Redactieblog

1 reactie

‘Meer duidelijkheid over fosfaatregelingen’

De Werkgroep Fosfaatrechten behandelt 41 vragen en antwoorden over de fiscale aspecten van fosfaatregelingen voor de melkveehouderij.

Alles heeft een fiscale kant. Ook de recente fosfaatregelingen die in de melkveehouderij zijn ingevoerd. Ik werd gevraagd om deel te nemen aan een werkgroep die ten doel had om duidelijkheid te geven over de fiscale gevolgen van de fosfaatregelingen. En dat heb ik met veel enthousiasme en plezier gedaan.

Maar dat er zo veel belastingaspecten naar voren zijn gekomen bij deze nieuwe regelgeving heeft mij verbaasd. Telkens kwamen er nieuwe vragen op. Sommige voor de hand liggend, andere uit onverwachte hoek. De ene vraag van belang voor bijna elke melkveehouder en de andere van belang voor een enkeling. Maar liefst 41 vragen en antwoorden zijn door de werkgroep behandeld. Eenenveertig!

En ik heb echt niet de illusie dat het daarbij blijft. Er komen in de toekomst vast nog meer vragen naar boven. En dit geeft te denken. Ons belastingstelsel is zo complex geworden dat de invoering van dit soort nieuwe milieuwetgeving tal van vragen oproept die door een aparte werkgroep moet worden beantwoord. En dan heb ik het nog niet eens over de fosfaatregelingen zelf. Die zijn ook verschrikkelijk ingewikkeld en roepen heel veel vragen op. Hier moet echt verbetering in komen. Het fiscale stelsel is veel te complex geworden en alleen nog maar door deskundigen goed te doorgronden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Duidelijkheid over fiscale aspecten fosfaatregelingen

Nu doet dit niets af aan het resultaat van de in maart 2017 door het Platform Landbouw ingestelde Werkgroep Fosfaatrechten. De werkgroep heeft naar mijn mening nuttig werk verricht. Er is duidelijkheid gegeven over de fiscale vragen rondom fosfaatregelingen. Melkveehouders, financieel dienstverleners en de Belastingdienst weten in de meeste gevallen waar ze aan toe zijn. Dit geeft zekerheid en voorkomt gedoe achteraf. De werkgroep was samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid (Belastingdienst, Ministerie van Financiën en Ministerie van LNV) en het landbouwbedrijfsleven (LTO NL en Vereniging VLB). De werkgroep heeft inmiddels haar werkzaamheden afgerond met de publicatie van 41 vragen en antwoorden. De volgende onderwerpen komen aan de orde in de publicatie:

  • Inkomstenbelasting in relatie met: melkverminderingsregeling, subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij en stelsel fosfaatrechten;
  • Erf- en schenbelasting
  • Omzetbelasting, eveneens in relatie met de melkverminderingsregeling, de beëindigingsregeling en de fosfaatrechten.

De vragen en antwoorden zijn te vinden op de site van de VLB, van de Belastingdienst en van LTO. Maak er gebruik van.

Op deze manier wordt duidelijkheid gegeven en dat voorkomt onzekerheid en gedoe voor melkveehouders, hun adviseurs en de Belastingdienst. Maar het wordt ook weer eens goed zichtbaar hoe verschrikkelijk ingewikkeld ons belastingsysteem in elkaar zit. Dat moet toch eenvoudiger kunnen!

Eén reactie

  • koestal

    veel vraag naar [dure] adviseurs

Of registreer je om te kunnen reageren.