Redactieblog

5 reacties

'Andere melkprijs voor meer melken'

De halfjaarcijfers van FrieslandCampina tonen aan dat het melkprijsmodel aan een aanpassing toe is.

Directeur Joosten stelt dat de melkprijs duidelijk lager is, omdat meer melk moest worden verwerkt. Daarvan werd poeder en kaas gemaakt en die brachten minder op dan de kostprijs van de melk. De gemiddelde marge ging daardoor omlaag, en dus de melkprijs voor de boer.

Het komt erop neer dat degenen die na de afschaffing van de melkquotering fors meer zijn gaan melken, de prijs hebben verlaagd. Ook voor de boeren die geen liter melk meer molken. Zij zijn dus het kind van de rekening. Zij krijgen minder, omdat de ambitieuze buurman meer melkt. Dat is moeilijk te verteren.

Kwantumtoeslag heeft zijn tijd gehad

Het lijkt erg coöperatief. ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’, zo was de lijfspreuk vroeger voor de coöperatie. Echter, de monniken zijn niet meer gelijk. Dat is al lang het geval. Bijvoorbeeld met de kwantumtoeslag. Een grote boer krijgt extra voor de melk, omdat hij veel levert. Dat bespaart kosten bij administratie, melk ophalen, enzovoort. Zo werd de kwantumtoeslag destijds verkocht. Een zwamverhaal natuurlijk.

Het was gewoon een manier om de grote boeren aan de coöperatie te binden. Dat was in de tijd dat boeren nog konden kiezen aan welke zuivelfabriek ze zouden leveren. Niet voor niets heeft DOC in het verleden met riante toeslagen veel grote veehouders verleid zich daar aan te sluiten. Gemiddeld had DOC de grootste boeren als lid. (De vraag is of ze zich daar nog gelukkig voelen, maar dat is een ander verhaal.)

De kwantumtoeslag heeft nu zijn tijd gehad. Deze levert geen kostenbesparingen meer op en kan dus worden afgeschaft.

A- en B-systeem

FrieslandCampina zegt nu echter nadrukkelijk dat de marge lager werd, omdat er extra melk wordt aangevoerd. Die moet worden verwerkt tot goedkope bulkproducten. De uitbetaalde melkprijs was daardoor ook lager. Alle reden om voor melk boven de reguliere aanvoer een andere prijs te betalen. Die kan zowel lager als hoger zijn. Lager, als de gemiddelde marge erdoor daalt en hoger als de marge erdoor stijgt.

Een soort A- en B-systeem, waarbij in ieder geval niet de boer, die constant levert, de rekening betaalt. En ook niet extra beurt. Stel dat de prijzen van bulkproducten als poeder en boter omhoog schieten door externe omstandigheden, dan mag de meer melkende boer best een hogere prijs voor zijn B-melk krijgen. Maar minder als het minder opbrengt.

Het lijkt me een eerlijk systeem, dat niemand benadeelt. Het kan mooi samenvallen met het afschaffen van de kwantumtoeslag, want die valt niet meer te verdedigen. Voor de goede orde, wij krijgen kwantumtoeslag, dus ik preek niet voor eigen parochie.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Nogmaals, de garantieprijs staat los van wat FC beurt voor de kaas of poeder. De garantieprijs is het gemiddelde van 47 miljard liter melk in Noord West Europa wat dus los staat van wat FC beurt voor de producten.
  Een fabrieksquotum of een soort A- en B-systeem heeft alleen invloed op de prestatietoeslag.

  FC bestaat uit verschillende werkmaatschappijen die veel afgeleide producten aan elkaar doorleveren. Zonder een objectieve verrekeningsprijs is niet meer vast te stellen hoe de verschillende werkmaatschappijen presteren. Met de garantieprijs hebben wij een objectieve verrekeningsprijs. Het huidige systeem is dus een noodzaak om zicht op de zaak te houden.

  Dan hebben we nog de fiscale complicaties. Dat is nog een erfenis van het vroegere Friesland Dairy Foods. Die hadden veel niet-ledenmelk gerelateerde activiteiten zoals Wamco-Nigeria, Indonesië en later Vietnam. Zowel resultaat op ledenmelk als de winst op niet-ledenmelk gerelateerde activiteiten werd als melkgeld uitbetaald aan de boeren. De fiscus pikte dit niet meer waarna een discussie ontstond hoe hier een scheiding in gemaakt kon worden. Friesland Dairy Foods heeft dit opgelost door de invoering van de marktconforme melkprijs. Dit is overgenomen door Frieslandfoods en daarna door FC die het de "garantieprijs"noemde.
  We kunnen het systeem van de garantieprijs dus niet zomaar veranderen zonder fiscale problemen te krijgen.

 • Bennie Stevelink

  Er schiet mij nog een complicatie te binnen: DMF. De prijs van de melk die via DMF wordt doorgeleverd wordt bepaald op basis van de garantieprijs. Als we de garantieprijs niet meer hebben of een twee prijzen systeem hoe bepalen we dan de prijs van de melk in DMF?

 • Mosje

  De boeren hebben geen businessmodel. De kosten hebben ze niet in de hand, brandstof, rente, kunstmest en ruwvoer. Deze zijn afhankelijk van de wereldmarkt, en de afzetprijs ook niet. Ze hebben zich in het pak laten naaien door allerlei adviseurs en zien niet dat de consument niet wil betalen voor anonieme produkten.

 • John*

  dadelijk als de markt weer aantrekt zijn ze blij met zoveel melk.. altijd een sterk punt geweest van de nederlandse boeren. hoe slecht het ook is geweest hier zitten de bedrijven die volop product hebben als de markt weer aantrekt. En dan is het kassa. Zowel de grote boer als de kleine boer profiteert ervan door de grotere volumes die verwerkt worden.

 • koestal

  John ,dit voorjaar moest de overtollige melk bij FC met dik verlies worden afgezet,hoezo profiteren van grotere volumes ?

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.