Redactieblog

39 reacties

‘Biologisch verdrinkt in droogte’

Laat mij nu gedacht hebben dat de droogte de biologische veehouder minder pijn doet dan de gangbare boer. Niets is minder waar.

Biologische bedrijven kampen met grote problemen. Zo zelfs dat Skal, de controlerende instantie, toestemming heeft gegeven de koeien op stal te houden. Dat is tegen de voorwaarden, maar nood breekt wet. Het land is zo kaal, dat er geen sprietje meer te eten is.

En dat valt me tegen. Want de biologische boer heeft toch een grasmat met veel biodiversiteit? De bemesting is passend en dan verwacht je toch dat die beter water vasthoudt.

Bovendien hebben de biologische boeren een lichtere veebezetting. Ze protesteerden immers ook tegen de korting op de fosfaatrechten. Ze waren niet de veroorzakers van het fosfaatoverschot en dus vonden ze ook dat ze daar niet verantwoordelijk konden worden gesteld. Op zich een logische gedachte, maar ze hebben nul op rekest gekregen.

Wintervoer nu al aan de koeien geven

Maar terug naar de droogte. Die knelt bij de biologische boer mogelijk nog erger dan bij de gangbare boer. Die heeft wel krap voer, maar vaak nog wat overgehouden van de vorige winter. Dat krijgen de koeien nu. De kuil van dit voorjaar blijft beschikbaar voor de winter. En na de regen van vorige week hopen we ook nog op behoorlijk wat gras in de komende herfst. Dat moet kunnen.

Nogal wat biologische boeren zijn begonnen met het voeren van hun voorjaarskuil, het wintervoer. Dat is verontrustend. Geen wonder dat de prijs van biologisch ruwvoer de pan uitrijst. Met soms € 120 per ton is het twee keer zo duur als de prijs van gangbare balen kuil. Dat wordt een moeilijk jaar.

Blijft mijn verbazing over het grote tekort aan ruwvoer op de biologische bedrijven. Hun biodiversiteit en extensieve bedrijfsvoering zouden moeten leiden tot voldoende ruwvoer op deze bedrijven. Ook in een droge periode.

Overschakelen op gangbaar voer?

Nee dus. In de Scandinavische landen, Denemarken en Duitsland is er eveneens een tekort. Ook daar torenhoge prijzen. De conclusie is dat de biologische veehouderij niet klaar is voor een lange periode van droogte. Ook kan men moeilijk voer bijkopen. Zowel wat prijs betreft als beschikbaarheid.

Wie weet moeten ze wel overschakelen naar gangbaar voer. Misschien geeft Skal daar ook wel toestemming voor, net als nu met het tijdelijk intrekken van de eis dat biologische koeien geweid moeten worden. Je kunt de dieren moeilijk laten creperen. Dat kan alleen in de Oostvaardersplassen.

Crisisplan voor lange droogte

Twee dingen tot slot: Gangbaar heeft dit probleem in veel mindere mate. We kunnen bijkopen, zoveel we willen. Biologische boeren gaan, als ze verstandig zijn, nu een crisisplan maken tegen lange perioden van droogte.

Want één ding is duidelijk, zoals het nu gaat is ongeloofwaardig. Dat brengt schade aan het imago. En daar moet het biologische product het juist van hebben.

Lees meer de belangrijkste informatie over de droogte in dit dossier en bekijk het overzicht van beregeningsverboden per waterschap.

Laatste reacties

 • Firma Vellenga

  Het was al lang duidelijk dat u niets met het biologische boeren hebt. Het hele artikel staat vol met lachen in het vuistje dat er nu maatregelen genomen moeten worden om de biologische sector te moeten helpen als gangbare boer. Het is dit jaar een extreem weer jaar. Daar zal van worden geleerd maar doe niet zo uit de hoogte naar onze sector toe. Vertel hier liever dat het mooi is dat wij wat soepeler regels krijgen. U wilt de ( biologische) dieren gewoon laten creperen om maar te laten zien hoe goed de gangbare boer het doet. Het zal ook wel veel bijval krijgen op dit forum, kunt u trots zijn op wat u schrijft.

