Redactieblog

20 reacties

Pieken en dalen

Vóór de hervorming van het EU-zuivelbeleid in 2004 was de melkprijs een toonbeeld van stabiliteit.

Tussen 1990 en 2003 varieerde de gemiddelde melkprijs in Nederland van 28,5 tot 31,3 cent per kg (bij 3,7% vet). De invoerheffingen en uitvoersubsidies, alsmede de quotaregeling, hebben daar ongetwijfeld belangrijk aan bijgedragen.

Na 2004 zijn de fluctuaties aanzienlijk groter: van 24,4 cent in 2009 tot bijna 39 cent in 2014. Het is trouwens frappant dat alleen in 2009 de melkprijs uitkwam beneden het steunniveau van vóór de hervorming. Een gerenommeerd onderzoeksinstituut verwachtte destijds een prijsdaling van een procent of 15. In werkelijkheid was de melkprijs in de tien jaar na de hervorming gemiddeld zo'n 8% hoger dan in de tien jaar daarvoor, dankzij veranderde verhoudingen op de wereldmarkt. Overigens is een groot deel van de prijsstijging 'opgeslokt' door hogere kosten.

De quotering heeft de prijsfluctuaties van de afgelopen jaren niet kunnen voorkomen, al waren de schommelingen zonder quota waarschijnlijk nog groter geweest. Als de grootste producent – de melkproductie in de EU is ruim 2,5 keer zo groot als de omvang van de wereldzuivelhandel - de productie in de hand houdt, heeft dat uiteraard een stabiliserend effect op de wereldmarkt, behalve bij een sterke groei van de vraag.

Nu de rem van de quota weg is, zal de melkproductie bij hogere prijzen sneller toenemen, zodat de prijspieken waarschijnlijk korter zullen duren. Omgekeerd zal bij lagere prijzen een inkrimping van de productie trager verlopen. Anders dan onder het regime van de superheffing, brengen de laatste liters in de nieuwe situatie immers meestal meer op dan de variabele kosten (veevoer etc.). Dus blijven melkveehouders langer door produceren. De ervaringen in de melkveehouderij van vóór 1984 of die in varkenshouderij zijn wat dit betreft leerzaam. In principe zal de 'melkcyclus' langer duren dan de varkenscyclus. Het is echter niet uitgesloten dat een overaanbod aan melk relatief snel wordt 'ingehaald' door een groeiende vraag naar zuivelproducten, zodat de dalen kleiner worden.

Laatste reacties

 • Fermer

  Cees van Bruchem stelt dat 'de melkproductie in de EU ruim 2.5 keer zo groot als de omvang van de wereldzuivelhandel' is. De totale wereldzuivelhandel is 100%. De melkproductie in de EU, ook al is zij de grootste producent, kan daar dan toch slechts een deel van zijn?

 • Mozes

  @emmerei, met de wereldzuivelhandel  wordt de zuivel bedoelt die buiten het eigen land wordt afgezet. Die blijkt relatief klein te zijn. Ik heb wel eens gehoord dat de omvang van deze handel eerdere jaren maar 5% van de totale wereldproductie was.   Met de toenemende export naar China zal dit tegenwoordig waarschijnlijk wel meer zijn. 

 • Fermer

  @Mozes, merci, maar wanneer je stelt dat de omvang van de handel maar 5% van de wereldproductie is, wat ik ook ongeveer dacht, dan zou dit betekenen dat de melkproductie in de EU slechts 12.5% van de wereldproductie zou bedragen. Dat klopt toch ook helemaal niet? Daarbij is het natuurlijk veel interessanter te weten hoe groot het aandeel van die wereldhandel geproduceerd wordt door de EU, dan weet je hoe groot ons aandeel in de prijsvorming is?

 • Mozes

  Dat het aandeel van Europa in de wereldmelkproductie maar 12,5% zou zijn lijkt mij ook er weinig. Ik ga er dan ook vanuit dat de wereldzuivelhandel tegenwoordig groter is dan 5%. Ik meen dat het aandeel van Europa in de wereldmelkproductie ongeveer 30% is. Dat zou betekenen dat de wereldzuivelhandel tegenwoordig 12% is van wat er wereldwijd geproduceerd wordt. 

 • Fermer

  @Mozes, ik meende dat van de EU melkproductie er slechts 3% verhandeld werd op de wereldmarkt. En 3% van 30% van de wereldproductie geeft 1% van de productie in de EU naar die wereldmarkt. Wanneer dat zo is zou het aandeel van de EU in die wereldzuivelhandel slechts 8% (= 1% van die 12%) van die totale wereldhandel zijn. Dat lijkt me dan weer wat weinig.

 • europeandairy

  Export EU28 was ca 11% in 2014.

 • Fermer

  Wanneer de EU export 11% van haar productie betrof, wil dat zeggen dat 25% van de verhandelde melk op de wereldmarkt uit de EU kwam. Elke stijging van de productie in de EU, dwz alle melk die nu meer gemolken wordt omdat het quotum weg is, wordt dus ook slechts voor die wereldmarkt geproduceerd. Er zal dus veel meer melk in steeds armere landen verkocht moeten worden. Nu 3% productiestijging in de EU, zeker niet denkbeeldig, zal een toename van het aanbod op de wereldmarkt van 8% geven. Waar moet dit heen?

 • alco1

  @emmerei. Hoe vaak moeten we je het wel niet uitleggen dat de meer productie nu een stuiptrekking is van de hoge prijzen van de laatste jaren. Er komt vanzelf wel een ommekeer.

