7440 x bekeken 41 reacties

‘Bedankt fraudeurs!’

Piet-Jan Thibaudier
De pilot KringloopWijzer is ter ziele, 15.000 onverdachte melkveehouders zijn gedupeerd.

Denk je alle onrust van afgelopen jaar achter je te kunnen laten, komt de I&R-fraude aan het licht. Veel veehouders hebben afgelopen jaar grote offers gebracht door melkkoeien en jongvee weg te doen. Collega’s zaten er zwaar mee welke koeien het bedrijf nu moesten verlaten omdat hun ondereind al weg was en er toch meer koeien weg moesten. Je merkte het op elke bijeenkomst en verjaardag waar veehouders zijn. Velen zijn de regelgeving zat! Ook ik ken dat gevoel van met buikpijn koeien afvoeren. Maar we moeten verder.

‘Ik ga niemand veroordelen of met de vinger wijzen. Dat is niet mijn taak’

Missers en opzet

De grote tweeling-wisseltruc gaat ons nog een flinke kater opleveren. Toen ik deze column startte, waren 45 bedrijven verdacht van misstanden. Jazeker, dat zijn er 45 te veel. Donderdag kwamen er 2.100 bedrijven bij. Daarvan zullen er veel een administratieve misser begaan hebben, zonder enige opzet of winstbejag. Maar het kan niet anders of er zijn er ook flink wat waar wel opzet in het spel is.

Ongekende schaal

Ik ga niemand veroordelen of met de vinger wijzen. Dat is niet mijn taak. Er zal een reden geweest zijn om de waarheid niet op te geven. Toen ik het hoorde, heb ik best wel even ongepaste termen gebruikt, want echt, de schaal waarop het fout is gegaan, is ongekend.

Alle gebrachte offers voor niets

In deze nu twee weken lopende affaire heb ik me vooral geërgerd aan voorzitters die dreigen en raaskallen dat leden per direct geroyeerd zouden moeten worden. Volgens mij is het veel beter om eerst binnenshuis onderzoek te doen, de zaken op te lossen en daarna de media in te lichten. Al deze uitspraken zetten meer kwaad bloed. Ik snap best dat je een statement moet maken naar de buitenwacht. Maar laat de NVWA deze zaak onderzoeken en oplossen, dat is haar taak, niet die van LTO of andere organisaties.

De media hadden al meer dan 7.000 bedrijven zonder enige vorm van proces veroordeeld. De hele melkveehouderij wordt nu met de nek aangekeken. De derogatieonderhandelingen zullen er niet makkelijker op worden. Het beetje ruimte dat er was, wordt er niet groter op. De gebrachte offers kunnen nu voor niets zijn geweest.

Wij zijn fanatieke zomerstalvoerders, maar de bespaarde voerkosten zijn we met de mestafzet kwijt

Pilot KringloopWijzer van tafel

De affaire heeft directe gevolgen op de 2.100 geblokkeerde bedrijven. Maar ook de 15.000 onverdachte bedrijven zijn slachtoffer. De pilot KringloopWijzer is van tafel. Die had misschien wel voor een ommekeer kunnen zorgen binnen het fosfaatrechtenstelsel. Vooral op bedrijven als de onze met een bouwplan van 100% gras is lastig een voordeel te halen op stikstof. Bij fosfaat is vlot 10% voordeel te halen. Je moet mest afvoeren vanwege de stikstofnorm waarmee ook fosfaat weggaat. Fosfaat dat je niet mag aanvullen. We zien dus onze PAL-getallen zakken. Dat is best frustrerend. Wij zijn fanatieke zomerstalvoerders, maar de bespaarde voerkosten zijn we met de mestafzet kwijt. Ik had daarom best wat kunstmestruimte in willen leveren voor stikstof uit drijfmest. Een maximum van 400 kilo stikstof per hectare maar daarbinnen schuiven naar meer of minder kunstmest. Ik was daarom blij met de aangekondigde pilot. Met dank aan de fraudeurs is die nu ter ziele.

Laatste reacties

 • Achso

  Wat zijn jullie toch aan het stemming maken man! Niemand weet hoe het echt in elkaar zit. Het getuigd van absolute idioterie dat er NIEMAND in Nederland nu eens opstaat om de gemoederen te bedaren en om van Schouten opheldering te EISEN!

 • jeannettedekker1

  De overheid maakt handig misbruik van eventuele fraude,en klopt de boel flink op.15000 boeren mogen nooit de dupe worden van hoeveel fraudeurs dan ook.