 • Gerrit Lammertink

  Wie de schoen past trekke hem an!
  Biologisch wijst vaak met het het beschuldigende vingertje naar gangbaar om zich te onderscheiden!
  Tja!

 • farmerbn

  Wat is het maximum aan gve per ha bij Bio?

 • wruiten

  gangbaar voer is gangbare melk

 • j.verstraten1

  lees het niet als een sneer naar biologisch, maar een sneer naar de wijsneuzen die gangbare boeren steeds voorhouden dat ze anders ( lees biologisch, extensief, natuurinclusief) moeten gaan boeren als oplossing voor alle problemen.
  Als het weer extreem is zijn we allemaal weer gelijk. Als jezelf geen water kunt aanvoeren.
  Maar naar wat ik begrepen heb is gangbaar voer aankopen voor biologische bedrijven in Nederland (nog) niet aan de orde.

 • Tinus1

  De reactie van j.verstraten is de goede. Precies goed gevat! Dit moeten we in discussies gebruiken en niet weer een nieuw projectje, waar één ieder aan verdiend behalve de boer! Praktijk is allang duidelijk.

 • Bennie Stevelink

  Milieuactivisten suggereren steeds dat er heel eenvoudige oplossingen zijn voor alle duurzaamheidsproblemen in de landbouw. Dit impliceert dat het niet oplossen duurzaamheidsproblemen een gevolg is van onkunde of onwil van boeren. Het is een aanval op de persoon van de boer.
  Die eenvoudige oplossingen zouden vooral gevonden worden in de biologische landbouw.
  Nu wordt opnieuw bewezen dat deze niet bestaan.

 • Alco

  Wat iedereen zelf doet moet een ieder zelf weten.
  Wil men biologisch. Prima, maar ga het niet verkondigen als het ware.
  Wil men vegetarisch. Prima, maar verkondig niet dat je daarmee de aarde redt.
  Wil men een bepaald geloof. Prima, maar draag het niet uit als De Weg.
  Wil men weidegang promoten voor imago. Maar ga daarbij niet de consument dat het in de stallen kommer en kwel is.
  Kortom. Laat elkaar in de waarde en sta open voor reactie als de tegenpartij in het diskrediet gebracht wordt.

 • veelust

  Juist Alcohol, als we dit met zijn alle kunnen omarmen zal de sector sterker kunnen worden. Er zijn zoveel manieren van het agrarisch ondernemen, dat is juist het mooie van de sector.als iedereen dat van mekaar kan waarderen zal de sector sterker kunnen worden

 • A1967

  Steeds weer zijn het dezelfde reacties van deze gangbare boeren die met het vingertje wijzen richting de biologische en niet andersom, hoe groot kan de plaat zijn die men voor het hoofd heeft.
  Helemaal eens met firma Vellinga.
  PS. Ik produceer niet biologisch maar kan het altijd waarderen als mensen juist niet met de meute meelopen.

 • Alco

  A 1967.
  Steeds dezelfde reacties krijg je als je geen antwoordt geeft op vragen.
  Biologische boeren leveren een topprestatie door hun grond zo 'gezond' te laten 'blijven', dat het nog producten levert.
  Echter is een topprestatie gelijk aan een atleet die door training harder kan lopen.
  Maar net als bij een atleet moet de voeding niet vergeten worden.
  Dus de vraag. Hoe worden nutriënten die bij de consument in de wc- pot verdwijnen en onbruikbaar worden door medicijn resten en wasmiddelen ed.
  weer aangevuld. Alleen stikstof kan door vlinderbloemigen uit de lucht gehaald worden.
  En compost e.d. komen net zo goed van gangbaar.
  En waarom geven wij hier een reactie op.
  De consument gaat steeds meer denken dat biologisch de weg is die we moeten gaan.
  Het zal in de toekomst ook moeten omdat delfstoffen uitgeput raken.
  Maar dan zal de strontkar weer bij de consument langs moeten.

