Boerenblog

3 reacties

‘Belangenbehartiging moet op de schop’

Dat we al in een rollercoaster zitten wat betreft belangbehartiging, zal niemand zijn ontgaan. LTO zonder voorzitter, het Landbouw Collectief vertoont barsten en NZO en ZuivelNL in herbezinning.

In eerdere columns schreef ik hierover ook al, veranderende tijden hebben nieuwe organisatiestructuren nodig. Overigens geldt dit niet alleen voor de landbouw, je ziet de gehele vakbondswereld ook worstelen met haar positie en met ledenterugloop.

Lees ook: Calon treedt af vanwege onvoldoende draagvlak

Calon maakte valse start bij LTO

Marc Calon begon drie jaar terug met veel spirit aan zijn klus als voorzitter bij LTO Nederland. De modernisatie van de organisatie was een van de speerpunten. Feitelijk was zijn start al vals; Marc werd voorgedragen door LTO Noord, ZLTO en LLTB om de drie oude bisdommen te laten bestaan. LTO moest dus gebouwd worden op een wankel fundament.

De tijd lijkt mij nu rijp om in het belang van agrarisch Nederland het verleden gebaseerd op haantjesgedrag, wantrouwen en nostalgie achter ons te laten. Het is nu tijd voor een echt LTO Nederland. Hef de oude structuren op en ga met een frisse jonge voorzitter of misschien liever nog wel voorzitster van start. Oude, stoffige mannetjes die ons belang voor Nieuwsuur uitlegden, hebben we genoeg gehad. Het is tijd voor nieuw elan.

De tijd dat een LTO het alleen voor het zeggen had ligt achter ons

De agrarische belangbehartiging zal flink op de schop moeten, de tijd dat een LTO het alleen voor het zeggen had ligt achter ons. De sectoren zijn onderling zeer divers en door de discussie over milieugrenzen, ruimtegebrek en verschillende toekomstvisies worden de verschillende belangen steeds zichtbaarder.

Clubhuis voor de melkveehouderij

Neem de melkveehouderij, een sector die 25% van de Nederlandse grondoppervlakte beheert. Dit in een vol land waar het dringen is. Een goede belangenbehartiging is enorm belangrijk voor de toekomst van deze sector.

Laten wij nu allemaal over onze schaduw heen stappen en ervoor zorgen dat er een producentenorganisatie voor de melkveehouderij komt die als clubhuis voor de melkveehouderij kan dienen.

In eerdere columns heb ik al geschreven hoe ik de organisatie en financiering zie. Belangrijk is ook hier een kei van een boegbeeld die het gezamenlijke en diverse belang voor het voetlicht kan krijgen bij belanghebbenden, het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij en de media. Onder het motto ‘never waste a good crisis’ is het moment aangebroken om stappen te zetten.

Laatste reacties

 • kiepel

  Tsja, Een POV voor melkvee. NMV en LTO samen? Tsja, zit wat in.
  Jammer genoeg, zijn er teveel LTO-banen die niet op de tocht mogen komen.

 • ENDE902

  Ga binnen het Landbouwcollectief eerst maar eens overleggen hoe de Nederlandse agrarische sector er uit moet zien, want er zijn ook dingen die in dit land niet mogelijk zijn. Dit vanwege ruimte, maar ook vanwege de bemoeizucht van ngo's in dit land. Het LTO zal binnen dit Collectief wat beleid betreft, waarschijnlijk de meeste expertise in huis hebben, maar zal moeten zorgen met de andere deelnemers in gesprek te blijven en niet de nummer één willen spelen, al zou de overheid dat natuurlijk dolgraag aan het LTO opleggen.

 • anton1937

  Een sterke boerenorganisatie met onderafdelingen voor melkvee,varkens,kippen,tuinbouw,akkerbouw,geiten/schapen etc maakt de landbouw sterk. Niet het gekissebis van FDF of andere opportimische clubs. Wel moet de structuur in de huidige landbouw organisatie structureel verbeterd worden. Bestuurders moeten meer met hun achterban(leden) praten en pas instemming geven aan de landelijke,provinciale of gemeentelijke bestuursorganen als de leden zijn geraadpleegd.

Of registreer je om te kunnen reageren.