 • safflower

  door fouten van zogenaamde boeren - hulp - advies duur betalende organisaties nu grove fouten maar juist van die organisaties niemand thuis. Het boeren nuchtere verstand is er niet aanwezig en niet willen geloven alleen maar wat een fout computer programma uitdraait dat is de wet. En nu de hele zaak opgeblazen en consument weer op verkeerde been zetten. Het is weer de gemakkelijke prooi zwart maken zo als zo vaak gebeurt met de landbouw in algemeen die aan de meest idiote eisen binnen de Europa voor op moet lopen van overheid terwijl de echt vlegels met rust gelaten worden om dat die flink kunnen betalen om de overheid een oor aan te draaien.
  Ik heb te doen met jullie hoe jullie nu weer behandeld worden en door de overheids en organisatie kont zittende weer zwart gemaakt worden naar de burgerij.

 • husky007

  Wat zou het geweldig zijn dat bv een advocaat, die voor de landbouw is en niet gaat zeggen er is geen enkel boer fout , maar eerlijk vertelt dat er wel enkele fout zijn maar door het slecht beleid werkbaarheid vd overheid een hele sector zwart wordt gemaakt dat gaat vertellen in een live talkshow

 • Frederiqe

  Blij dat het kringloop gebeuren is afgeblazen gewoon zoveel koeien per hectare en verder geen domme wetten en regels .Heel wat eenvoudiger en minder fraudegevoelig lijkt me ,maar zal wel weer te simpel zijn moeten er teveel ambtenaren naar huis.

 • alco1

  Het is wel de waarheid die Thibaudier nu schetst.
  Maar zoals het nu lijkt kunnen heeeeeel veeeeel meerlingfraudes toegeschreven worden aan administratieve fouten.
  Misschien wel zoveel dat we met die wetenschap kunnen aantonen hoe er met ons gesold wordt.

 • Overheid legt boeren normen op die niet werkelijkheid zijn. De 1,5 fosfaat is te hoog omdat de mest minder bevat door fosfaat arm voer. Als deze eens naar de werkelijke waarde ging scheelt dit mestruimte. De norm uitscheiding per koe is door Dijksma verhoogd. Zou ook naar beneden moeten worden bijgesteld. De kunstmest zou weg moeten . Meer eigen mest op het land. Aanvoer kunstmest en afvoer mest gebeurd via de weg. Minder vervoer , minder uitstoot van uitlaatgassen vrachtauto's. Waterschappen hanteren vervuiling door riooloverschotten te lage cijfers. . De mens zelf is ook een grote vervuiler. Sinds instelling fosfaatplafond zijn er veel minder koeien en heel ja heel veel mensen . Laten we ook naar de vliegtuigen en auto's kijken. Meer vliegtuigen dan mogen en auto's die nog rondrijden waarvan men weet dat de uitstoot niet klopt. Waar wordt nu dan het meest gesjoemeld?
  De veehouders moeten aan regels voldoen die niet bij de waarheid liggen, maar
  de burgers uit de vliegtuigen en auto's te halen ? Schiphol levert staat veel inkomsten op. Riooloverstorten zijn kosten die bij de overheid moeten komen en auto's zijn via de benzine een flinke melkkoe voor de overheid.
  Nee dan beter maar de boerenstand een flink kopje kleiner maken.
  Kost niks en levert weer flinke opbrengsten op via stoppers regeling, fosfaat verkopen. Het is gewoon meten met 2 maten .

 • Kletskoe

  Dat is volgens mij een deel van het probleem: fraudeurs niet veroordelen maar de hand boven het hoofd houden. Als je doelbewust aan de kern van het I&R, traceerbaarheid, loopt te morrelen ben je een gevaar voor de rest. Hoe hoog de nood ook is, dat doe je niet. Asociaal.

 • Henk.visscher

  9.41 helemaal met jou eens, wie ben je?

 • egbert

  Ook een brief gehad niets fout gedaan als je even verder zoekt in dossier is het in 5 minuten te zien .nu moeten we het nog oplossen
  Alles klopt hier allemaal maar je wordt afgemaakt als fraudeur.
  Rvo heeft een filter over de bestanden laten lopen en deze een standaard brief gestuurd
  Dus ook weet je zeker dat je correct hebt gehandeld dan is de verrassing groot als je vandaag of dinsdag een brief in de bus hebt


 • schooteind1

  9.41 Jouw bijdrage heeft niks te maken met de fraude. Ik vind ook wel dat er van alles mankeert aan het mestbeleid, maar dat geeft je nog niet het recht om middels fraude/ valsheid in geschrifte de toekomst van de hele melkveehouderij zo te beschadigen.