 • Fermer

  @alco, het punt is waar die ommekeer vandaan zal moeten komen. Uit landen die 'vrijwillig' inkrimpen (wat lang zal duren want zij hebben altijd ongelimiteerd die hoeveelheid gemolken, dus zijn er op uitgerust) , uit landen waar wij de plaatselijke productie kapot concureren (mbv onze landbouwsubsidies, eigenlijk het scenario van voor '84 met onze dumping-praktijken), of zal de ommekeer bij onszelf vandaan moeten komen door faillisementen en armoede onder de 'winnaars', vanwege onze hoge kostprijzen? Een gevecht aangaan is zo gemakkelijk, maar weten we wel dat dit letterlijk een gevecht op leven en dood zal kunnen zijn?

 • Foxxy

  Net een handels delegatie naar India geweest (produceert 10 x onze hoeveelheid melk en heeft bijna 1miljard  inwoners) 
  china+ India , = 2 miljard inwoners!
   
  Aan de melk !

 • alco1

  @Emmerei. Je zit weer in je eigen cirkel. De hoge en lage prijzen van 2008-2010 werd ook gemaakt door de ongelimiteerd producerende landen.

 • Fermer

  @Foxxy, 2 dingen, ze zijn daar arm, en hebben ze honger dan is graan voor 20 cent de kilo voedzamer dan melk voor 30 cent de liter.
  @alco, omdat zij minder volume dan de EU hebben, moesten ze procentueel al een veelvoud van ons meer en minder melken om dat prijsverschil te veroorzaken. Het bewijs dat een druppel op de gloeiende plaat weldegelijk je prijs beinvloed.  En nu moeten zij onze volumegroei rechttrekken?

 • alco1

  Ze kunnen in ieder geval niet meer profiteren van onze quotering.

 • Fermer

  Zij niet, maar wij ook niet. Had dat niet voor het afschaffen door onze belangenbehartigers duidelijk gecommuniceerd dienen te worden?

 • Koen Franken

  11 @ Alco , helemaal met je eens , heb het al zo vaak genoemd , 'te lang , te goed geweest ' . Dit geeft het gevoel alsof het niet op kon . Ook de varkenshouderij heeft hiermee te maken gehad . Met als gevolg de nu al langere tijd sterke dalen , en kleine pieken .

 • europeandairy


  Het aandeel van de EU28 in de wereld productie van melk lag in 2014 op 22%. Dat van India lag, als we alleen koemelk rekenen, op 10%. Het klopt dat alle additionele productie tov 2014 geexporteerd zal moeten worden - onze consumptie groei is beperkt tot ca 0,7%/jaar mbt zuivel.

  Helaas voor de EU is er ook sterke groei van melk productie in Oceanië en USA. Die zullen dan ook extra agressief de wereld markt op moeten met hun product. Dit heeft niet persé consequenties voor EU's export volume maar wel voor de prijs vorming. 

  De enige manier om de melk prijs vast te houden of te verbeteren is minder melk te produceren.

 • Mozes

  @emmerei woont in Frankrijk en droomt blijkbaar van een leven als melkproducerend ambtenaar. 

 • Fermer

  @Mozes, ik praat niet voor mezelf, maar probeer mensen de ogen te openen dat boeren slechts misbruikt worden. Boeren worden gewoon door de overheden in de steek gelaten, hoe goedkoper de basis, het boerenproduct, hoe groter de economische winst nadien en voor de bv Nederland. Regels en wetten die ongegrond op ons worden losgelaten, zie de bemestingsregels en de regels betreffende de GMO en hormonen. Wat hier verboden wordt kan ongemoeid ingevoerd worden. Met een kul-subsidie wordt ieder de gewenste richting ingestuurd. 
  Dit met daarbij een belangenbehartiging die niks voorziet en richtingsloos alles voor de goede vrede slikt om hun eigen baantje te verzekeren.
  Ik zit (gelukkig) in Frankrijk, ik produceer alleen nog melk voor onze eigen kalveren, geen verwerker of kalvercentrale die nog van mij profiteert, houd daarmee netto evenveel over, en vwb ambtenaar, de helft van de Nederlandse melkveehouders kan binnenkort soliciteren naar zo'n baantje, dat wordt dan weer wel door jullie belangenbehartigers voorzien. Succes! 

 • Foxxy

  @ Emmerei, India heeft 1,2 miljard mensen, en is na China de snelst groeiende (en telt na China de meeste mensen) economie ter wereld !
  laat nou de helft van de mensen onder de armoede grens leven (is niet zo ) blijven er nog 600 miljoen mensen over ,terwijl ze slechts 10 keer onze melkproductie hebben (wij produceren 160% van onze eigen behoefte met 16 miljard liter )
  doe de rekensom ,en overtuig me van mijn ongelijk !

 • Fermer

  @Foxxy, ik heb veel liever dat je gelijk hebt dan ongelijk, ik zet alleen vraagtekens bij alle mooie bespiegelingen die hier door sommige mensen wel heel gemakkelijk geplaatst worden. De EU-melkveehouderij gaat een groot avontuur tegemoet, wat voor velen een zeer grote investering kost, en ik hoop dan maar dat mensen niet klakkeloos alles geloven wat de beste stuurlui aan wal en de handelaren die zowieso hun geld pakken hen vertellen. Punt bij afzetmarkten blijft altijd of er werkelijk die vraag is en of ze genoeg geld hebben om het te betalen.

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.