Boerenblog

12 reactieslaatste update:14 mrt 2016

Prioriteit 1: duidelijkheid voor melkveehouderij

Peildata te over, maar hoeveel dieren mag je als melkveehouder nu houden? De melkveehouderij heeft snel duidelijkheid nodig.

Een nieuw jaar is begonnen. Voor de melkveehouderij kan het alleen een mooi jaar worden als er duidelijkheid komt over fosfaat en een hogere melkprijs. Werk aan de winkel voor de politiek, de zuivelfabrieken en vooral ook LTO.
Al meer dan een half jaar staat de melkveehouderij stil. We kunnen geen plannen maken, niet ontwikkelen, niet investeren, niet voor de korte én niet voor de langere termijn. Dat is funest.

Na het quotum waren nieuwe beperkingen onvermijdelijk

Het was te verwachten dat er na het melkquotum andere beperkingen zouden komen, ondanks mooie verhalen over grote afzetkansen en mestverwerking. Het werd een fosfaatdatum van 2 juli 2015 en een peiljaar 2014. Maar daar bleef het bij. Verder weten we niets en kunnen we niets, want je weet niet wat zinvol of rendabel is.

De onzekerheid duurt te lang

Enige tijd onzekerheid is te begrijpen. Maar nu duurt het te lang. De staatssecretaris is nieuw en moet zich inwerken, maar er zitten toch meer mensen op dat ministerie? En LTO? Die zou toch dagelijks moeten bellen, sms’en, langsgaan, faxen, whatsapp’en, dat het zo niet langer kan? Maar in Nieuwe Oogst lees ik alleen dat er intern gediscussieerd wordt over verhandelbaarheid van rechten, terwijl we niet eens weten wat die rechten zijn. Onbegrijpelijk. Waarschijnlijk zijn ZLTO en LTO Noord te veel met zichzelf bezig.

De staatssecretaris is nieuw en moet zich inwerken, maar er zitten toch meer mensen op dat ministerie? En LTO? Die zou toch dagelijks moeten bellen, sms'en, langsgaan, faxen, whatsapp'en, dat het zo niet langer kan?

Bestuurders weten vooral wat ze níet willen

Voor LTO lijkt het formuleren van een zinvol toekomstperspectief voor alle sectoren, in overleg met leden, NAJK en sectorbonden, geen prioriteit te hebben. Bestuurders zeggen dat ze opkomen voor álle leden en weten vooral wat ze niet willen. Zo laten zij de keuzes over aan de politiek en dat betekent meer onbegrijpelijke, niet-praktijkgerichte bureaucratische rompslomp zonder toekomstperspectief.
De melkveehouderij heeft een helder toekomstperspectief nodig: een duurzame sector in een dichtbevolkt land, waar doelen vooropstaan en niet de regeltjes. Daarbij worden melkveehouders beloond voor het produceren van melk, het beheren van het landschap en milieutechnisch optimaal werken; voor grondgebondenheid en gesloten kringlopen − vaak samen met akkerbouwers, voor technische ontwikkelingen die mest waardevol maken.

Verantwoord melk produceren wil niet zeggen: iedereen vol gas

Het verantwoord produceren van melk betekent niet dat ieder voor zich maximaal produceert. De zuivelindustrie moet nieuwe afspraken maken. De huidige garantie dat alle melk verwerkt wordt, geeft te veel melk en een te lage prijs. Een A- en B-prijs geven wel zekerheid en duidelijkheid.

LTO, neem de regie!

Een heldere koers geeft perspectief, dan kunnen we de politiek overtuigen, dan kunnen we zelf plannen maken, investeren en ontwikkelen. Dan blijven bedrijven bestaan en worden ze op termijn overgenomen.
LTO, neem de regie, maak in overleg met leden, niet-leden, jongeren en sectorbonden een toekomstplan: aan het werk!