  Wat moeten we daarom doen? Van die 2100 bedrijven zal het merendeel geblokkerd zijn door keine administratieve fout(jes). Wat overblijft zijn de echte fraudeurs. We moeten als sector de schade inventariseren (en die is enorm) en deze gaan verhalen bij de fraudeurs. Dit kan op verschillende manieren;
  -Een korting op de fosfaatrechten, die we dan verdelen op de goedwillenden
  -royeren bij frieslandcampina ZONDER teruggave van de obligaties vast.
  -etc.

  Ik stel voor dat we nu alvast die mogelijkheden in kaart brengen en hoe we e.e.a. juridisch moeten aanvliegen.

  Als we immers vinden dat de "goeien niet mogen lijden onder de kwaaien", dan moeten we er ook naar handelen.

 • farmerbn

  Slecht plan schooteind1. Mensen die door rood licht rijden betalen ook niks aan mensen die er voor stoppen.

 • xw

  jullie reageren allemaal heel voorbarig. Wacht eerst de uitkomst van alle onderzoeken eens af, lijkt mij verstandiger

 • farmer135

  Als elk foutje fraude genoemd wordt, fraudeert heel nederland.

 • alco1

  xw. Hadden de minister en LTO moeten doen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Henk.visscher

  voor een eerlijk proces voor iedereen hadden ze dit tussentijds al veel eerder moeten controleren, niet als de kalfjes verdronken zijn de put dempen
  Vakorganisatie,s en ministers lopen steeds achter de feiten feiten aan, dan krijg je zwapperbeleid, en nu gaan ze de fraude gebruiken om hun eigen falen te verbloemen

 • schooteind1

  Zo'n slecht plan is dat helemaal niet farmerbn.
  Als iemand door rood rijdt (om jouw voorbeeld maar te gebruiken), en hij rijdt iemand aan, dan zal diegenen die door rood heeft gereden toch alle schade moeten betalen.
  Het is heel simpel; de vervuiler betaalt! Lijkt me toch redelijk.

 • Schooteind 1 Ben het helemaal met je eens dat er niet gefraudeerd mag worden.
  Verschrikkelijk dat deze lieden anderen ook benadelen.
  Het ligt nu voor het grootste deel aan de I. en R. volgens iedereen.
  Iedereen kan checken of na een melding het goed gemeld staat bij I. en R..Dat gebeurd dus nu niet vaak genoeg. Je hebt in mijn mening zelf de verantwoordelijk om ook te kijken of het klopt. Heb het idee dat sommige dachten dat ze met het gerommel weg zouden komen. Nee dus. Het is niet alleen de 2 lingen fraude maar ook de vaarzen uit Duitsland. Die wilde men toch liever dan die van de Ned. markt? En nu GVE reductie niet meer is zou men weer deze truc uit kunnen halen om onder je norm te blijven.? Wordt nu al druk gebruikt gemaakt om de koeien boven de liters te krijgen waarin weer gratis ruimte ontstaat. Niet I. en R. de schuld geven. Jij bent de melder .
  Als het zo'n zooi blijft zou het fijn zijn om naar 3 koeien en 1 jongvee per hectare te gaan. Niks te sjoemelen en misschien voor de ambtenaren beter te begrijpen.

 • alco1

  @Schooteind. Nou moet je dingen ook niet uit zijn verband trekken.
  Als iemand iets te hard rijdt en na correctie geen bekeuring krijgt en niemand heeft er last van en dan toch aanmerken als fraudeur, gaat mij te ver.

 • durkhilarides721

  Eerst maar even wachten tot alles is gecontroleerd . Er blijft vogens mij maar weinig van over ....,

 • xw

  alcohol, ook jij weet niet hoe het zit. wacht maar gewoon rustig af. Dat is jouw plaats, net zoals de mijne

 • alco1

  @xw Dat Zeg ik al geruime tijd.
  Ook de minister en LTO hadden dat moeten doen.

 • Firma Vellenga

  Ik voel me bijna een fraudeur omdat ik nog niet een brief heb ontvangen.......

