Commentaar

18 reacties

‘Eindsprint fosfaatdossier’

Op 1 januari moet de fosfaatproductie kloppen met het aantal fosfaatrechten.

De veehouder rest nog krap een maand om zijn fosfaatzaken op orde te brengen. Op 1 januari moet de fosfaatproductie kloppen met het aantal fosfaatrechten. Een overtreding geldt als een economisch delict, en komt terecht bij het Openbaar Ministerie (OM). Boetes voor dergelijke delicten liegen er doorgaans niet om.

Minister Carola Schouten waarschuwt melkveehouders in een brief aan de Tweede Kamer. De controle- en uitvoeringsorganen NVWA en RVO.nl analyseren gegevens van onder andere I&R Rund en zuivelondernemingen. Vanaf maart volgt selectie en controle.

Bezwaarprocedures

Het is stoere taal van Schouten. Ook fair? Er lopen nog duizenden beroeps- en bezwaarprocedures. Van de 7.746 bezwaarschriften zijn er 4.383 afgehandeld. Het gaat ook nog wel even duren. Zo tikte het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) afgelopen week RVO.nl op de vingers. De dienst moet opnieuw kijken naar het aantal toegekende fosfaatrechten aan een veehouder. RVO.nl moet daarin alle individuele aspecten meenemen.

Duidelijk is dat veehouders op weinig clementie van de NVWA hoeven te rekenen. Roel Stevens, directeur Inlichtingen- en Opsporingsdienst van deze voedsel- en warenautoriteit, waarschuwt: “Regels zijn regels.” De dienst is alle kritiek beu, en kaatst de bal terug. “Ik gun de sector een cultuur waarin minder aandacht is voor slachtofferschap van ingewikkelde regelgeving en juist meer aandacht voor ondernemerschap als voedselproducent van een eerlijk product.”

Schouten worstelt met het fosfaatdossier

Oplossingen knelgevallen

Schouten worstelt zichtbaar met het fosfaatdossier dat zij van haar voorgangers in de schoot kreeg geworpen. In een speciaal document geeft zij op 20 vragen antwoord. Zij moet iets doen, vooral aan de roep naar oplossingen voor knelgevallen. De boodschap is – ondanks haar medeleven – onverkort hard: er is geen extra fosfaatruimte. Nederland heeft al meer rechten uitgegeven dan volgens het fosfaatplafond mag. Inleveren van rechten door vleesveehouders biedt geen soelaas. Die rechten komen te vervallen.

Financiële problemen

De 3.000 veehouders die wachten op antwoord op hun bezwaarschrift nemen een risico, waarschuwt zij. De meest recente beschikking telt. NVWA zal bij overtreding, ondanks de procedure, een proces-verbaal opmaken en doorzetten naar het Openbaar Ministerie. Bij het OM en rechter volgt de afweging.

De compassie geldt ook niet voor de groep bedrijven die in financiële problemen verkeert. Zij verwijst naar de commissie-Kalden die eerder concludeerde dat de groep moeilijk af te bakenen is. Rabobank schat dat van de 300 boeren die op een forse overschrijding afstevenen, ongeveer 100 in financiële problemen zitten.

Fosfaatrechten kopen?

De vraag nu is wat boeren die rechten tekortkomen nog kunnen doen. Die eindsprint is nog niet zo gemakkelijk. Dure rechten kopen, leasen of toch koeien verkopen? Ieder moet een eigen afweging, zo je wil risico-inschatting maken, in de wetenschap dat in Den Haag het spel hard wordt gespeeld.

Lees ook de column van Vergaderboer: ‘Knelgevallen krijgen ervan langs’

Laatste reacties

 • egbert

  Wij veehouders moeten alles in 12 maanden of korter regelen .
  RVO sprint niet nog 2 week en de zaak ligt daar grotendeels plat.
  De regering kon er 2.5 jaar over doen geven ze alles wat rund is p rechten i.p.v. alleen melkveehouders .
  Nu proberen ze dit weer terug te draaien stelletje sukkels.
  Nu wil denhaag hard spel spelen ze moesten al die ambtenaren dit dit allemaal verkloot hebben aan hun eigen loon komen dan was het huis te klein.
  Tussentijds sommige bedrijven nog even tot bot uitgekleed met reductieplan waar je als ondernemer helemaal geen kant mee op kon.
  Dan nog de Rabo die vast houd aan 5 jaar aflossen .
  Een beetje respect van overheid en coulance in eerste jaar was meer als normaal.