Laatste reacties

 • Peerke1

  Laat degene die de problemen veroorzaakt hebben deze ook oplossen. Wie hebben de problemen uberhaupt veroorzaakt? De Overheid zelf in eerste instantie door te veel vergunningen af te geven. De boeren in mindere mate, want die wisten uit ervaring dat er afgerekend zou worden met de aanwezige dieren. Deze regelgeving is vooral hierom doldwaas en intriest. De oplossing die straks gevonden wordt geeft helaas alleen verliezers.

 • farmerbn

  In onzekere tijden vragen mensen om duidelijkheid maar is dat ook zo. Volgens mij willen we een gunstige overeenkomst en die gaat er niet komen. LTO zit nu stil want die wil het slechte bericht niet geven en hun vingers branden. De politiek is aan zet en daar komt waarschijnlijk weinig goeds van. In plaats van kijken naar LTO moeten we de VVD dwingen om het beste eruit te halen.

 • alco1

  Zo moeilijk hoeft het allemaal niet te zijn.
  AMvB

 • GCK

  Mevr. Kwekkeboom trapt in dezelfde val, als al die ambtenaren en bestuurders. Ze wil als oplossing nl nog meer regels: een fabrieksquotum met A en B-melkprijs. We hebben toch al genoeg regels.

 • gjh

  LTO neemt de regie niet want dan komen de leden erachter dat ze al die tijd de boel bijelkaar hebben gelogen.
  Mevr kwekkeboom wat u schrijft over het LTO is correct, druk met vriendjes politiek en niet met dingen bezig waar het NU om gaat.

 • koeboertje

  Het probleem is de VVD /PVDA regering, over de fosfaat staan ze lijnrecht tegen over elkaar .
  En deze coalitie vraagt zelfs aan LTO om een keuze te maken zodat ze zelf geen verkeerde keuze tegen over hun politieke achterban hoeven te maken .
  LTO gaat hier wijs genoeg niet op in .

 • info58

  De auteur van het artikel heeft de naam niet mee. Er is vanaf 1 januari al een wet (AMVB) en daar hebben we allemaal mee te maken. Op 15 mei weet de overheid en melkveehouders hoe de vlag er voor staat. In de tweede helft van 2016 zien we wel wat er gebeurt en ga voor die tijd GEEN nieuwe regeltjes en wetgeving bedenken of zelfs uitvoeren want dan zet je de sector voor tientallen jaren op slot

 • Klaasvaak

  De grondgebondenheid gaat behoorlijk effect hebben. De provincie gelderland is bijvoorbeeld de zogenaamde BBL gronden opnieuw aan het verhuren per opinshrijving per jaar.
  Gevolg is uitgemergelde grond over een paar jaar en bedrijven die al enkele jaren zeker waren van grond nu ineens de grond kwijtraken. 10-15% minder vee op die bedrijven is geen uitzondering.

 • peter1939

  tot de schijt ons dood

 • Bennie Stevelink

  Naast fosfaatrechten ook nog een A en B quotum? Dan krijgen we nog meer luchtkapitaal en wordt bedrijfsontwikkeling nog moeilijker.

 • alco1

  Luchtkapitaal was DE reden dat quotum weg moest.
  Waarom er dan iets in andere vorm van luchtkapitaal in de plaats moet komen is voor mij de grote vraag.
  Maar we zitten in een door de overheid gecreëerde impasse.
  De voorstanders zien meer kapitaal onder hun bedrijf komen en misschien door de rechten minder druk op de mestmarkt.
  En de tegenstanders mogen hun latente ruimte niet zelf met dieren invullen, maar mogen wel mest aanvoeren van elders van een ander zijn dieren. ( te gek voor woorden)
  Ik heb een goeie ergens gelezen.
  Zal hem nog even herhalen.
  "Mijn buurman krijgt een alcohol slot in zijn auto, omdat hij regelmatig achter het stuur stapt met veel teveel borrels achter de kiezen."
  Waarom moet ik dan ook een alcohol slot.

 • Genie

  Is er nog echt nieuws?

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.