 • agratax(1)

  Hoe we het ook wenden of keren de gangbare landbouw heeft de laatste jaren kans gezien steeds zijn voervoorraad iets uit te bouwen en zit daarmee nu goed. De biologische landbouw heeft vermoedelijk zijn veebezetting om economische redenen zover moeten opschroeven , dat er van voorraad vorming in de meeste gevallen geen sprake kon zijn of het opbrengend vermogen van hun grond is minder geworden door de jaren heen om welke redenen dan ook.

 • .....

  Ik heb mijn buik vol van sommige biologische boeren die altijd met het vingertje wijzen hoeveel beter ze wel niet zijn dan hun gangbare collega's , als ze straks gangbaar voer gaan voeren wil ik daar nooit meer iets over horen

 • Bennie Stevelink

  @agratax, jij zou het wel eens bij het rechte eind kunnen hebben. Jaren geleden was slechts 10% van de biologische boeren niet grondgebonden. Vorig jaar was dat al gestegen tot meer dan 35%. Hoe het nu is weet ik niet, maar ik zou niet verbaast zijn als het in de richting van 50% gaat.
  Daar zou wel eens een belangrijke reden kunnen liggen voor de voerschaarste: de veebezetting is sneller gestegen dan de voerproductie. De voerproductiecapaciteit en de voerbehoefte liggen zo dicht bij elkaar dat men continu optimale omstandigheden nodig heeft om een tekort te voorkomen. Een droogteperiode kan men niet meer opvangen.

 • kleine boer

  Melk dan ook maar apart ophalen als v gangbaar gevoerd word hier hoort ander prijskaartje aan en even op de verpakking vermelden zodat de consument weet wat ie koopt met semi biologisch... of als een gangbare voer verkoopt die tijdelijk de bioprijs geven kan natuurlijk ook ....

 • Firma Vellenga

  Dat denk ik ook. Alles gaat nu zo snel in omschakeling. Skal loopt zich zelf ook voorbij waarschijnlijk. Het moet allemaal nog zijn weg vinden. Maar ga als gangbare boer niet afgeven op de biologische veehouderij. Spaar die energie liever richting de politiek. Daar gaat veel fout en daar zijn we allemaal gefrustreerd onder en ja, dan is het makkelijk om als boeren op elkaar af te geven. (Zelf ook nog steeds een gangbare boer)

 • el

  Na de oorlog werd er gezegd ,nooit meer honger,dus werd de landbouw productie met hulp van de overheid opgevoerd. Met biologische landbouw word het moeilijk om genoeg te produceren en een voorraad in de opslag te hebben voor de extreme jaren!

 • A1967

  #alco,
  1.van alle biologische melkveehouders die ik ken, is er geen een die compost aanvoert.
  2.door het weglaten van kunstmest en andere chemicaliën neemt het bodemleven toe, na een periode van 7 jaren na omschakeling is dit weer hersteld. Dit bodemleven scheidt net als de eigen koeien mest uit, de kringloop onder de grond is net zo belangrijk als er boven.
  3.topsporters die tot de absolute top behoren gaan meestal maar een paar jaren echt mee, daarna zijn ze of opgebrand en versleten of het blijkt later dat ze verboden middelen gebruikt hebben. Mindere topsporters gaan langer mee en kunnen met de juiste marketing een heel goed inkomen behalen.

 • dwarse geit

  Makkelijk ondernemen wordt het dat biologisch. Als je teveel product hebt zet je het weg in de gangbare sector om prijs te houden. En als je te weinig hebt haal je het uit de gangbare sector vandaan. En dan je geloofwaardigheid nog houden?