 • Henk.visscher

  Koeien wegdoen is allang geen optie meer, fosfaat kopen is het geld niet voor, leasen is ook voor iedereen niet mogelijk. Ik blijf erbij dat degenen die nu nog niet behandeld zijn, dat daarvoor iets moet worden geregeld, je geeft ze gewoon voor dit jaar rechten uit de fosfaatbank degen die later alsnog in het gelijk worden gesteld, die hebben er dus ook recht op, degenen die in het ongelijk worden gesteld betalen gewoon de leaseprijs van dit jaar.
  Je kunt toch onmogelijk verwachten van iemand die zeker weet dat hij of zij in het gelijk staat(b.v ziekte), nu voor de zekerheid fosfaatrechten gaat leasen, het bedrag wat je daarvoor betaald kun later vast niet terugvragen

 • Roeleke

  Als je al meer dan 3 jaar weet dat je een probleem hebt en al 3 jaar hoopt dat RVO dat voor je opgelost hoop je misschien tegen beter weten in.
  Al degenen die al gekort zijn moeten ook roeien met de riemen die ze hebben. Als de knel gevallen extra rechten zouden krijgen en de andere bedrijven moeten weer worden gekort krijg je daar weer knelgevallen.

 • Alco

  Rekening Courant tot bv 10 % en de grootste pijn is weg.

 • Kelholt

  Vraag aan Carola Schouten: "Hoe zit het nu met de hoeveelheid fosfaatrechten, zijn er te veel rechten toegedeeld?"
  Antwoord: "Er zijn meer rechten toegekend dan het productieplafond in de melkveehouderij. Dat heeft verschillende oorzaken, zoals het feit dat er rechten toegekend zijn aan jongvee in de vleesveehouderij dat geen rechten nodig heeft. Deze rechten komen te vervallen."
  Je wilt onder de 84,9 miljoen kilo fosfaat komen en toch geef je meer rechten uit? Waarom? Nou, stel nou dat de generieke korting niet 8,3% maar 12% was geweest. Was iedereen dan meegegaan in het fosfaatreductieplan of hadden we dan gezegd: "Op deze manier hoeven wij geen derogatie van Europa"?
  Trouwens, als we toch nog onder het fosfaatplafond blijven, overschrijding van het stikstofproductieplafond zit er al weer aan te komen. Kom maar op met de stikstofrechten. Alles voor behoud van de derogatie!

 • Bennie Stevelink

  @Kelholt, denk je dat er zonder derogatie geen fosfaatplafond of stikstofplafond is? Dat we dan de veestapel onbegrensd kunnen uitbreiden?

 • Kelholt

  Op je eerste vraag: Ja, dat denk ik inderdaad. Zowel het fosfaat- als het stikstofplafond is met de blinddoek voor bepaald, nergens op gebaseerd en heeft al helemaal geen relatie met de Nitraatrichtlijn water. Wat zeg ik, zonder derogatie komt er minder dierlijke mest op de grond en dat is volgens de beleidsmakers juist goed voor het drinkwater.
  En op je tweede vraag: Nee Bennie dat denk ik niet. je kunt uitbreiden naar de hoeveelheid grond die je hebt. Daarna kun je voor jezelf bepalen of je een paar koeien extra wil gaan houden ook als dat betekent dat die bijna niets opleveren omdat mestafzetkosten en aankoop ruwvoer te duur worden. Zo komt er vanzelf een evenwicht op de markt.
  Nederlandse boeren hadden er meer aan gehad als Den Haag zich in Europa hard had gemaakt voor het (noodzakelijk) verruimen van de gebruiksnormen op hoogproductieve Nederlandse gronden dan dat ze zogenaamd zoveel moeite hebben gedaan om de derogatie (het dwangmiddel bij uitstek) binnen te halen.

 • jeannettedekker1

  Melkveewet. Mestwetgeving. Milieuvergunning. Afnemers van je product,,melk of mest...dat zijn de bedrijfsrisico’s die je nam na 1-4-2015...voor de rest had de overheid jaren de tijd om de boel te reguleren. Dus als de overheid steld dat ze die melkveehouders zat zijn die in de slachtoffer rol kruipen,dan zou ik de hand maar eens in eigen boezem steken.

