Commentaar

‘Vleesveeroute prikkelt creativiteit’

Staatssecretaris Martijn van Dam kiest eieren voor zijn geld. Hij schrapt de vleesveebedrijven uit het fosfaatreductieplan 2017.

De brief valt juist één dag voor het kort geding van 50 vleesveehouders bij de Kamer op de mat. Van Dam zal het nooit toegeven, maar vrijwel zeker schatten zijn juristen zijn kansen laag in. De veehouders hebben het kort geding voorlopig ingetrokken.

De bewindsman betrok juist vleesveebedrijven in het fosfaatreductieplan, om sluiproutes te blokkeren. Melkveehouders zouden tijdelijk jongvee en droogstaande koeien op niet-melkleverende bedrijven kunnen parkeren. Van Dam meldt een andere blokkade op te werpen. Die aankondiging prikkelt nu al de creativiteit van melkveehouders.

‘Wat betekent dit voor al die andere knelgevallen die in Den Haag voor de rechter staan?’

De vraag is of Van Dams juristen dit niet eerder had kunnen bedenken. Het had veel irritatie en ellende bespaard. Sommige vleesveehouders hebben al ingespeeld op de regelgeving, en hebben dieren afgevoerd. Zij krijgen geen compensatie. En wat betekent dit voor al die andere knelgevallen die in Den Haag voor de rechter staan? Gaat Van Dam er daar wel met gestrekt been in?

Het schrappen van de niet-melkleverende bedrijven heeft volgens de bewindsman geen gevolgen voor melkveehouders. In het fosfaatreductieplan was voor deze groep al geen taakstelling opgenomen. Dat maakt het voor Van Dam gemakkelijker om toe te geven.

Of registreer je om te kunnen reageren.