 • arink

  Gangbaar heeft een voorraad door fossiele energie (kunstmest) krachtvoer en bijproducten.
  Zou je deze wegdenken dan daalt de melkproductie met minstens 50%.

 • Bennie Stevelink

  @A1967, natuurlijk voert een biologische melkveehouder geen compost aan. Hij voert krachtvoer aan van een biologische akkerbouwer. Dit krachtvoer bevat een hoeveelheid fosfaat en kali die minstens gelijk is aan de fosfaat en kali in de afgevoerde melk en vee. Stikstof wordt uit klaver gehaald.
  Ik voer als gangbare melkveehouder ook geen fosfaatkunstmest aan. Ik moet het, wat betreft fosfaat, ook doen met wat in het krachtvoer zit.
  Maar de biologische akkerbouwer, waar jij krachtvoer van betrekt, hoe vult hij de mineralen aan die via dat krachtvoer naar jou toegaan? Dat kan hij niet anders dan via compost die van gangbare boeren afkomstig is en fosfaat bevat die die weer afkomstig is uit de kunstmest van vorig jaar. Hij gebruikt dus indirect kunstmest die hij overneemt van gangbare boeren.

 • koestal

  bioboeren krijgen ook een hogere melkprijs per liter

 • rh.dekker1

  Er zijn ook genoeg Bio veehouders met wel voldoende voervoorraad, gb voer gebruiken betekent dan ook dat gb produceerd-afzet

 • Buitenkamp

  Allemaal voorbarige speculaties en onnodig stoken tussen gangbaar en bio. Er is in Nederland geen sprake van gangbaar voer voor bio. Sommige gangbare en bio bedrijven zitten op een droge plek, sommigen kunnen beregenen, anderen niet, etc. - sommige, gangbare en bio, hebben voorraden, anderen zitten dit jaar krap. Alle boeren willen hun dieren en hun grasland goed behandelen. Belangrijk verschil: bio kan grote problemen met de controle krijgen als dieren tijdelijk binnen worden gehouden, terecht dat de controleurs dierenwelzijn voorrang geven.
  En: in Duitsland, Nedersaksen, kunnen individuele biobedrijven een ontheffing aanvragen als ze niet meer aan biovoer kunnen komen. Wanneer er meer bedrijven bio worden, zal dat probleem zich minder gaan voordoen. Op een piepkleine markt spelen toevallige schommelingen immers een veel grotere rol. Maar dat gaat dus over één deelstaat van Duitsland.

 • koestal

  Je kunt ook niet risicoloos voer meer kopen van zgn .natuurland ,dit voer is bijna allemaal vervuild met vergiftig Jacobskruiskruid,

 • 0064376

  conclusie, zonder kas geen gras.

 • john***

  zijn de biologische boeren niet te veel andere gewassen gaan telen op het extensieve bouwplan waardoor ze nu in de problemen komen? 1,5 koe per hectare klinkt leuk maar ondertussen lopen er 3 op een hectare en wordt de andere helft ingezet voor bijvoorbeeld de teelt van aardappels met eigen biologische koemest.. en hebben ze nu onvoldoende voer.

 • veldzicht

  In 1860 was iedere boer nog bioboer,alleen was door aardappel ziekte fytoftora bijna in heel Ierland de bevolking verhongerd.In de rest van west-europa was het daardoor ook de broekriem aanhalen.

 • Alco

  Bedankt @Bennie 19.38

 • Soms

  meeste reacties vind ik beter dan het artikel zelf, waar je tussen de regels door polariserend gegniffel kan horen.