 • Henk.visscher

  jeannette, voor die datum was al wel bekend dat als het fosfaatplafond zou worden overschreden dat er ingegrepen zou worden, alleen had dat ook direct moeten gebeuren en niet met terugwerkende kracht, zodat degenen die hier part nog deel aan hadden ook 8 % moesten inleveren, en sommigen nog gingen investeren, maar voor de rest heb je gelijk de overheid heeft haar tijd verzeten

 • Bennie Stevelink

  @Kelholt, het fosfaatplafond is inmiddels opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Dat betekent, dat zelfs als wij uit de EU zouden stappen, wij nog steeds een fosfaatplafond hebben.

  Ik begrijp uit jouw reactie dat je de productiebegrenzing wilt vervangen door een plaatsingsbegrenzing. Dan kan de veestapel echter verdubbelen, of de varkens en pluimveehouderij moeten ook op basis van plaatsing begrensd worden. Het is onmogelijk het melkvee te begrenzen op basis van mestplaatsing terwijl de varkens en pluimvee op basis van mestproductie begrensd zijn.
  Al met de interim wet van Braks, 34 jaar geleden, is geoordeeld dat begrenzing op basis van plaatsing onuitvoerbaar is en is besloten tot begrenzing op basis van mestproductie.

 • Kelholt

  @Bennie Stevelink zit er weer eens naast.
  "De Interimwet varkens- en pluimveehouderij werd door Braks op 1 november 1984 ingesteld om de mestoverschotten in te perken. De Interimwet verbood per direct de uitbreiding van varkens- en pluimveehouderijen in Nederland, in bepaalde gebieden. Er was daarbij nog wel de mogelijkheid om onder het verbod uit te komen als er al een vergunning tot uitbreiding of nieuwbouw was ingediend en er verplichtingen tot investeringen waren gedaan. Hierdoor had de Interimwet niet het beoogde effect.

  De Interimwet moest de tijd overbruggen tot het totstandkoming van de nieuwe Meststoffenwet en de Wet Bodembescherming. Dat gebeurde uiteindelijk in 1987. Sinds 1988 geldt er daarbij een uitrijverbod voor mest en maximale gebruiksnormen van dierlijke mest met nog hoge hoeveelheden van 250 kilo fosfaat voor grasland, 350 kilo voor maisland en 125 kilo voor overig bouwland. Vanaf 1991 zijn die normen steeds verder verlaagd tot het huidige niveau op basis van de gewasonttrekking." Bron: varkens.nl

 • Bennie Stevelink

  Hoezo zit ik er naast? Mestaanwendingsnormen hebben niets te maken met het aantal stuks vee wat je mag houden.

 • Kelholt

  Een mestaanwendingsnorm zoals jij het noemt, zorgt dus voor een begrenzing van de mest die je op eigen land kwijt kunt. Produceer je meer dan moet je afvoeren. Ik kan je vertellen dat als de ophaalbijdrage van rundveedrijfmest naar 50 euro is gestegen dat er maar weinig stuks vee extra worden gehouden...

 • Bennie Stevelink

  En hoe moet het volgens jou dan met de varkens?

 • Kelholt

  Waarom vraag je niet hoe het met pluimvee moet? Die krijgen na hun inspanningen voor verwerking en export geld toe voor hun mest!

 • jeannettedekker1

  Als jou buurman besluit om 200 koeien te gaan melken op 30 ha,wil jij hem dan helpen met zijn mestafzet. En als je andere buurman besluit om 3500 varkens te gaan mesten wil je die dan ook vervolgens gaan helpen met zijn mestafzet. Jij zal je tijd wel uitzitten Bennie,maar gezonde bedrijven die overgenomen gaan worden krijgen al die kosten op hun brood,en dat geld zijn ze nodig om concurrerend te blijven met buitenlandse collega’s. Dus niet om de problemen van een ander op te lossen.

 • Mbmb

  "De dienst is alle kritiek beu": wat is dit? Is de NVWA iets beu? Dit is toch de dienst die van 9-5 de controles uitvoert en daarna zorgeloos gaat slapen? Hoe durf Stevens te dit te zeggen tegen veehouders die jaar in jaar uit door de overheid wordt gemangeld en door NVWA'er wordt achtervolgd. Ik heb zelf controles gehad die mij mijn leven lang zullen heugen, overigens zonder dat fouten werden vastgesteld. Ik ben het beu, echt!!!

 • koestal

  Het klopt allemaal.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.