Redactieblog

1 reactie

'Kans op meerderheid voor weidegangmoties is klein'

Dinsdag 14 februari stemt de Tweede Kamer over moties om weidegang te verplichten of te stimuleren. Alleen een linkse meerderheid kan de moties aan voldoende steun helpen, maar de kans daarop is niet groot.

Dinsdag wordt een spannende dag voor de voor- en tegenstanders van verplichte weidegang. De Tweede Kamer maakte er afgelopen maandag een aardige vertoning van, die in de leerboeken over het politieke spel nog wel eens terug zou kunnen komen.

Wei voor de Koe

Even kort recapituleren: de oppositiepartijen D66, GroenLinks en SP verdedigden maandag hun initiatiefnota Wei voor de Koe, waarin ze pleiten voor een wettelijke verplichting voor weidegang. Iedere melkveehouder moet volgens de nota de koeien buiten doen. Een kleine groep (naar schatting 2% van de melkveehouders) zou vooralsnog niet aan de verplichting hoeven voldoen, omdat ze niet de beschikking hebben over een huiskavel. Maar die melkveebedrijven zouden wel op slot worden gezet, tenzij ze bij een uitbreiding of vernieuwing alsnog de koeien naar buiten gaan doen.

PVV: geen wettelijke verplichting

Tot zover niets bijzonders. Het idee was dat de Partij van de Arbeid het initiatief zou steunen en dat daarmee mogelijk een linkse meerderheid voor het plan zou ontstaan in de Tweede Kamer, zeker als de PVV zich er ook achter zou scharen. Maar de kans dat de PVV zich achter de nota zal scharen, hoeft niet hoog te worden ingeschat. "Ik ben ertegen dat dieren worden verplicht tot weidegang, dat moeten de dieren zelf beslissen", aldus woordvoerder Dion Graus.

Graus is ervoor dat weidegang wordt gestimuleerd. En daarmee schaart hij zich bij de grote groep van organisaties en partijen die niets tegen weidegang hebben, maar wel tegen een wettelijke verplichting.

PVV-Kamerlid Dion Graus is tegen verplichte weidegang, maar wel voor het stimuleren ervan. Foto: ANP
PVV-Kamerlid Dion Graus is tegen verplichte weidegang, maar wel voor het stimuleren ervan. Foto: ANP

Slap aftreksel

PvdA-woordvoerder Rien van der Velde was wel gecharmeerd van de nota van de drie oppositiepartijen. Hij toonde zich dan ook verrast toen nota bene SP-woordvoerder Farshad Bashir, gesteund door D66 en GroenLinks, met een motie kwam die de kern van de wettelijke verplichting afzwakte.

Normaal is dat de partijen die zelf een initiatief genomen hebben met een nota, daar geen afstand van nemen met een afgezwakte motie. Niet voor niets dat de PvdA-woordvoerder oordeelde: "Ik vind dit maar een slap aftreksel van de initiatiefnota". Maar dat betekent niet dat hij dat slappe aftreksel geen steun zal geven als het dinsdag op stemmen aankomt.

Omdat de drie initiatiefnemende partijen zelf niet met een motie kwamen voor een wettelijk verplichte weidegang, besloot de Partij voor de Dieren daar staande de vergadering nog mee te komen. Die motie verzoekt de regering weidegang voor koeien wettelijk te borgen. De motie stelt er niet bij wanneer dat moet gaan gebeuren en of het voor alle koeien of melkveebedrijven moet gaan gelden. Dus zelfs als die motie wordt aangenomen - wat twijfelachtig is - kan Van Dam (of een volgend kabinet) daar een ruime interpretatie aan geven.

Eén reactie

  • koestal

    Laarzenactie van Dion Graus.

Of registreer je om te kunnen reageren.