mest gaan aankoeken. Het nadeel van buiten is natuurlijk vorst. Maar die paar dagen in het jaar neemt de veehouder op de koop toe. Op de drie mestschuiven zit overigens vorstbeveiliging.

  De mest komt dan weer achter de stal in deze afstort terecht. Schennink wilde binnen geen afstort. Dat geeft alleen maar extra obstakels in de stal en bovendien kan de mest gaan aankoeken. Het nadeel van buiten is natuurlijk vorst. Maar die paar dagen in het jaar neemt de veehouder op de koop toe. Op de drie mestschuiven zit overigens vorstbeveiliging.

  Foto: Ronald Hissink
 • De dikke fractie belandt vervolgens in deze mestscheider waarmee Schennink al een tijdje proefdraait. Het resultaat, diepstrooisel, belandt vervolgens in de ligboxen. Schennink was altijd al gecharmeerd van dit systeem. Hij verwacht veel extra comfort voor de koeien.

  De dikke fractie belandt vervolgens in deze mestscheider waarmee Schennink al een tijdje proefdraait. Het resultaat, diepstrooisel, belandt vervolgens in de ligboxen. Schennink was altijd al gecharmeerd van dit systeem. Hij verwacht veel extra comfort voor de koeien.

  Foto: Ronald Hissink
 • Het diepstrooisel in de boxen. De koeien gaan 9 september pas de stal in. Tot die tijd wordt het biobed netjes opgebouwd. Concreet: laagje voor laagje, zoals hier ook is te zien. De koeien liggen straks in een bed van 35 centimeter.

  Het diepstrooisel in de boxen. De koeien gaan 9 september pas de stal in. Tot die tijd wordt het biobed netjes opgebouwd. Concreet: laagje voor laagje, zoals hier ook is te zien. De koeien liggen straks in een bed van 35 centimeter.

  Foto: Ronald Hissink
 • Uitzicht op de melkstal: een 2x20-swingover. Deze (middelste) mestgang is straks tegelijkertijd ook de wachtruimte. Er moet nog wel een automatisch opdrijfhek geïnstalleerd worden.

  Uitzicht op de melkstal: een 2x20-swingover. Deze (middelste) mestgang is straks tegelijkertijd ook de wachtruimte. Er moet nog wel een automatisch opdrijfhek geïnstalleerd worden.

  Foto: Ronald Hissink
 • Met de 2x20-swingover kan Schennink 120 koeien per uur melken. De snelheid van het melken en de lage kosten van het systeem spraken de veehouder erg aan. Qua arbeid past het bovendien goed. Zoon Maarten gaat straks ook melken en er zijn nu al externe melkers die twee keer per week inspringen. Robots waren voor Schennink nooit een optie. "Ik ben geen robotboer."

  Met de 2x20-swingover kan Schennink 120 koeien per uur melken. De snelheid van het melken en de lage kosten van het systeem spraken de veehouder erg aan. Qua arbeid past het bovendien goed. Zoon Maarten gaat straks ook melken en er zijn nu al externe melkers die twee keer per week inspringen. Robots waren voor Schennink nooit een optie. "Ik ben geen robotboer."

  Foto: Ronald Hissink
 • De vloer in de melkstal is gecoat en antislib. De hellingsgraad is 5 procent zodat de koeien beter staan om gemolken te worden.

  De vloer in de melkstal is gecoat en antislib. De hellingsgraad is 5 procent zodat de koeien beter staan om gemolken te worden.

  Foto: Ronald Hissink
 • De koeien worden automatische gesepareerd. Na het melken lopen de dieren door deze 3-wegselectiepoort. Vervolgens gaan ze of naar het zandhok, of naar de separatieruimte, of terug de stal in.

  De koeien worden automatische gesepareerd. Na het melken lopen de dieren door deze 3-wegselectiepoort. Vervolgens gaan ze of naar het zandhok, of naar de separatieruimte, of terug de stal in.