 • hamminga

  allemaal heel leuk en aardig mensen, 'eerst maar even wachten wat er gebeurt' lees ik een paar keer.
  ik ben kalverhouder met inmiddels 7 geblokkeerde dieren. 4 van deze dieren zouden volgende week naar de slacht, maar ja, door dit feest kan dat nu even niet. voor dat dit hersteld is zijn we wel even verder, daar ik geen fosfaat rechten heb, mag ik geen vrouwelijke dieren houden van tussen de 1 en 2 jaar oud, maar met een week of vier zijn deze 4 wel een jaar en mag ik deze dieren dus niet houden of ik moet rechten kopen.
  ook heb ik al gehoord dat er een erg groot aantal kalverhouders is met geblokkeerde dieren. wie het gedaan heeft is voor ons allen een grootte vraag, maar een puinhoop is het wel......

 • koestal

  Ze hebben er een heksenjacht van gemaakt.

 • Henk.visscher

  ‘Bedankt fraudeurs!’is nog steeds te voorbarig, als straks blijkt dat er maar door een heel klein deel is gefraudeerd dan moest de kop eigenijk zijn
  Bedankt Schouten.
  Hoe kun je nu een pilot aan de kant schuiven terwijl er nog helemaal niets vaststaat, mensen die zoiets doen waren dat al lang van plan.

 • Henk.visscher

  Schouten: overheid niet schuldig aan fraude, uitspraak van de minister, de groep melkveehouders die geen fraude hebben gepleegd wel dan, waarom zet u heel de sector dan in de zeik.

 • Henk.visscher

  De media hadden al meer dan 7.000 bedrijven zonder enige vorm van proces veroordeeld.Staat in bovenstaande, maar dat geld ook voor de 2100 bedrijven die je nu beschuldigd als fraudeur.

 • Henk.visscher

  Hiaten in bedrijfsgegevens fosfaatreductieplan artikel over RVO 15 maart 2017,die hadden fouten gemaakt bij toekenning fosfaatrechten dat waren grotere fouten dan de meeste veehouders nu hebben gemaakt, dus fraudeurs zijn het.

 • Henk.visscher

  Als ik dit zo allemaal nalees dan barst het van de fouten van de overheid, het probleem is dat je die niet kunt aanpakken

 • koestal

  Waar is die Calon nu ? eerst was hij zo dapper

 • koestal

  Of moeten we nu Calon royeren ?

 • Een doodgeboren nuka afgevoerd door de Rendac BEDRIJFSBLOKKADE ,volgens
  afdeling achterdocht en valse beschuldiging ,in Zwolle ben je daardoor een fraudeur ,EEN DING ,BIJ DE EERSTVOLGENDE CONTROLE VAN DE NVWA ,BEL IK DE POLITIE ,ter identificatie, zij worden dus staande gehouden tot de politie er is ,ik roep een ieder op het zelfde te doen , gister 4 uur ja 4 uur aan de telefoon gezeten om ze te bereiken ik ben klaar met dat volk
  De minachting straalt er van af ,

 • JA en waar is die bleeeermoel van een Calon nu , LTO bay bay ,zwaaizwaai ,de opzegging is onderweg

 • Frederiqe

  APPLAUS 05:33

 • alco1

  De mensen die bij je aan de deur komen van de NVWA kunnen er niets aan doen, ze worden gestuurd!!!!!!
  Hou het dus netjes en blijf praten.

 • Henk.visscher

  Alco weet je wat zo frustrerend is dat je altijd mensen spreekt die er niets aan kunnen doen, ik heb in het verleden een kwestie met R.V.O gehad en eiste dat ik de verantwoordelijke kreeg te spreken, dat kon niet werd gezegd, daarom is de strijd zo oneerlijk je kunt nooit je recht halen, zij kunnen alles flikken wij niets.
  Ik meen het uit de grond van mijn hart, weg met al die managers bestuurders en politieke lui, laat normale mensen het land besturen, het is allemaal graaien, eigenbelang,leugen en bedrog.

 • farmerbn

  In plaats van bedankt fraudeurs zou je eeder 'bedankt overheid' zeggen. Wat een vertoning. Hoor en zie weinig fraudeurs.

 • Henk.visscher

  kijk op teletekst weer een minister gelogen, binnenhof direct op slot gooien

 • Attie

  Op grasland met lagere P-waarde zou inderdaad meer N-uit mest moeten kunnen, in plaats van kunstmest.

 • koestal

  xw, afwachten ? zeker tot kerstmis

Laad alle reacties (37)

Of registreer je om te kunnen reageren.