Redactieblog

18 reacties

'Knelgeval moet knielen voor sectorbelang'

Hans is het helemaal eens met de nieuwe voorzitter van de NAJK, Andre Arfman. Die geeft bij zijn aantreden een duidelijk visitekaartje af.

Zo vindt hij dat bij de toekenning van fosfaatrechten zo weinig mogelijk aanvragen knelgevallen beloond moeten worden.

"Precies mijn man", zegt Hans. " Hij kiest voor de toekomst. Dat zijn de grotere bedrijven, die geïnvesteerd hebben. De boeren met de grote stallen, die ze door de fosfaatellende niet vol kunnen zetten. Als er een te grote generieke korting op de fosfaatrechten komt vanwege een te soepele behandeling van de knelgevallen, komen deze bedrijven in moeilijkheden. Daar kiest Andre niet voor. Een gedurfde, maar terechte keuze van de NAJK."

"Je bent te hard voor de boeren die niet de veroorzaker zijn van het fosfaatoverschot", gaat Hanna er tegen in." Of neem de jonge boeren, die nog niet zeker waren of ze het bedrijf wilden overnemen. Of boeren die een poosje stilstonden vanwege ziekte. 'De vervuiler betaalt', is een uitspraak die hier van toepassing is. Daar gaat Andre aan voorbij."

'Wie niet heeft uitgebreid, heeft pech gehad'

"Hier speelt het belang van de boer van het verleden en de boer van de toekomst", blijft de mening van Hans. "Het eigenbelang tegenover het sectorbelang. In het belang van de toekomst van de sector moet het eigenbelang wijken. Vooral omdat we er volgend jaar voor moeten zorgen dat we de derogatie houden. We moeten dan al sterk minderen met de fosfaatproductie. Daar moeten we allemaal aan meewerken. Voor mij hoeft er helemaal geen knelgevallenpot te komen. De 8% die we moeten korten is meer dan genoeg. Daar komt bij dat een ieder heeft de kans gehad uit te breiden. Wie dat niet deed, pech gehad."

Benieuwd naar reactie nieuwe LTO-voorman

Ik ben benieuwd hoe LTO zal reageren. Daar zitten over het algemeen belegen bestuurders aan het roer. Ook de nieuwe voorzitter Marc Calon behoort tot de oudere garde. Ik hoop dat hij genoeg ballen heeft om zich achter de mening van de NAJK te scharen. Dat zijn tenslotte zijn leden van de toekomst.

Een mooi moment om het nieuwe boegbeeld te testen.

Laatste reacties

 • Mtstermors1

  je kunt ook zeggen die heeft uitgebreid heeft pech gehad

 • Attie

  Vergader boeren hebben de stal meestal wel vol !!!

 • magele

  De maffia bende van lto moet op transport naar Siberie, enkele reis. Als we die kwijt zijn kan de landbouw weer rendabel zijn in Nederland.

 • alco1

  Ten eerste zijn uitbreiders geen "vervuilers" , maar dat terzijde.
  Maar moeten boeren die latente ruimte hebben zonder derogatie, met fosfaatrechten opgezadeld worden en ook nog met een korting te maken krijgen??????

  Beetje naïef om te denken dat zij zich rustig houden.

 • MKRouveen1

  Waarom is een boer die niet heeft uitgebreid een boer van het verleden? "Eigen schuld, had je maar moeten uitbreiden"!? Hans praat wel degelijk in zijn eigenbelang, wat kortzichtig en vooral hypocriet...

  En trouwens, de grote groeiers (die Hans 'de boeren van de toekomst' meent te noemen) handelen helemaal niet in het sectorbelang! Zij hebben juist het fosfaatplafond opgeblazen, de derogatie op het spel gezet en daarmee de hele sector met hun probleem opgezadeld.

  Maargoed; als de derogatie eraf gaat en de mestafzet de pan uit rijst dan zijn de uitgebreide bedrijven vanzelf de boer van het verleden. Of beter gezegd; verleden tijd. De kosten van mestafzet- en verwerking worden zo hoog dat er pas bij 40ct wat verdiend wordt.

 • agratax(1)

  Ik ben voor een fosfaat verdeling per hectare als uitgangspunt en is er dan nog ruimte over tot aan het plafond. Verdeel dat dan na rato per ondernemer die daar voor opteert. Doe je het volgens Hans zijn gedachten, heb ik maar 1 advies aan de staatssecretaris "Weg met derogatie". De boer van de toekomst ziet meer voordeel in veel koeien en vergistingstanks per bouwblok dan in derogatie. Het sparen van de Kool en Geit zal in dezen een onnoemelijk kostbare zaak worden.

 • Mfb

  De niet grondgebonden groeiers moeten het meeste bloeden! Zij doen afbreuk aan het goede imago wat wij bij de meeste consumenten nog steeds hebben. Bovendien voldoen zij niet aan de eisen die de sector zelf gesteld heeft.
  Ik stel voor om de fosfaatreferentie per direct af te schaffen. Daarmee wordt de sector in 2017 grondgebonden en kan het fosfaatplafond ook overboord.