  Foto: Ronald Hissink
 • Links en rechts van de melkstal bevinden zich twee grote zandhokken. Dit is de grootste van 20 bij 8 meter. Schennink koos voor zand in plaats van stro. De reden: er is geen bacteriegroei en de koeien staan er beter op. Stro op beton wordt snel te glad, stelt de veehouder. Zand geeft grip.

  Links en rechts van de melkstal bevinden zich twee grote zandhokken. Dit is de grootste van 20 bij 8 meter. Schennink koos voor zand in plaats van stro. De reden: er is geen bacteriegroei en de koeien staan er beter op. Stro op beton wordt snel te glad, stelt de veehouder. Zand geeft grip.

  Foto: Ronald Hissink
 • Dit is de separatieruimte aan de andere kant van de melkstal (met daarachter het tweede zandhok). Hier zijn vijf ligboxen.

  Dit is de separatieruimte aan de andere kant van de melkstal (met daarachter het tweede zandhok). Hier zijn vijf ligboxen.

  Foto: Ronald Hissink
 • Alle zorggroepen staan voorin de stal en Schennink kan overal door deze doorstapjes snel bij.

  Alle zorggroepen staan voorin de stal en Schennink kan overal door deze doorstapjes snel bij.

  Foto: Ronald Hissink
 • In de stal zijn drie ruime doorsteken van elk 5 meter breed. Rechts komen vier van de vijf krachtvoerboxen staan. De vijfde krijg een plek in het grootste zandhok.

  In de stal zijn drie ruime doorsteken van elk 5 meter breed. Rechts komen vier van de vijf krachtvoerboxen staan. De vijfde krijg een plek in het grootste zandhok.

  Foto: Ronald Hissink
 • Het hekwerk is robuust. Schennink koos voor Wopereis-stalinrichting.

  Het hekwerk is robuust. Schennink koos voor Wopereis-stalinrichting.

  Foto: Ronald Hissink
 • De automatische koeborstels in de stal zijn relatief laag geplaatst. Zo kunnen de koeien er met de rug en met de zijkanten goed bij, stelt Schennink.

  De automatische koeborstels in de stal zijn relatief laag geplaatst. Zo kunnen de koeien er met de rug en met de zijkanten goed bij, stelt Schennink.

  Foto: Ronald Hissink
 • De waterbakken zijn aangesloten op een rondpompsysteem en zijn eenvoudig schoon te maken. Schennink kan de bakken zo leeg laten lopen.

  De waterbakken zijn aangesloten op een rondpompsysteem en zijn eenvoudig schoon te maken. Schennink kan de bakken zo leeg laten lopen.

  Foto: Ronald Hissink
 • Schennink koos voor energiezuinige inductielampen. Die zijn 40 procent zuiniger dan natriumlampen.

  Schennink koos voor energiezuinige inductielampen. Die zijn 40 procent zuiniger dan natriumlampen.

  Foto: Ronald Hissink
 • De voergang wordt alleen door vee gebruikt als er jongvee binnenkomt. De schuifdeur is 5,20 meter breed.

  De voergang wordt alleen door vee gebruikt als er jongvee binnenkomt. De schuifdeur is 5,20 meter breed.

  Foto: Ronald Hissink
 • De voergang is gecoat. Zo blijft het voer fris. Alleen het deel waar het jongvee langs kan lopen is antislib, zoals hier goed is te zien. Zo glijden de dieren niet uit.

Vof Schennink houdt 5 september van 10.00 tot 16.00 uur open dag. Adres: Doesburgseweg 22a in Zevenaar.

  De voergang is gecoat. Zo blijft het voer fris. Alleen het deel waar het jongvee langs kan lopen is antislib, zoals hier goed is te zien. Zo glijden de dieren niet uit. Vof Schennink houdt 5 september van 10.00 tot 16.00 uur open dag. Adres: Doesburgseweg 22a in Zevenaar.

  Foto: Ronald Hissink

Laatste reacties

 • tuur

  Hoe breed is de middelste mestgang die dienst doet als wachtruimte?

 • info58

  zou denken van 4 meter

Of registreer je om te kunnen reageren.