 • Dirk,

  Dirk
  En toch kan ik me in de toon van vergaderboer herkennen , vaak zet de biologische veehouder zich ongenuanceerd af z,n reguliere collega,s met opmerkingen als ",wij gebruiken geen penecilline ", (fout MINDER penicilline ) "onze footprint is kleiner "(fout ANDERS ,door meer grondgebruik ) ,onze melk is gezonder ... (Nee dus ) onze manier van vee houden is diervriendelijker ... ( discutabel)
  Daar kan ik me soms aan storen ,wel is me duidelijk hoe makkelijk de consument meegaan met discutabele beweringen van de bioboer , maar dit jaar is ook voor de bioboer een uitdaging , of al hun beweringen kloppen ,maar als grenzen verlegd gaan worden ,omrede van de weersomstandigheden ,hoop ik dat de bioboer dit ook communiceren met de consument

 • veldzicht

  @ Soms,Nee hoor,ik gniffel niet en wens alle bio of gangbare boeren het allerbeste.alleen hoop ik niet dat de linkse en milieupartijen hun zin krijgen en dat 70% van het vee weg moet.Als er bijna geen mest meer op de gewassen en het gras komt en geen kunstmest meer staat er straks nog maar een erg miezerig gewasje op de velden wat nog belaagd wordt door allerlei ziekten en plagen als schimmels ,aaltjes ,luizen ,kevers,,rupsen ,torren etc,etc. die niet chemisch bestreden mogen worden en grijpen ziekten hun kans als de omstandigheden goed zijn (voor ziekten)Net als in 3e wereld waar besmetteltelijke ziekten maar blijven terug komen door lage fascinatiegraad bij kinderen zullen hier ook steeds meer plagen komen in de landbouwproducten. @bennie19.38.Bijna al het krachtvoer voor varkens en koeien zijn restproducten schilvers,schroot,hullen,pulp gluten etc. uit de voedingsindustrie wat anders in vergister of verbrandingsoven zou gaan.

 • landboer

  Feit is dat vergaderboer graag mag stoken,maar het is ook een feit dat biologisch grasland veel eerder last heeft van droogte, de mineralisatie stopt dan,en daar moet een bioboer het van hebben.

 • Buitenkamp

  Wat een hoop onzin wordt hier door sommigen verkondigd over biologisch. En dan ook nog vaak met een schuilnaam... Lekker makkelijk. Ga eens op bezoek bij een biologische collega in de buurt en stel eerst eens wat vragen. Het gemiddelde biologische melkveebedrijf bedrijf lijkt verrekte veel op het gemiddelde gangbare bedrijf, maar sommige dingen gaan net even anders. En er is in Nederland GEEN tekort aan biologisch voer, dus hou daar over op.

 • farmerbn

  Nogmaals de vraag hoeveel gve mag een bioboer per ha houden. Stel dat hij er max twee mag houden en een gve vreet 6 ton ds per jaar dan moeten zijn percelen 12 ton ds per jaar halen. Dat is moeilijk en zeker bij droogte. Dus bioboeren moeten structureel ruwvoer aankopen en zijn te intensief. Past dat eigenlijk wel bij bio?

 • A1967

  Farmerbn# de bioboer mag max 170kg N per ha produceren, reken zelf maar uit

 • farmerbn

  Blijkt dat biologische koeien op papier maar 96 kg N produceren.

 • Bennie Stevelink

  @A1967, bioboeren mogen 170 kg N AANWENDEN omdat ze geen gebruik mogen maken van derogatie. Maar gangbare boeren zonder derogatie mogen ook maar 170 kg N aanwenden.
  Als bioboeren max. 170 kg N zouden mogen produceren zijn ze allemaal grondgebonden. In werkelijkheid is meer dan eenderde niet grondgebonden en produceert dus meer dan 170 kg N per ha.

 • A1967

  Bio boeren mogen 170 kg N per ha produceren.
  Maar dit is een onzinnige discussie , waarbij gevraagd wordt te reageren op zelf verzonnen feitjes, die bovendien keer op keer herhaald worden zodat ze er zelf in gaan geloven, leven en laten leven, ik wens u verder veel succes.

Laad alle reacties (35)

Of registreer je om te kunnen reageren.