 • xw

  De boer van de toekomst?
  Het soort zoals die NAJK-er kan zijn geestverwanten beter adviseren hier te vertrekken en naar plaatsen te gaan waar wel ruimte is en waarheen 75 % van onze zuivel wordt geexporteerd. Voor wat dat soort lieden wil is hier geen ruimte. NL is maar een klein landje. Verder is het hier in NL een aardige sfeer van ieder voor zich geworden en laten we die megalomane groeiers, die alle ellende hebben verzoorzaakt, toewensen dat ze nog eens met beide pootjes op de grond terug komen en terug keren in de realiteit.

 • melkveehouderijritsema1

  Hoeveel land heb je andre arfam??? je melkt 180 koeien met jongvee.
  Ik ben heel benieuwd hoeveel land je daar onder hebt?

 • landboer

  Helemaal gelijk MK Rouveen!

 • melkveehouderijritsema1

  Ik heb het al gevonden 70 ha grond.
  Ga jij eerst maar eens naar grondgebondenheid.
  Koeien incl jongvee kom je op 3.4 koeien per ha.
  Ik zou zeggen neem het voortouw en ga terug naar 2.2 koeien per ha
  lever die 70 koeien die je extra bent gaat melken maar in!!!!
  En ga voor een gezonde melkveehouderij die grondgebonden is.

 • alco1

  Ritsema. En als deze arfman nou eens goede afspraken heeft met buurman akkerbouwer.
  Het artikel ook nog gelezen van vrijere voer- mest relaties?
  Waar van Dam positief tegenaan kijkt.

 • frl

  Fosfaat rechten is een laf systeem, voorbeeld (gaat om het effect)
  3 boeren naast elkaar elk 1 HA met derogatie 90kg per ha.
  fosfaatplafond 290 kg (inkl. mestverwerking)
  Boer A 110kg brengt 20 kg bij boer B
  Boer B 70 kg krijgt 20 kg van boer A
  Boer C 80 kg
  Samen 260 kg
  Melkqoutum gaat er af.
  Boer A groeit 49 kg wordt 159 kg
  Boer B wil ook groeien maar is te laat blijft op 70kg
  Boer C groeit 10 kg komt op 90 kg
  Samen 319 kg fosfaatplafond 290kg 10% overschrijding , dus korten 10%
  Boer A 159 -10%=143.1 kg
  Boer B 70-10%= 63 kg
  Boer C 90-10%= 81 kg
  Uitgangspunt was voor iedereen gelijk 1 ha (DEROGATIE KRIJG JE TOCH OP HA NIET JE DIEREN).
  Boer B en Boer C zijn altijd grond gebonden gebleven.
  Maar dan Boer A de grote groeier die pakt hier de VERWERKINGSRUIMTE de LATENTE RUIMTE van Boer B (waar hij altijd zij mest kwijt kon) de KORTINGSRUIMTE van Boer B en de KORTINGSRUIMTE van Boer C.
  Als je nu vaste rechten op de HA had 90 kg(zo ziet Brussel het ook individueel bedrijf) dan was het fosfaatplafond van deze 3 boeren voor het einde van het melkqoutum al bereikt, en zaten we nu niet in de "ellende".

 • alco1

  Trouwens. Ik las er dat er op een geheime locatie volgende week vrijdag een derogatietop is.
  Ik denk dat alleen gelijkgestemden uit genodigd worden.
  En dat ze met de uitslag als landbouw "behartiger", naar de staatsecretaris stapt

 • melkveehouderijritsema1

  Als die arfman voer mest relatie heeft helemaal top.
  Maar dat moet wel op papier staan en binnen een straal van 10km

 • xw

  .... en verder lezen en horen we een hoop onzin. Wel staat vast dat FC samen met de andere zuivelverwerkers zich met de zaak bemoeien, omdat het anders helemaal misgaat. Dit is gezegd op de ledenbijeenkomsten. Brainwaves zoals die van Arfje hebben, als ik goed heb geluisterd, geen enkel raakvlak met de visie van FC. Er gaat wel wat gebeuren. Veestapel moet echt krimpen.

 • raymond

  Tenenkrommend hebben wij Arfam gelezen in onze regio; en nu een voorbeeld hoe het moet!?!?!?.
  Ook wij zijn uitgebreid, volgens de leidraad van LTO, met grond, stalruimte en KLW. En met een NB-vergunning die ons 3 jaar kostte. Deze begrenst ons zo'n 15 % onder de grond-, stal- en KLW ruimte, wordt bovendien ieder jaar door de NVWA gecontroleerd. Hebben de groeiers na de peildatum ook een NB-vergunning??. Dan zou Van Dam en LTO dit eerst maar eens kunnen meenemen.

 • WGeverink

  Ha lto belegen bestuurders?!! De lto heeft door niet te besturen en niks te regelen de ellende juist veroorzaakt!

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.